No és una escletxa, és una fractura

Il·lustració. © Laura Watcher

Per accedir a drets bàsics com el treball, la formació, la salut o la participació ciutadana cal disposar d'una connexió d'alta velocitat i tenir competències digitals avançades. Ara que tot és digital, la dificultat d'accedir a internet és una nova causa d'exclusió social. El repte de l'Estat és garantir-ne l'accés universal i construir una societat digital governada per criteris justos i no pels que dicten els algoritmes i el mercat.

Escletxa digital és un concepte que ha anat evolucionant en paral·lel a la creixent digitalització de la societat. Inicialment, feia referència a la dificultat de tenir dispositius o accedir a les infraestructures, bé per motius econòmics o d’ubicació al territori, i ben ràpidament s’hi van incorporar les mancances en coneixements i formació per poder entendre i saber utilitzar certes funcionalitats. És a dir, en tots dos casos es tracta de mancances dels usuaris i usuàries que poden impedir o dificultar fer servir la tecnologia amb normalitat. Però, darrerament, estem descobrint que hi ha altres factors que segreguen i perjudiquen col·lectius concrets sense que aquests puguin fer massa per evitar-ho, ja que són provocats pels biaixos dels autors dels algoritmes i de les eines, gairebé sempre homes blancs que hi traslladen els seus prejudicis culturals, morals i de gènere. El resultat és un conjunt de circumstàncies que impedeixen o dificulten l’accés de persones concretes a la societat digital i, per tant, ara que tot és digital, dificulten l’accés de persones concretes a la societat.

El primer factor d’escletxa digital és el que fa referència a les desigualtats en l’accés. Dir que a Espanya el 87% de les llars tenen internet i a Barcelona, el 91% pot fer pensar que el problema es va resolent, però la lectura correcta és que, en ple segle xxi, a les zones rurals d’Espanya encara hi ha un 21% de llars sense internet, i a una gran ciutat europea com Barcelona la xifra és del 8,1%. Això no obstant, si en lloc de parlar de llars parlem de persones, la xifra és encara més crua: més de 5,5 milions de persones a Espanya no tenen accés a internet. És esgarrifós perquè la pandèmia ha demostrat que no tenir accés a la xarxa pot implicar no poder accedir a drets tan bàsics i fonamentals com el treball, l’ensenyament o la salut. La situació encara pot ser més greu, perquè en moltes llars, que segons l’estadística sí que tenen accés a internet, en realitat aquest és precari, insuficient i car.

Velocitat de connexió alta, un dret i no un luxe

Oferir accés a la xarxa no és suficient, cal garantir accés a les xarxes d’alta velocitat perquè parlar d’una velocitat alta no és parlar d’un servei premium, sinó de la velocitat necessària per desenvolupar-nos socialment i econòmicament. Cal poder accedir a la potència necessària, i l’accés a una potència raonablement alta hauria de tenir un preu raonablement baix, perquè estem parlant de les condicions per a la transformació i el desenvolupament tant social com empresarial. El que avui anomenem xarxes d’alta velocitat ben aviat seran tot just serveis mínims bàsics. Tot plegat es tracta d’una infraestructura d’interès estratègic nacional i no pot ser que el seu desenvolupament depengui de les polítiques comercials de les companyies operadores.

En el seu moment l’Estat va decidir que, per garantir el desenvolupament econòmic i social del país, calia desplegar una xarxa ferroviària d’alta velocitat, i avui tenim la xarxa de trens d’alta velocitat més densa d’Europa, i la segona del món només per darrere de la Xina. Tenim més de 3.400 kilòmetres d’AVE i cadascun ha costat 25 milions d’euros de mitjana, més mig milió anual de manteniment. Tota aquesta despesa ha estat assumida per l’Estat, i no pas per cap operador privat, perquè era d’interès públic.

Barcelona Metròpolis 123 - Bretxes digitals

Els nadius digitals, no sempre els més competents

El segon factor d’escletxa es vincula als coneixements necessaris per poder fer servir la tecnologia. En aquest context s’ha parlat molt dels nadius digitals, com si el fet d’haver nascut en una dècada o una altra justifiqués una major o menor incorporació a la societat digital. Com si pel sol fet d’haver nascut el 1997 ja estigués garantida una capacitat més gran de compartir la informació o una millor comprensió del significat modern d’identitat o participació, que no pas algú altre nascut el 1964. Qualsevol classificació humana sobre el fet digital basada en l’any de naixement conté un error de base. L’edat no és una bona referència, i seria molt millor prendre en consideració el temps d’exposició al fenomen, és a dir, les hores acumulades dedicades al fet digital (ús d’ordinadors, treball a internet, fotografia i vídeo digital, telefonia mòbil, etc.), i encara un matís addicional: quant d’aquest temps d’experiència digital ha estat relacionat amb la resolució de problemes o l’assoliment d’objectius. Hi ha gent de vint anys amb accés a les tecnologies digitals, però amb una capacitat baixa de fer-les servir per resoldre veritables problemes, mentre que hi ha altres persones amb més de seixanta anys que han desenvolupat plenes competències digitals. El que ens defineix i marca la diferència no és tant la data de naixement com l’actitud, l’entrenament i el nivell d’ús d’allò que és digital per resoldre determinades situacions. És cert que hi ha nadius digitals, però això no implica que siguin ciutadans digitals competents. Posats a buscar un factor determinant en la generació d’escletxa, abans que l’edat, hem de considerar el gènere, el nivell d’ingressos, el nivell d’estudis o l’ètnia. Sense anar més lluny, l’estudi d’escletxa digital fet el 2020 a la ciutat de Barcelona mostra biaixos de gènere i culturals en els usos, els homes fan més consultes al banc i les dones s’ocupen més dels temes de salut.

Ilustració. © Laura Wätcher Ilustració. © Laura Wätcher

La injustícia de l’algoritme

I ara tenim un tercer tipus d’escletxa que ja no té res a veure amb si l’usuari té més o menys coneixements, millor o pitjor accés a les infraestructures, sinó amb si és més o menys víctima dels prejudicis i biaixos d’un grup de persones que, des de ves a saber quin lloc del món, estan prenent decisions que l’afecten. Algoritmes policials que tenen tendència a sospitar abans d’un negre que d’un blanc; algoritmes bancaris que tenen tendència a denegar un crèdit si vius en un barri pobre; algoritmes governamentals que tenen tendència a denegar un visat d’accés al país si vius al món àrab; algoritmes comercials que t’apugen el preu respecte a algú altre ves a saber per què... Màquines programades amb criteris que contenen discriminacions que poden esdevenir norma.

Cal que hi hagi una infraestructura de xarxa i telecomunicacions, cal poder accedir als dispositius i a les eines, cal tenir habilitats i coneixements per poder fer servir la tecnologia necessària per viure en societat, i calen garanties que la societat digital es construeix sobre criteris justos que permetin la igualtat de drets, deures i oportunitats. Si no tens tot això, et quedes fora d’internet, i sense internet et quedes sense drets bàsics: poder treballar, que els teus fills puguin mantenir el contacte amb l’escola, fer consultes mèdiques..., ser ciutadà. Tenir problemes per accedir a internet no és una escletxa, és una fractura.

Internet és la infraestructura que durant la pandèmia ens va permetre mantenir una certa activitat econòmica, continuar coordinant-nos, fer reunions de treball, consultar el banc, enviar missatges aclarint coses, mantenir el contacte amb la gent que estimem, fer els deures de l’escola, i entretenir-nos mirant pel·lícules o escoltant concerts. El món va aguantar socialment i econòmicament perquè tenim internet, però l’Estat ni el proveeix ni el garanteix. Ara que ja tenim tren d’alta velocitat, l’Estat podria valorar si també necessitem internet. Garantir que arriba correctament a tots els territoris, i garantir que tota la ciutadania hi té un accés just. Un nen té dret a anar a l’escola, una víctima té dret a recórrer a la justícia, i un ciutadà ha de tenir dret a accedir a internet.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis