Sobiranies tecnològiques

Il·lustració © Raquel Marín

La democràcia i la tecnologia són dos pols que mantenen relacions estranyes d’atracció i repulsió. Les mateixes tecnologies que van facilitar els serveis mínims mentre el món estava confinat desperten temors i angoixes per un futur d’amenaces a la privacitat i de formes abusives de teletreball. Les tecnologies no són políticament neutres, però tampoc són intrínsecament autoritàries o democràtiques. Això depèn de qui les posseeix i per a què les utilitza.

Imaginem dos horitzons utòpics: el primer, l’avenç cap a una democràcia més participativa, fins i tot assembleària en un temps ideal; el segon, l’avenç cap a una societat en què el treball es reparteix, especialment el més creatiu, i fins i tot una societat sense la forma de treball assalariat en un temps ideal. El mer fet de pensar en una democràcia assentada sobre aquestes formes d’organització política participativa i d’economia, sense la conversió del temps en mercaderia, ens planteja un gran ventall de preguntes de tota mena, moltes d’elles polítiques, però també d’altres molt rellevants referides al coneixement i a l’entorn tècnic en què es farien realitat aquests desigs.

Lewis Mumford, el gran pensador pessimista de la tècnica, sostenia que la forma tecnològica “màquina” denotava alhora una singularitat tècnica i una de social. Sospitava que certes formes d’organització maquinística conduïen a formes autoritàries de societat, a una adaptació perversa de les persones a les funcions tècniques. Certes tecnologies, pensava, eren profundament antidemocràtiques –i  recordava la construcció de les piràmides i posava la mirada en la nova tecnologia nuclear sobre la qual els poders del món començaven a recolzar-se–, cosa que alguns seguidors seus, com Langdon Winner, encara afirmen. Les tecnologies no són políticament neutres, és cert, i cal llegir i escoltar Mumford amb cautela. Però potser tampoc no són intrínsecament autoritàries o intrínsecament democràtiques. Tècnica i política s’entrellacen en un teixit atapeït en què la sobirania i els drets depenen tant de l’existència de certes tècniques com de qui les posseeix i per a què s’empren.

La ciència al rescat de la democracia: política i coneixement
Debat de la Biennal de pensament 2020 (en català i castellà)

La ciència al rescat de la democràcia: política i coneixement

Pensem en la democràcia atenenca, en el seu demos: per una banda, tan avançat que obria un conflicte permanent entre aristocràcia i plebs; però per l’altra, tan excloent que deixava fora dones i esclaus i es fonamentava en l’imperi sobre altres polis. Diverses tecnologies, a més de les reformes polítiques i de la institució del sorteig, la van fer possible: la tècnica urbana de crear espais per al demos, en particular per a l’ekklesia o assemblea, i el desenvolupament de tècniques d’oratòria, properes i hereves del teatre (una altra institució democràtica). L’art de la paraula en públic feia possible i alhora limitava la democràcia atenenca. Una assemblea depèn de la copresència física dels participants i del desenvolupament de tècniques de parla i d’escolta. A Atenes, molts conflictes —per exemple, el que va conduir a la condemna de Sòcrates— sorgien perquè a l’aristocràcia no li queia bé que hi hagués gent que ensenyés a parlar i convèncer a l’assemblea. Acceptaven a contracor la democràcia política, però no la distribució democràtica del coneixement.

Fixem-nos ara en les complexes relacions entre tecnologia i democràcia avui dia. Quan escric aquestes ratlles, tot és confós sota el cel, com deia l’antiga dita de Mao: les mateixes tecnologies de la comunicació que han mantingut la societat en marxa presenten algunes de les amenaces més greus per a la democràcia. Recentment, Donald Trump s’enfronta a xarxes socials com TikTok, la qual anima els joves a resistir a les seves fanfarronades i a no assistir als seus actes; o a Twitter, on els tuits del president es qualifiquen com a perillosos; tot i que Trump també ha estat capaç de convèncer Facebook que no censuri les seves notícies falses, la qual cosa ha motivat una repulsa general contra la plataforma per part de grans anunciants. Aquestes tecnologies, que han mantingut els serveis mínims mentre el món estava confinat, desperten temors i inspiren angoixes sobre un futur d’amenaces a la privacitat i d’un treball al domicili encara més exigent quant a temps i atenció. Els darrers mesos, les converses diàries i els mitjans de comunicació s’han omplert d’una barreja d’escatologies totalitàries i previsions optimistes sobre les possibilitats de les tecnologies informacionals.

Una decisió comuna

El propòsit de la meva reflexió és recordar no només que la democràcia i la tecnologia estan entreteixides en el seu destí, sinó que per entendre aquestes relacions no n’hi ha prou amb preguntar-se quina tecnologia fem servir, sinó també, i sobretot, qui la posseeix, qui l’elabora i l’aplica. Els humanistes i molts moviments socials han mostrat preocupació per les conseqüències ecològiques, socials i humanes de certes tecnologies, però no han investigat suficientment sobre la formació social que les fa possibles. I ara urgeix plantejar-se si potser la construcció d’un subjecte democràtic que decideixi sobre el seu propi destí pot ser aliena a la sobirania tecnològica que farà possible no només la construcció externa d’allò real, sinó també la construcció mateixa d’aquest subjecte. Perquè la sospita és que potser no serà possible una sobirania democràtica sense sobirania tecnològica, sense una decisió comuna sobre quines capacitats permetran els plans de vida i de futur.

En aquests mesos de pandèmia, hem avançat significativament en l’àmbit de la interconnexió a la feina, a l’escola i als serveis socials; mentre tantes coses s’han enfonsat, internet ha sostingut l’esforç social. Hem sentit repetir aquesta idea una vegada darrere l’altra. Però de qui són les plataformes que tan alegrement fem servir per mantenir converses i videoconferències i treballar a distància? Cal que ens adonem que són propietat de macroempreses que adquireixen un poder autònom i geoestratègic fins i tot sobre els estats i defineixen les formes que adoptaran els pròxims antagonismes mundials. Gairebé tots els progressos en què se sosté la interconnexió informàtica del món van ser d’origen procomú, de codi obert: els protocols que permeten internet, el sistema operatiu Linux. Els nous programes de videoconferència que d’uns mesos ençà fem servir tan freqüentment estan desenvolupats en HTML 5 (HyperText Markup Language, versió 5), un llenguatge obert. I, això no obstant, el món de la comunicació s’ha apropiat de tots aquests desenvolupaments i ha creat un entorn dominat per grans empreses que sustreuen les macrodades que produeix el tràfic d’informació. Les universitats espanyoles s’han afanyat a fer servir en l’ensenyament a distància la plataforma Blackboard, que emmagatzema les dades al núvol d’Amazon; les reunions de gestió a tots els nivells d’organització se celebren a Google Meet o Zoom; els correus electrònics mateixos de moltes universitats ja s’emmagatzemen als colossals dipòsits de dades de Google. Sorprèn la facilitat amb què una tecnologia disponible per a tots ha donat lloc a aquesta immensa màquina d’obtenció de macrodades formada per les plataformes. Molt poques vegades s’ha fet servir Jitsi Meet, una multiplataforma per a videoconferències grupals de codi obert que no exigeix cap vinculació amb un compte ni la instal·lació del programa a l’ordinador com a font de dades.

Filosofia política

Els serveis públics, les administracions i la política s’han afanyat en fer servir aquestes eines que facilitaven les microempreses alhora que l’ús de les xarxes socials ja s’ha generalitzat com un dels instruments més importants de propaganda política. És innocu, tot això? És neutral pel que fa a la formació d’un cos polític, d’allò que anomenem el demos com a subjecte sobre qui recolza la sobirania democràtica? No ho és. Recorreguem a la història un cop més per trobar analogies amb allò que està succeint. Així, per exemple, pensem en el Barroc i la Il·lustració com les èpoques en què es van formar els estats moderns i en què, a mode de resistència, es van anar formant els subjectes polítics que haurien de dur a terme la superació de l’estat estamental. Tot això queda reflectit en la filosofia política que hem après de Hobbes, Montesquieu, Locke i tants d’altres. Aquest relat no sol explicar que el món estava caient a les mans de les companyies d’Índies que controlaven el comerç mundial, colonitzaven el planeta i establien els fonaments de la civilització moderna, basada en un contracte racial de supremacia blanca: la Companyia Britànica d’Índies Orientals, creada el 1599 i convertida en societat anònima en 1602; la Companyia Holandesa d’Índies Orientals; la Companyia Francesa d’Índies; la Companyia Danesa d’Índies; l’Associació Internacional del Congo, creada pel filantrop Leopold II pel seu benefici personal. Podríem entendre la complexa política del segle xix i dels dos segles anteriors, les tensions de classe i les múltiples revolucions sense l’esclavisme, sense aquestes companyies enormes tant o més poderoses que els mateixos estats en què s’assentaven? Tampoc no és possible entendre la història de la tècnica sense la presència d’aquestes multinacionals avant la lettre.

S’ha criticat moltes vegades el concepte filosòfic de subjecte cartesià, s’ha injuriat fins l’infinit la tècnica moderna depredadora de la natura. Però és molt difícil trobar en aquests manifests alguna al·lusió històrica als opulents subjectes de poder que determinaven el naixement del capitalisme i orientaven la història vers l’etnocentrisme i la supremacia blanca. No hauria estat possible l’autoritat d’aquestes macrocompanyies sense els progressos tècnics en navegació —per derrotar les esquadres dels imperis peninsulars—, o sense les armes automàtiques —que van permetre que petits exèrcits professionals dominessin les poblacions d’Àsia, Àfrica i Amèrica del Nord—. Les tecnologies i les sobiranies es van entrellaçar per forjar el món contemporani.

Tornem ara al nostre món. Caldria estendre això que he afirmat sobre les plataformes de videoconferència a l’entorn tècnic complet sobre el qual construïm les societats. Quan pensem en el subjecte de la política, pensem en les institucions i els dispositius de l’Estat, en les institucions internacionals, en els partits i sindicats, i també en els moviments socials, en el teixit d’associacions de base que sostenen la resistència a les diverses formes d’exclusió. Tota aquesta trama en què neix i es desenvolupa la sobirania política necessita una sobirania tecnològica per tal que la seva presència històrica sigui real: sense apropiar-se de les capacitats de transformar tècnicament el món, sense una distribució justa del coneixement, la voluntat política sempre dependrà del poder epistèmic i tècnic-hegemònic i dels seus senyors.

Referències bibliogràfiques

Mumford, Lewis, El pentágono del poder. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2016.
Winner, Langdon, La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología. Gedisa, Barcelona, 2009.

Publicacions recomanades

  • Llibre: Espacios de intimidad y cultura material. Fernando Broncano. Cátedra, 2020Espacios de intimidad y cultura materialFernando Broncano. Cátedra, 2020
  • Puntos ciegos. Ignorancia pública y conocimiento privadoPuntos ciegos. Ignorancia pública y conocimiento privadoLengua de Trapo, 2019

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis