Les rondes, ahir i avui

Il·lustració © Ana Yael Zareceansky. Una carretera circular tancada com una pista de tren d'un joc infantil. Per l'interior hi passeja un home i un cotxe cap per avall. El tub d'escapament treu fum que alhora sembla que dibuixi un núvol.

Les rondes van definir des del principi una nova realitat urbana que confirmava el canvi d’escala de Barcelona: de ciutat passava a convertir-se en metròpolis. En aquell moment semblava que eren la solució a tots els problemes, però els nous temps reclamen una nova configuració de la relació que tenim amb el vehicle privat i exigeixen un nou equilibri pel que fa als espais lliures dels quals disposa la ciutat.

Diuen que quan Pasqual Maragall va fer la primera volta inaugural a les rondes de Barcelona el 24 d’abril de 1992, va preguntar la mida d’un gir complet, i li van contestar que eren aproximadament quaranta quilòmetres. “Quaranta quilòmetres —va repetir, murri—. Doncs la podríem fer servir per córrer la marató!” Aquell primer tomb amb cotxe de l’alcalde representava el principi del final del més destacat i veloç procés de transformació que mai ha viscut la ciutat i, com a la marató a les Olimpíades, la finalització de les rondes representava la més gran gesta heroica. Hauria estat un acte de justícia poètica haver fet coincidir els dos grans esdeveniments (les Olimpíades i la transformació de la ciutat) en una síntesi simbòlica com la marató olímpica, però imagino que ja era massa tard per canviar els plans, i que córrer per una autopista —per molt urbana que fos— no era prou atractiu ni per als corredors ni per a la imatge panoràmica i monumental de la ciutat.

En qualsevol cas, l’heroïcitat d’haver acabat les rondes era evident. S’havia aconseguit construir-les amb només quatre anys, tot i que la idea original (i també el traçat i les múltiples expropiacions) s’havia planificat amb anterioritat pel Ministerio de Obras Públicas amb el nom de Red Arterial (1966), i ratificat deu anys més tard pel Pla General Metropolità (1976).

Quatre anys, doncs, d’autèntica bogeria constructora que va deixar com una olla de grills tota la ciutat en una carrera contrarellotge per poder inaugurar-les abans dels jocs.

Les rondes prenien com a excusa l’enllaç de les quatre àrees olímpiques (Montjuïc, Vila Olímpica, Vall d’Hebron i Diagonal), però anava molt més enllà, i estenia els seus límits de riu a riu per definir una nova realitat urbana que confirmava el canvi d’escala de ciutat a metròpolis. Aquesta nova dimensió territorial va provocar un canvi fonamental en el sistema de mobilitat entre els municipis propers, però també va permetre actuar a l’interior de la ciutat, despressuritzant el centre i permetent que les artèries congestionades, que entraven violentament a la ciutat, esdevinguessin carrers pacificats.

Durant els primers anys, aquest ambiciós objectiu es va aconseguir àmpliament amb efectes tan espectaculars com la reducció de carrils del carrer d’Aragó i la Meridiana, l’alliberament del trànsit de vehicles pesants al centre, la creació d’eixos viaris de relació entre els districtes perifèrics, o l’enaltida obertura de la ciutat al mar. Semblava, doncs, que les rondes eren la solució a tots els problemes...

Una nova evolució

Però el temps passa, i també per a les rondes. Després de vint-i-cinc anys de complir la funció viària d’enginy arterial, que envolta, penetra i connecta territoris, les rondes es troben a les portes d’una nova evolució, derivada del seu propi desfasament i dels nous reptes de mobilitat, mediambientals i de salut, que reclamen una nova configuració de la relació que establim amb el vehicle privat i un nou equilibri respecte als espais lliures de la ciutat.

Tot i ser una realitat a moltes ciutats occidentals, els cinturons, els périphériques, les rondes o els ringroads són avui qüestionats per l’ineludible canvi de paradigma sobre la mobilitat i per l’efecte frontera del territori. Amb el temps, el motiu pel qual van ser ideades s’ha anat diluint a causa de la saturació de la seva capacitat, cosa que ha acabat generant més trànsit del que la ciutat és capaç d’absorbir. A aquest fet pervers de no poder resoldre el problema de la congestió –ni el de la contaminació subsegüent–, sinó tot el contrari, cal sumar-hi el fet desequilibrador d’haver-se pensat i construït sense tenir gaire en compte ni el transport públic ni gran part de les necessitats del territori que travessen. Des d’aquesta lògica, avui les autopistes urbanes s’estan repensant arreu partint de la idea d’una nova justícia socioespacial en què el gran protagonista del passat —el vehicle privat tal com el coneixem avui— té els dies comptats.

Els primers efectes d’aquesta suposada “defunció” del vehicle privat comencen a ser una realitat, almenys pel que fa als posicionaments ideològics, culturals, econòmics i fins i tot normatius que li estan començant a barrar el pas a molts espais de la ciutat. La salut, l’esgotament dels carburants i les promeses sobre tecnologies digitals i resilients són només alguns dels nous paradigmes que poden canviar definitivament la manera com ens mourem a la metròpolis i, en conseqüència, la manera com ens relacionarem amb autopistes urbanes com les rondes.

Les rondes de Barcelona són una única infraestructura, però tenen dos noms —Litoral i de Dalt—, quatre referents geogràfics —mar, Besòs, muntanya, Llobregat—, sis trams diferenciats, vuit seccions tipus... i n interaccions amb un territori que l’acull amb intensitats i compromisos ben variats. Així doncs, no podem parlar d’una ronda, sinó d’un espai polifacètic i divers: amb trams més urbans que d’altres, alguns que fan més de connectors i d’altres més de frontera, amb zones més contaminades i zones més verdes. 

Territori: quatre estratègies i un eix que (no sempre) uneix

Les rondes són infraestructura, però també són un territori on viuen 310.000 ciutadans de cinquanta-set barris que pertanyen a sis municipis diferents. Uns barris i uns paisatges afectats pel pas inclement d’aquesta imponent obra d’enginyeria. En alguns casos, l’impacte als barris s’ha resolt amb delicats projectes de disseny urbà, que han recosit amb molta cura els territoris per on penetra. En altres, però, ha passat tot el contrari i s’han generat espais indefinits o mal resolts, fet que ha creat una ferida urbana que, malauradament, divideix, fragmenta i aïlla trossos de ciutat i estableix dubtoses relacions amb la geografia de l’entorn.

El Territori Rondes és l’àmbit que envolta la infraestructura en tot el seu traçat. Un espai que, des dels Jocs Olímpics, ha estat objecte de permanents transformacions i que els darrers anys s’ha sotmès a una nova revisió.

Des de l’agència Barcelona Regional s’han elaborat quatre grans reflexions de caràcter estratègic (l’Agenda Besòs, el Pla Litoral, l’Estratègia del Delta del Llobregat i Barris de Muntanya - Collserola) que agrupen més de cinc-cents projectes de diverses escales i profunditats, i en què les rondes en són l’eix vertebrador. Quatre grans estratègies que posen sobre la taula la necessitat d’entendre la secció complexa de les rondes com el “carrer major” de la metròpolis propera, i no tant com l’autopista urbana que ara és.

Cadascun d’aquests grans plans atén problemes persistents i noves oportunitats que exigeix la metròpoli. Els més de cent setanta projectes, polítiques o accions que integra l’Agenda Besòs intenten difuminar l’efecte frontera de la ronda i el riu, una circumstància que, sumada a les creixents desigualtats, fragmenta socialment i físicament el territori. La reflexió estratègica de Barris de Muntanya - Collserola pretén conciliar la protecció del Parc Natural de Collserola amb l’enorme pressió que exerceix la ciutat que l’usa i l’ocupa, incorporant activament la ronda de Dalt a l’àmbit de transició funcional i ecològica entre parc i ciutat.

En l’Estratègia del Delta del Llobregat, la ronda és el principal eix d’accés de les mercaderies i de les persones al port, l’aeroport, el polígon de la Zona Franca i al nou barri de la Marina del Prat Vermell. L’estratègia agrupa més de trenta projectes per reforçar i coordinar les dinàmiques del territori econòmic més important del país, que es troba en un espai ecològicament molt fràgil, amb un riu, un parc agrari i un litoral sota la permanent pressió dels grans agents econòmics.

Finalment, el Pla Litoral (amb la ronda que dibuixa el límit entre la ciutat i el mar) aborda les enormes contradiccions d’un territori emblemàtic i que, després d’haver simbolitzat la transformació més significativa de la ciutat durant les Olimpíades, ha perdut part de la seva identitat original a causa d’una progressiva pèrdua de relació efectiva i afectiva amb els ciutadans.

 

Il·lustració © Ana Yael Zareceansky. Un home diminut que carrega sobre les seves espatlles una bola molt gran formada per una xarxa de carreteres embolicades. © Ana Yael Zareceansky

Escenaris de futur o “passar a la ronda següent”

–Escenari 1. Des-cobrir les rondes (Proposta de Tonet)

Hem d'aprofitar l’oportunitat de repensar les vies de cintura, pensades per travessar barris “perifèrics” amb vehicle privat sense aportar-hi gaire més que soroll, contaminació i barreres entre barris. Les autopistes urbanes, com les rondes, potser no desapareixeran, però sí que s’adaptaran per donar cabuda a sistemes de mobilitat compartida (tramvia?), i es convertiran en nous carrers majors metropolitans on la quotidianitat de la vida urbana es faci present. Es potenciarà l’habitabilitat del territori i una millor transversalitat entre barris, alhora que es matisarà la duresa que presenten, pacificant (a 50 km/h?) i veïnificant-se per integrar millor la ciutat i les persones... Els espais hostils per on passa la ronda avui —com la Marina del Prat Vermell, el Morrot, el moll de la Fusta, les vores del marge dret del Besòs o la Vall d’Hebron— no poden seguir acceptant una frontera tan mal resolta i tan infranquejable. Solucionar-ho ha de ser una prioritat metropolitana, però no podem seguir pensant que, per resoldre-ho, enterrarem tot el pressupost municipal cobrint i amagant el vehicle privat amb una capa de verd. Des-cobrim les rondes!

–Escenari 2. Habitar les rondes (Proposta de David Bravo)

Els veïns i veïnes, farts de conviure al costat de les rondes, no pararan d’exigir-ne la cobertura absoluta, soterrant milers de vehicles (elèctrics i autònoms) que hi passaran a tota velocitat. Una infraestructura edificada que traurà rendiment del sòl públic que hem regalat en exclusiva als vehicles privats i que pot ser ocupat amb nous espais habitats. Un primer càlcul ràpid ens assegura que hi cabrien més de cent mil habitatges nous, que ens ajudarien a garantir les necessitats i a cobrir amb ciutat la llaga que separa territoris. Un escenari que proposa evitar i habitar les rondes, resolent d’un cop els dos temes més apressants de la Barcelona actual: l’efecte perniciós del vehicle privat i la manca d’habitatge públic. Dos en un.

Potser no es donarà cap dels dos escenaris o potser tots dos simultàniament, perquè, com hem dit, no hi ha una ronda sobre la qual projectar una única solució infal·lible. El problema està sobre la taula, i les possibilitats han de ser ajustades amb precisió i dibuixades (sí, dibuixades!) amb un coneixement profund de cada barri, de cada especificitat tècnica i, sobretot, de les necessitats d’una ciutadania que viu i reclama unes rondes actualitzades, sigui perquè les pateixen en els seus barris, sigui perquè les usen diàriament per creuar la ciutat, una ciutat que ja és metròpolis.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis