Paternitats en trànsit, homes per transformar

Il·lustració ©Mariona Cabassa

La redefinició de la paternitat està propiciant canvis esperançadors, però també planteja interrogants. Per què es premia els homes per assumir responsabilitats que les dones han exercit sempre sense que se’ls donés valor? No estem caient en una “mística” de les noves paternitats que manté els homes en el privilegi? Es tracta de canviar les regles del joc per construir una democràcia realment paritària.

L’any passat l’escriptor Andrés Neuman va publicar un llibre preciós titulat Umbilical, en el qual posava paraules a l’experiència de la paternitat i donava visibilitat al seu lloc en un procés que sempre s’ha narrat des de l’experiència femenina. En una entrevista concedida amb motiu de la publicació, explicava: “He escoltat moltes mares, per eixamplar el meu propi rol, que no és el mateix que el de la mare, però és més proper, íntim i instintiu del que creia. Els homes ens trobem en un moment d’escoltar, d’escoltar doblement, per tenir una visió més precisa i justa del lloc i dels múltiples llocs de les dones i redefinir el nostre”[1]. Aquest procés de redefinició ha començat a ser visible de manera molt recent a través de diverses publicacions que han posat el focus en el que significa ser pare[2]. També els mitjans de comunicació han mostrat interès per aquestes “noves paternitats” que, irremeiablement, han inaugurat un nou “nínxol” de mercat[3]. Tot això alhora que comencen a multiplicar-se les propostes d’activitats, congressos i esdeveniments que insisteixen en conceptes com les paternitats positives[4].

Tots aquests fenòmens se situen en un context en què els avenços feministes estan provocant una reacció global i un discurs reactiu perillós, encoratjat per l’extrema dreta i que projecta una renovada misogínia a la manosfera[5]. La progressiva conscienciació igualitària està removent els fonaments de l’ordre patriarcal i de la cultura masclista, cosa que provoca que una majoria d’homes caminin amb la brúixola trencada[6]. I així, mentre que un sector significatiu d’ells opta per una còmoda passivitat, alguns —m’agradaria pensar que cada cop més— fa un temps que mirem de superar el masclista que tenim a dins. En aquest darrer grup hi abunden els homes que confessen que ha estat la paternitat l’experiència que els ha portat a qüestionar-se.

Els poders públics han tingut un paper clau en aquestes transformacions. Si bé, durant un llarg període, l’anomenada conciliació va posar a la motxilla de les dones el pes de compatibilitzar la vida laboral amb la familiar, a poc a poc s’ha anat obrint pas l’objectiu de la corresponsabilitat. En aquest sentit, l’ampliació del permís de paternitat fins a equiparar-lo amb el de maternitat ha suposat un avenç significatiu[7], malgrat les mancances evidents del model[8].

Il·lustració ©Mariona Cabassa Il·lustració ©Mariona Cabassa

Les dades ho demostren: la Seguretat Social va tramitar 231.775 prestacions per naixement i cura de menor en els primers sis mesos del 2023, de les quals 109.731 van correspondre al primer progenitor, habitualment la mare, i 122.044, al segon, normalment el pare[9]. Ara bé, aquesta evolució positiva no és tal si ens fixem en el nombre d’excedències per a la cura de fills: el primer semestre de l’any només les van sol·licitar un 15,45% d’homes, davant d’un 84,55% de dones. Unes dades que, per cert, són molt similars a les de les excedències per a la cura de persones grans i/o dependents.

Els nous protagonistes

La lectura d’aquesta realitat seria incompleta si no tinguéssim present la major precarietat de l’ocupació femenina, la feminització dels sectors laborals amb menys reconeixement social i econòmic, així com l’evidència que, ara com ara, la maternitat continua sent un obstacle per al desenvolupament d’una carrera professional d’èxit. Dificultats que augmenten a les llars monoparentals, habitualment compostes per una mare amb els seus fills.

Si a tot això hi afegim les dificultats dels més joves per accedir a llocs de treball estables i de qualitat o per gaudir d’un habitatge digne, tenim la suma perfecta de condicionants que ens expliquen l’augment creixent de dones i de parelles que decideixen no tenir descendència. Per això és curiós que sigui en aquests temps, quan neixen menys nens i nenes, que el focus es posi en els “nous” pares.

És així com, novament, esdevenim protagonistes, ocupem la centralitat de l’escena i rebem reconeixement públic. En aquest sentit, ens hauria d’inquietar que els homes rebem tants aplaudiments simplement per assumir les responsabilitats que les dones han exercit sense que els donéssim valor, alhora que ens preguntem si n’hi ha prou amb una transformació individual, sovint centrada en el que és emocional i en les càrregues que també el patriarcat suposa per a nosaltres. No estem caient en una mena de “mística” de les noves paternitats que, de nou, manté els homes en el privilegi?[10]

Són indubtables els canvis positius que les estructures familiars han experimentat en els darrers anys, entre ells els derivats d’una presència més gran dels pares que intenten superar les absències tradicionals. Tampoc no trauré valor a com els homes hem anat incorporant les claus emocionals i de cures que sempre ens van ser negades, moltes de les quals les posem en acció quan afrontem aquesta tasca sense manual que és la paternitat.

Tot i així, continuem conformant-nos amb unes respostes molt individuals i, sovint, només afectives i autocentrades, quan ens enfrontem a problemes estructurals que tenen a veure amb un model de relacions laborals, d’organització dels temps i de distribució del valor. És a dir, es tracta de qüestions radicalment polítiques que necessiten l’acció col·lectiva i un compromís que vagi més enllà de la voluntat personal. Perquè difícilment avançarem cap a un món on hi hagi una paritat completa, tant en l’àmbit públic com en el privat, mentre no revisem el nostre model productiu i mentre no posem la sostenibilitat de la vida al centre de la política.

Un repte que és la gran revolució pendent en unes societats cada cop més envellides i amb més persones necessitades de cures durant més anys. Un horitzó al qual, per cert, semblen no mirar les “noves” masculinitats, preocupades per portar els fills al parc, però no tant per pal·liar la solitud de la nostra gent gran.

Necessitem, doncs, dotar-nos d’una nova intel·ligència que sigui capaç d’afrontar la complexitat del present alhora que desmantellem l’ordre jeràrquic de gènere. El passaport per a les dones no hauria de ser l’assimilació a la masculinitat hegemònica, com tampoc per als homes el replegament exclusiu en una subjectivitat emocional. Les unes i els altres ens equivoquem si no assumim que es tracta de canviar les regles del joc, de superar les relacions jeràrquiques i de desmuntar els poders masculins i masculinitzats. És a dir, de superar les democràcies formalment iguals per convertir-les en paritàries. Aquest trànsit té molt de revolució i necessita, per descomptat, homes cuidadors i pares presents, però també exigeix, amb urgència, més que teràpies i bons sentiments: una implicació pública i col·lectiva en un altre pacte de convivència. Més democràcia, doncs, i més estat social també. I, és clar, menys masculinitat normativa, més homes corresponsables, sí, però també i, sobretot, antimasclistes i igualitaris.

Referències bibliogràfiques

Bacete, R. Papá. Planeta, Madrid, 2021.

González López, M. J. Padres y madres corresponsables: una utopía real. La Catarata, Madrid, 2015.

Lorente Acosta, M. La refundación del machismo. Editorial Comares, Granada, 2023.

Marrades Puig, A. (coord.). El reconocimiento de los derechos del cuidado. Tirant lo Blanch, València, 2023.

Neuman, A. Umbilical. Alfaguara, Barcelona, 2022.

Pazos Morán, M. Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible. La Catarata, Madrid, 2018.

Salazar Benítez, O. La vida en común. Galaxia Gutenberg, Madrid, 2021.

Sanfélix Albelda, J. La brújula rota de la masculinidad. Tirant lo Blanch, València, 2020.

Shapiro, J. Cómo ser un padre feminista. Plataforma Editorial, Barcelona, 2022.

Zambra, A. Literatura infantil. Anagrama, Barcelona, 2023.


[1] Sánchez Seoane, L. “Andrés Neuman publica Umbilical: ‘Quería mostrar el tipo de vínculo que se establece con el padre antes de nacer’”. El Independiente, 2022. via.bcn/6ujp50Q3thf

[2] Entre moltes d’altres, les obres recents de Ritxar Bacete (Papá, 2021), Jordan Shapiro (Cómo ser un padre feminista, 2022) i Alejandro Zambra (Literatura infantil, 2023).

[3] Com a exemple, “Paternidades de hoy en día: afectivas, responsables y equitativas” (Cuesta Torrado, S. El País, 2021). via.bcn/ymJm50Q3tqx

[4] Com a exemple, les jornades organitzades pel Govern basc el 2016 amb el títol “Paternidades que transforman”. via.bcn/MA3A50Q3twT

[5] Vegeu l’informe Jóvenes en la manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2022. via.bcn/4nNf50Q6RvM) i el llibre La refundación del machismo, de Miguel Lorente.

[6] Sanfélix, J. La brújula rota de la masculinidad (Tirant lo Blanch, 2020).

[7] Aquesta prestació va entrar en vigor l’1 de gener del 2021 i va suposar l’equiparació completa de les prestacions de maternitat i paternitat. Actualment, el permís és de 16 setmanes per a tots dos progenitors i es reconeix com un dret individual i no transferible. De les 16 setmanes, 6 s’han de gaudir immediatament després del part o la resolució judicial o administrativa en els casos d’adopció, guarda o acolliment. De la resta del temps se’n pot disposar en períodes successius. Més recentment, el Reial decret llei 5/2023 ha introduït noves mesures dirigides a afavorir la conciliació, com ara el dret a absentar-se de la feina fins a 4 dies a l’any per causa de força major per motius urgents relacionats amb familiars o persones convivents. En el cas del permís parental, fins que el menor faci 8 anys, el decret especifica que “tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, i es podrà gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial”.

[8]La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) denuncia l’obligatorietat que les primeres 6 setmanes es facin servir simultàniament i la necessitat d’un acord amb l’ocupador si es volen agafar les 10 setmanes voluntàries en diferit. via.bcn/7WFR50Q3u66

[9] Lamoncloa.gob. via.bcn/p6Uk50Q3ucp

[10] És curiós el subtítol “Liberando el potencial de los hombres en el cuidado”, que acompanya l’informe Estado de la paternidad en el mundo (Promundo, 2019) i també la campanya mundial MenCare (impulsada per Promundo i Sonke Gender Justice amb l’objectiu de fomentar la participació equitativa i no violenta dels homes i els joves en la cura). via.bcn/ipTH50Q3uoy

Publicacions recomanades

  • John Wayne que estás en los cielos. Masculinidades, cine y feminismo John Wayne que estás en los cielos. Masculinidades, cine y feminismo La Moderna, 2022
  • La vida en comúnLa vida en común Galaxia Gutenberg, 2021
  • El hombre que no deberíamos serEl hombre que no deberíamos ser Editorial Planeta, 2018

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis