L’estiu a Barcelona és Grec

Inauguració del Festival Grec 2021 al Teatre Grec de Montjuïc. © Laura Guerrero

L’estiu és temps de festivals, d’arts de carrer i concerts a la platja. De festes populars, d’activitat a la fresca. A Barcelona, l’estiu escènic té un nom que evoca les arrels culturals i l’essència mediterrània de la ciutat, un llegat que porta gravat al seu ADN. El Grec la fa bullir de teatre, dansa, música i circ, i, per sobre de tot, projecta a l’exterior la seva vitalitat artística i creativa.

Si la programació artística dona la justa dimensió d’un festival, la seva imatge defineix la filosofia que vertebra cada una de les seves edicions. I la imatge del Grec els darrers anys, amb Francesc Casadesús al capdavant, ha tingut un simbolisme poderós. Casadesús va plantejar el seu Grec com un viatge arreu del món, un camí de descoberta intercultural. “Comença el viatge” era, de fet, el lema del seu primer festival, l’any 2017. La Ruta de la Seda, l’Àfrica o Austràlia van ser algunes de les etapes d’aquest recorregut a través de pobles i cultures del món, i “Noves espècies”, “Més enllà” o “Un món de passions”, el nom de cada etapa. I durant tot aquest trajecte, la imatge del Grec va ser vitalista i impactant, una explosió de color que simbolitzava el caràcter obert, viu, curiós i expedicionari de l’esdeveniment. “Això de ‘fer la volta al món’ em va permetre articular un discurs propi per a un projecte que va més enllà d’un festival”, explica el director. “Donar-li un fil conductor, una petita dramatúrgia.”

Ara, però, el viatge s’ha completat i la imatge del festival anuncia un canvi de rumb. El faune, l’ésser mitològic que va encarnar l’esperit mediterrani i festiu del Grec des de mitjan anys vuitanta fins al 2003, torna a il·lustrar el cartell després de gairebé vint anys d’absència. I, amb el faune, es potencia el component lúdic del festival, una gran celebració de les arts escèniques i, també, de la ciutat. Un espai per a la comunitat.

Un festival de ciutat

El Grec va néixer el 1976 amb un esperit reivindicatiu, com un crit de llibertat després de gairebé quaranta anys d’asfíxia social, ideològica i cultural. No només va marcar el trencament amb una manera de fer teatre oficialitzada pel règim anterior, sinó que va comportar la recuperació definitiva del Teatre Grec com a escenari d’estiu: inaugurat el 1929 (tot i que es va construir sis anys abans), el teatre de Montjuïc va ser testimoni —de vegades, actiu, d’altres, silenciós— de l’evolució social, política i cultural de la ciutat. De l’agitació de la Segona República, de la foscor del franquisme, dels intents, privats o institucionals, d’insuflar vida a un escenari que va patir llargs períodes d’oblit i abandó.

Cartell del Grec Festival de Barcelona 2022 Cartell del Grec Festival de Barcelona 2022.

El matí de l’1 de juliol del 1976, primer dia de funcions, la professió va desfilar per la Rambla en una manifestació festiva que va recórrer el cèlebre passeig entre la plaça del Teatre, als peus del monument a Pitarra, i la plaça de Catalunya. Els manifestants cridaven consignes com “Volem un teatre popular” i engrescaven la ciutadania a pujar a Montjuïc i descobrir un teatre lliure, un teatre al servei del poble, com pregonaven els eslògans. “Qualsevol declaració era un manifest, i, de qualsevol manifest, en sorgia la possibilitat de revolta. Les pancartes, els cartells, la propaganda i el Grec mateix eren un intent de resposta col·lectiva plantejada com a punt de partida. Les inscripcions parlaven de teatre per al poble, de llibertat i d’imaginació”, va escriure Antoni Bartomeus al catàleg col·lectiu Grec 1929-86: Teatre Grec de Montjuïc, publicat amb motiu de l’exposició que es va fer al Mercat de les Flors el juny del 1987.

El faune encara no havia fet acte de presència al cartell de la que es convertiria en la primera edició del Grec (obra de Iago Pericot), però la connexió del festival amb la ciutadania, l’aposta pel talent local, l’obertura a l’exterior i la llibertat artística han perviscut des d’aleshores en la gran cita escènica d’estiu de Barcelona. El Grec dona sempre el tret de sortida al teatre que li dona nom, però s’estén després per tota la ciutat: la descentralització és un els principis de la programació del festival des de fa anys, una idea que enllaça amb l’aposta pels drets culturals de la ciutadania que promouen les polítiques municipals. Centres cívics, biblioteques, museus, fàbriques de creació, la xarxa de biblioteques… La idea de “fer comunitat” cobra tot el sentit en aquest festival per mitjà de projectes participatius, tallers i laboratoris artístics. “És una línia de treball orientada a la pluja fina”, explica el director del festival. “Hi ha assaigs oberts, activitats més reflexives, projectes comunitaris... Són seccions diferents amb una estratègia comuna perquè el Grec arribi al més lluny possible.” Noves formes de participació que amplien la base social de públics i vetllen per la democratització de l’accés a la cultura.

“Teixir és entrellaçar molts fils. Volem teixir una peça de roba a la mida de la ciutat. Hem de fer un festival que li escaigui i que doni un nou aire a Barcelona. I per fer-ho apostem per crear un model que atregui no només pel seu —necessari— cartell de figures convidades, sinó també pel valor artístic, pel conjunt d’aliances nacionals i internacionals, pel nombre d’agents i sectors implicats, per la participació i la implicació de la ciutadania i pel seu rigor i coherència”, escrivia Casadesús en la presentació del seu projecte artístic. I el balanç de les edicions realitzades certifica la solidesa d’aquest teixit: la del 2021, sotmesa encara als rigors i protocols de la pandèmia (amb la reducció d’aforaments i la cancel·lació o readaptació de funcions i activitats), més de cent mil espectadores i espectadors van viure el Grec, que va completar el seu viatge per les cultures del món amb la satisfacció d’haver acomplert l’itinerari previst. Ni tan sols les circumstàncies adverses del 2020 van deturar la travessia. “Vaig sentir que no podíem llançar la tovallola, calia lluitar, com ho van fer tots els sectors”, recorda el director. “Hi va haver suport polític, flexibilitat de l’equip i dels artistes per adaptar el programa a la situació. Fins i tot el públic es va manifestar perquè el Grec no es cancel·lés aquell any.”

El viatge, però, continuarà els anys 2022 i 2023, tot i que les seves coordenades no seran ja geogràfiques, sinó temporals: centrant-se en Europa, el Grec 2022 fa una revisió de textos fonamentals de la cultura del vell continent, obres clàssiques que es llegiran des de la perspectiva contemporània, mentre que l’edició del 2023 posarà la mirada en el futur. Veure d’on venim per intuir cap a on anem: aquesta és l’orientació del nou viatge.

Suport a la creació

Descobrir, difondre i potenciar el talent i els teixits artístics locals és un altre dels eixos del Grec. I, referint-se a aquest objectiu, l’actual responsable del festival torna a parlar de pluja fina per explicar que el suport a la creació autòctona no és una empresa passatgera, sinó un esforç continuat. “No volem que aquest suport siguin focs artificials, volem veure que hi ha artistes que han crescut amb el festival, que li donin sentit com a tal. I no es tracta de donar una llista de noms, el Grec té moltes capes, molts nivells, i s’ha de mirar en conjunt”, afirma. “Les institucions hem d’ajudar i potenciar el teixit creatiu”, conclou el director.

La política de coproduccions (que enguany en són trenta-quatre) és un dels canals que ajuda les companyies i els artistes locals a créixer, com ho és també, per exemple, l’impuls a la iniciativa “On el teatre batega” dels Teatres de proximitat, una dotzena de sales de petit format compromeses amb la creació emergent. El Grec 2020, que en el seu viatge pel món havia de detenir-se a l’Amèrica Llatina, preveia la participació en el programa de tots aquests teatres, als quals volia donar visibilitat (a imatge de la potent xarxa de sales de proximitat de Buenos Aires). Lògicament, la crisi de la covid-19 va impedir tirar endavant la col·laboració prevista, però se’ls va esperonar a treballar de manera conjunta per proposar activitats alternatives, virtuals, dins el festival. La cooperació amb aquesta xarxa, nascuda en un moment d’incerteses i ara ja consolidada, s’ha mantingut avui en dia. De fet, enguany s’hi farà un cicle de lectures dramatitzades, algunes de les quals podrien convertir-se en produccions de cara al Grec 2023.

Bros, del dramaturg Romeo Castellucci, es representarà al Teatre Lliure. © Jean Michel Blasco Bros, del dramaturg Romeo Castellucci, es representarà al Teatre Lliure. © Jean Michel Blasco

També les fàbriques de creació i els museus barcelonins esdevenen escenaris d’artistes residents dels centres de creació, artífexs de propostes que dialoguen amb els fons de cada equipament. També d’iniciatives provocades per aconseguir connexions insòlites, com la fusió del flamenc d’Israel Galván i l’Escolania de Montserrat, o la de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) amb Alba G. Corral, una artista visual que ja va inaugurar un Grec (edició del 2019) il·lustrant amb imatges suggeridores la música del Kronos Quartet de San Francisco.

Però la principal novetat d’aquest 2022 pel que fa al suport a la creativitat local és ajudar alguns dels projectes beneficiaris de les beques Premis Barcelona 2020 en la categoria d’arts escèniques: La Virgueria, Glòria Balañà, Cris Blanco, Atresbandes, Amaranta Velarde, Col·lectiu Que no salga de aquí, Teknodrag i Alicia G. Reyero són les vuit propostes sorgides d’aquella convocatòria que han comptat amb el suport del Grec. Una prova més (no l’última) que el festival de la ciutat promou i difon el talent local.

Teixir xarxes

Un esdeveniment de l’interès i la rellevància del Grec ha de trobar-se entre les grans cites escèniques d’estiu d’Europa. La internacionalització del festival ha estat un objectiu compartit per les persones que l’han dirigit al llarg de la seva història, i després del viatge que l’ha portat a Atenes (2017), Singapur (2018), de Melbourne a Nova York (2019), l’Amèrica Llatina (2020) i l’Àfrica (2021), es pot constatar que l’objectiu s’ha assolit. Els estudis confirmen la notorietat del Grec, i la programació d’espectacles com Una imagen interior, d’El Conde de Torrefiel, coproduït pel festival juntament amb el d’Avinyó, el Wiener Festwochen i el Kunstenfestivaldesarts, la fan visible: la col·laboració entre Barcelona, Avinyó, Viena i Brussel·les permet desenvolupar estratègies d’intercanvi que, un cop més, parlen del suport del festival d’estiu barceloní a la creació autòctona i la seva presència més enllà del nostre país. Al cap i a la fi, El Conde de Torrefiel, laboratori d’experimentació i reflexió escènica, va començar al circuit més off de la ciutat i és ara una de les companyies amb més projecció internacional del nostre país.

Al marge d’aquestes aliances, que han fet possible que artistes d’aquí hagin mostrat les seves creacions a mig món, ens remeten una altra vegada a un dels conceptes més recurrents quan observem el projecte artístic del Grec: entrellaçar fils, teixir xarxes. Una xarxa és més forta i resistent que un fil, i, per aquest motiu, el festival ha dedicat temps i esforços a sumar col·laboracions, a fer xarxa. I no només a gran escala (exterior), sinó també a petita escala (interior), amb entitats com el Gremi de Llibreters de Catalunya. La creació de xarxes permet que un projecte es pugui desenvolupar plenament, amb independència de les seves dimensions. Del diàleg i les col·laboracions entre institucions i organismes (públics o privats) poden sorgir punts de connexió sempre enriquidors. Cal aprofitar el capital emprenedor d’agents culturals i altres projectes i festivals per provocar, estimular i acompanyar iniciatives: aquesta és una altra de les línies estratègiques de l’actual Grec. I una de les obsessions (en un sentit positiu) del seu responsable artístic.

Europa Bull, de la companyia Indi Gest, és un dels espectacles “castigats” per la pandèmia que recupera el Grec 2022. © Sílvia Poch Europa Bull, de la companyia Indi Gest, és un dels espectacles “castigats” per la pandèmia que recupera el Grec 2022. © Sílvia Poch

Grec 2022: algunes claus

Cinquanta-cinc espais, vuitanta-sis espectacles, més de cinquanta activitats. Són les primeres xifres del Grec 2022 que, durant quatre setmanes, a partir del 29 de juny, fa vibrar la ciutat al compàs de les arts escèniques. La Nederlands Dans Theater s’encarregarà d’inaugurar l’edició a Montjuïc (amb un programa que reuneix tres coreografies, una de les quals, signada per Marina Mascarell, ballarina i coreògrafa ja coneguda pel públic barceloní), però el festival es farà sentir en diferents barris i districtes amb activitats i propostes per a públics diversos.

Thomas Ostermeier (Ein Volksfeind [Un enemic del poble]), Romeo Castellucci (Bros) i Christos Papadopoulos (Larsen C) són alguns dels creadors internacionals del Grec Montjuïc, i hi trobem també Xavier Albertí (amb la seva revisió d’El burlador de Sevilla), Helena Tornero i Andrés Lima (Paraíso perdido), La Conquesta del Pol Sud (Mivion [Ràdio Sarajevo]), Cris Blanco (Grandissima Illusione) o Insectotròpics (Orpheus). Pel que fa al Grec Ciutat, comptarà amb companyies i artistes com La Veronal (Opening Night), Àlex Rigola (Ofèlia. Panic Attack), Amaranta Velarde (Desbordes) o Jordi Casanovas (Immunitat), i també amb la creació Imperfect de La Baldufa i Sol Picó, inclosa dins d’una programació familiar que compta amb altres noms destacats, com ara Agrupación Señor Serrano, Manolo Alcántara o el Groupe acrobatique de Tanger, que va haver de cancel·lar la seva actuació del 2021 pel positiu en covid-19 d’un dels integrants. No és l’única recuperació de produccions castigades per la pandèmia: és el cas, sense anar més lluny, d’Europa Bull, premiada creació d’Indi Gest, estrenada a finals del 2019 i que torna ara al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) gràcies a un Grec especialment sensible amb els conflictes que fan bullir el continent.

La companyia de dansa Nederlands Dans Theater (NDT) inaugurarà l’edició d’enguany del Grec amb l’obra que porta per títol One Flat Thing, reproduced. © Rahi Rezvani La companyia de dansa Nederlands Dans Theater (NDT) inaugurarà l’edició d’enguany del Grec amb l’obra que porta per títol One Flat Thing, reproduced. © Rahi Rezvani

“Després del projecte artístic que, durant cinc anys, ens ha permès fer la volta al món, ara volem ‘tornar al Born’, o, el que és el mateix, a una Barcelona que estimem, una ciutat creativa i orgullosa de si mateixa. En un món on la por torna a ser present, apostem per recuperar l’esperit de joc de la ciutat dels anys vuitanta, sentir i ser conscients de les coses que compartim i que ens van fer grans, per ser capaços d’imaginar un futur il·lusionant. De fet, què és la cultura sinó un conjunt de coneixements i projectes compartits?” És la pregunta que llança Francesc Casadesús en el text de presentació del programa del Grec Festival de Barcelona 2022. Un tribut a la ciutat i a la ciutadania, una mirada al passat i al futur d’Europa, un viver de nous talents, una ocasió única per gaudir de grans figures de l’escena internacional. El Grec 2022 admet moltes definicions, totes vàlides, totes encertades, reflex d’aquelles capes a què fèiem referència en parlar del suport a la creació. Aquesta és la qualitat que ha de tenir un gran festival, la d’incloure una oferta àmplia i múltiples perspectives, perquè tothom se’l faci seu.

Temàtiques relacionades

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis