L’extrema dreta i el populisme autoritari, reptes per a la democràcia liberal

Il·lustració © Raquel Marín

L’aparició de grups polítics d’extrema dreta o de l’anomenat “populisme autoritari” a Estats Units i algunes parts d’Europa sembla contradictòria, ja que està sorgint a les anomenades “democràcies consolidades”. Però aquesta irrupció respon a una lògica històrica: apareix en un context de crisi econòmica i de descens del nivell de vida.

L’apogeu de l’extrema dreta o del populisme autoritari a gran part dels països europeus i a Estats Units (per no citar també Índia o Brasil) sorprèn en part, però en certa manera sembla una conclusió lògica d’un procés històric de progrés discontinu en “temps agitats”.

Allò que sorprèn de la presència (aparentment indefinida) de grups polítics d’extrema dreta al sistema polític d’aquests Estats és que s’està produint a les anomenades “democràcies consolidades”, és a dir, Estats que han gaudit d’un tipus de govern democràtic durant més de catorze anys i que ofereixen certes garanties quant als drets i les llibertats fonamentals, inclosos els de les minories. Des de la Segona Guerra Mundial, i especialment des del final de la Guerra Freda, molts autors i comentaristes havien relegat al passat els grups de la ideologia que avui defensen polítics com Orbán a Hongria, Santiago Abascal a Espanya, Matteo Salvini a Itàlia, Marine Le Pen a França o Jair Bolsonaro a Brasil.

El cert és que aquests partits, líders polítics i moviments es diferencien d’alguna manera de l’extrema dreta i dels feixismes del passat. És important remarcar-ne les distincions i definir el fenomen que tenim davant.

Una extrema dreta particular

Tot i que se sol fer referència a l’apogeu de l’extrema dreta, en cert sentit aquests partits polítics i moviments no sempre proposen polítiques que s’han associat tradicionalment amb la dreta. Alguns d’ells, en la seva vessant més populista, presenten polítiques econòmiques redistributives més típiques de l’esquerra que de la política econòmica conservadora.

Alguns partits com Agrupació Nacional, liderat per Marine Le Pen a França, o el Partit per la Llibertat, a Holanda, han assumit una posició de defensa dels drets de la dona i de la comunitat LGTBI, arguments que esgrimeixen per defensar aquests col·lectius de “l’amenaça de l’islam” o dels musulmans.

A França, la teoria del grand remplacement, que suposa una amenaça per a la igualtat de gènere, està molt desenvolupada. Aquesta teoria de la conspiració —que ha calat entre l’extrema dreta autoritària— defensa que la població de França (o bé d’Europa o del país en qüestió) està essent progressivament reemplaçada per persones no europees (especialment àrabs o musulmans subsaharians) a través de la migració, els canvis demogràfics i la caiguda de l’índex de natalitat amb la complicitat de les elits “reemplacistes”.

Una altra innovació o element distintiu de l’extrema dreta actual, o dels líders d’aquests moviments en alguns països, és la defensa de la protecció del medi ambient i dels territoris. Només cal sentir el discurs que Marion Maréchal (neta de Jean-Marie Le Pen i líder intel·lectual de l’extrema dreta francesa) va pronunciar l’octubre de 2019, en el qual deia que “la protecció del medi ambient és, en essència, conservadorisme”. Així mateix, també s’està començant a parlar d’ecofeixisme. El terrorista que va atemptar contra una mesquita a Christchurch, Nova Zelanda, es qualificava a si mateix d’ecoterrorista. També l’homicida de l’atemptat que es va cometre a El Paso, Estats Units, contra la comunitat hispana de Texas feia referència a la teoria del grand reemplacement i als problemes de recursos limitats que posen Estats Units sota pressió.

La temptació autoritària. El desafiament de la nova dreta radical
Debat de la Biennal de pensament 2020 (en català i castellà)

La temptació autoritària. El desafiament de la nova dreta radical

El populisme autoritari modern

A banda de la seva tendència política conservadora, el que és indiscutible és que es tracta de partits i moviments que encaixen a la perfecció dins del que s’entén per “populisme autoritari”: un “populisme” que, mitjançant un estil retòric propi, reflecteix els principis de primer ordre sobre qui ha de governar, tot al·legant que el poder legítim recau sobre “el poble” i no sobre les elits. Se’l considera també “autoritari” perquè dona prioritat a la seguretat “dura” per tal de protegir un grup definit com a “propi” de les amenaces d’un grup “forà” (considerat inferior), així com al compliment de les normes convencionals del grup i a l’obediència lleial als líders.

Els populistes autoritaris plantegen un repte per la democràcia liberal. Alguns, com Viktor Orbán, defensen obertament una democràcia il·liberal, una democràcia sense drets. Però si bé es tornen il·liberals, amb tendència a deshumanitzar la població a qui presenten com amenaçadora (per exemple, els comentaris de Rocío Monasterio, de Vox, amb què es va referir als menors no acompanyats com a “manadas”), en la majoria d’ocasions promouen l’ús de mecanismes purament democràtics. De vegades defensen amb força la democràcia directa, sense passar pels límits i els controls que comporta la democràcia representativa.

A diferència dels moviments del passat, segons les investigacions dutes a terme per l’organització Institute for Strategic Dialogue, ara l’extrema dreta es coordina internacionalment. Ha creat un ecosistema internacional (que ja no es troba circumscrit únicament a l’àmbit nacional) que comparteix tàctiques i estratègies entre diferents partits i moviments, és sofisticat a nivell tecnològic i recluta grups que trenquen amb les línies tradicionals dels seguidors de l’extrema dreta.

El populisme autoritari pren formes diverses i es troba en diferents fases de desenvolupament a cada país. Està més consolidat a Hongria o Turquia —on ja es pot parlar d’una democràcia il·liberal—, i menys en altres països com França, Itàlia o Espanya, on avui dia representa una força important en el panorama polític però encara no ha aconseguit assolir el poder. Tot i les diferències, no és casualitat que aquest moviment estigui guanyant suport, atès que l’apogeu li ve d’un context global compartit, malgrat les manifestacions diverses que adopta a cada realitat nacional.

Il·lustració © Raquel Marín © Raquel Marín

Ascens del populisme autoritari

El moviment populista autoritari s’ha desenvolupat en un context de crisi econòmica i de descens del nivell de vida. Tot i la recuperació (d’alguns Estats) després del crac del 2007, les condicions de vida anteriors no s’han restablert. De la mateixa manera, els avenços en l’automatització de la indústria i el potencial de les noves tecnologies com ara la intel·ligència artificial poden comportar nous reptes dels quals aquests actors podrien aprofitar-se. Així mateix, ens trobem en una època de canvis demogràfics importants: poblacions envellides en països de l’Europa continental, un augment de la multiculturalitat i una major visibilitat dels fluxos migratoris.

També es tracta d’un moment d’una profunda crisi de confiança en totes les institucions polítiques i socials en les quals es recolza la democràcia liberal. A Europa i a Estats Units s’observen nivells molt baixos de confiança en els governs, en els mitjans de comunicació i en les empreses, així com un menor compromís amb la democràcia com a sistema de govern. Aquesta desconfiança sorgeix especialment en països en els quals s’han viscut anys de corrupció que ara han sortit a la llum, tot i que la fatiga vers les institucions i el sentiment antielitista són factors comuns a tots els països en què s’observa un major èxit de l’extrema dreta.

A això cal afegir l’aparició i la preponderància actual de les xarxes socials. A banda del fenomen de la intervenció exterior en els processos electorals i de les notícies falses, els partits d’extrema dreta han demostrat que són altament competents en l’ús de les xarxes per tal de difondre el seu missatge. No ajuda que els algoritmes de plataformes com Facebook explorin les vulnerabilitats psicològiques dels consumidors i contribueixin a la polarització i a la radicalització.

Les tendències autoritàries: “Us vs. Them” o tribalisme polític

L’acadèmica Karen Stenner parla de la dinàmica autoritària des del punt de vista de la psicologia social aplicada a la ciència política. Des d’aquesta perspectiva, aquesta dinàmica es dona quan la tendència autoritària (un tret psicològic subjacent present en un 30 % de la població) s’activa en casos d’amenaça normativa. Aquesta amenaça es pot relacionar fàcilment amb un ritme accelerat de canvi com el que vivim actualment i està lligada a la necessitat cognitiva d’unitat i igualtat. Les persones que presenten aquesta tendència solen tenir més dificultats pel que fa al canvi i prefereixen l’homogeneïtat; i, aparentment, ara ens trobem en un moment en què aquestes tendències s’han activat, promogudes en part pels populismes.

Mentre les elits cosmopolites parlaven de la defunció de l’Estat nació i de l’erosió de les fronteres, oblidaven que les identitats grupals i, primordialment, la identitat nacional, acompleixen una funció cognitiva important en respondre a les necessitats de pertinença a un grup que es troben arrelades a la psicologia de tot ésser humà. Els estudis sobre opinió pública duts a terme per More in Common a Itàlia, Grècia, Alemanya, França, Holanda i Estats Units constaten que les persones més propenses a donar suport als grups d’extrema dreta són també les qui perceben que la seva identitat està desapareixent o se senten estranyes al seu propi país.

Els actors d’extrema dreta han trobat en aquest context un terreny extremadament fèrtil per tornar a concepcions de l’Estat nació excloents i redefinir el propi grup, un “nosaltres” (in-group) davant d’un “altres” (out-group) diferent i al qual es presenta com amenaçador. Aquest “altres” l’ha conformat, en la majoria de casos, la població migrant. No sorprèn, doncs, que els populistes autoritaris siguin capaços d’instrumentalitzar el fenomen migratori i la crisi del Mediterrani (o de la frontera sud, en el cas d’Estats Units), un recurs que sembla caracteritzar tots aquests moviments polítics, els quals troben en les persones migrades o en les minories una amenaça contra l’ordre, la llei i l’execució de la voluntat del poble al qual diuen representar.

Els reptes per a la democràcia liberal i la polarització

El populisme autoritari planteja reptes reals per a la democràcia liberal tal com la coneixem. El seu apogeu sorgeix en el mateix moment en què també han augmentat els delictes d’odi. Aquests moviments fomenten i es beneficien de la polarització, un fenomen més patent a Estats Units actualment, però que també s’està desenvolupant a Europa. Per exemple, a Nord Amèrica hi ha l’anomenada “polarització temàtica” (issue-based polarization), en la qual, vers una multiplicitat de temes —com per exemple l’avortament, la immigració o la tinença d’armes—, trobem diferents grups polítics que remen en la mateixa direcció; aquells qui defensen la legalització de l’avortament solen ser els mateixos que estan a favor de restriccions sobre la tinença d’armes i d’una política migratòria liberal.

A més d’aquesta polarització temàtica, també trobem la “polarització afectiva”, la qual presenta més reptes i és de la que més es beneficien els populistes autoritaris. El cas del Brexit n’és un clar exemple: en aquesta qüestió particular, cada grup veu positivament el propi i sent aversió cap a “l’oponent”, a qui tendeix a caricaturitzar i fins i tot deshumanitzar. Al Regne Unit, els més partidaris de romandre a la Unió Europea veuen a la resta de remainers favorablement i als leavers (partidaris del Brexit) desfavorablement i de forma caricaturesca, i viceversa. No importa que estiguin d’acord en moltes altres qüestions, el fonamental és la divergència en aquestes identitats que s’han format.

En les societats polaritzades és més difícil fer front als reptes col·lectius i arribar a un compromís, el qual és clau per al bon funcionament de la democràcia. Els populistes autoritaris, a través de la polarització, poden activar les seves bases, atraure a aquells que no són els seus adeptes i agitar als qui no els donen el seu suport de manera que es radicalitzin cap a l’altre extrem. Quan això succeeix, la veritat i els fets perden importància perquè interpretem la realitat des del punt de vista de la identitat i del que aquesta representa per a les nostres afiliacions grupals. La veritat passa a estar supeditada a allò que convé al grup i a la causa. En aquest punt ens trobem ens molts països europeus i a Estats Units, i aquest és el repte al qual hem de fer front.

Referències bibliogràfiques

Chatterton Williams, T., “The French Origins of You Will not Replace US’.” The New Yorker, 27 de novembre de 2017.
Davey, J. i Ebner, J., “The Fringe Insurgency – Connectivity, Convergence and Mainstreaming of the Extreme Right.” Institute for Strategic Dialogue, octubre de 2017.
Duffy, B. et al., “Divided Britain? Polarisation and fragmentation trends in the UK.” King’s College London, setembre de 2019.
Gardiner, B., “White Supremacy Goes Green.” The New York Times, 28 de febrer de 2020.More in Common, publicacions 2017-2020.
Stenner, K., The Authoritarian Dynamic. Cambridge University Press, Cambridge, Regne Unit, 2005.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis