Una casa és una casa és una casa és una casa

Il·lustració © Cinta Fosch

La configuració d’una part molt important dels habitatges respon a un concepte obsolet, que organitza l’espai segons les necessitats de la família nuclear. Cal modificar els criteris de disseny per eliminar els rols jeràrquics dels espais, adaptar-los a les tasques quotidianes, i donar resposta a determinats col·lectius, com ara les persones grans.

Pot semblar que el títol d’aquest article, inspirat en un vers del poema “Sacred Emily”, de Gertrude Stein, és una redundància, però no ho és. L’habitatge ha de permetre la nostra vida i el nostre desenvolupament personal i social i, en termes espacials, ha d’aportar les capacitats per albergar la diversitat de vides i de grups de convivència. Aquesta capacitat està condicionada fonamentalment per dues escales: la urbana o del barri i l’arquitectònica, que es verifica en la distribució o tipologia pròpia de la unitat residencial.

La qualitat urbana és condició fonamental perquè els habitatges siguin espais adequats per a la vida quotidiana, que es resol més enllà de l’interior domèstic. S’expandeix i es complementa en entorns urbans i, per això, és imprescindible que els habitatges se situïn en barris mixtos i propers. Els edificis d’habitatges mateixos han de col·laborar en la generació de barris actius, amb plantes baixes plenes de vida. Per aconseguir-ho és important que s’hi ubiquin comerços i equipaments, activitats no residencials que garanteixen la vitalitat al carrer, a totes les hores del dia. Una vitalitat que redunda en la seguretat informal a l’espai públic, aquella que no presta cap cos de seguretat, sinó la gent mateixa que va i ve. La varietat d’activitats també ens permet resoldre necessitats quotidianes en distàncies caminables que, amb un espai públic adequat i accessible, redunda en l’autonomia de les persones dependents.

L’espai no és neutre

En l’escala de l’arquitectura, donem per fet, a les construccions contemporànies, el confort tèrmic i l’ús eficient de l’energia; una infinitat de normes tècniques ho exigeixen. Tanmateix, hi ha qüestions que poden resultar menys evidents: l’espai no és neutre i, per tant, la manera en què es divideix, s’articula i es jerarquitza influeix directament en el desenvolupament de les relacions i les persones que l’habiten.

Les persones passem per situacions de convivència i necessitats diverses, i no tots els grups de convivència es formen ni s’articulen de la mateixa manera. Això no obstant, les normes bàsiques de la distribució, organització i jerarquia espacial amb què es projecten els nostres habitatges es remunten a finals de la dècada dels setanta. I des d’aleshores hem canviat molt: som una societat més diversa, més igualitària i més longeva.

Abans de continuar amb els criteris o les condicions que hauria de tenir un habitatge més adequat, deixeu-me fer una distinció: el principal problema respecte a la qualitat de l’habitatge és que el 87% del parc edificat és anterior als anys vuitanta, abans de la primera normativa energètica, i només un 10% ha tingut una rehabilitació integral. Aquests habitatges es van construir per a una societat que s’organitzava i vivia de manera molt diferent a com ho fem avui. Per això, més enllà de determinar les condicions o els reptes dels nous habitatges, el problema el tenim en els habitatges existents, on l’adequació energètica, la reorganització espacial i l’accessibilitat són molt costoses.

Igualtat, visibilitat i accessibilitat

L’habitatge col·lectiu tradicional s’ha construït amb espais jerarquitzats i no ha tingut en compte que es tracta d’un espai de treball invisibilitzat i imprescindible. És als habitatges on es desenvolupen la majoria de les tasques de cures i de sosteniment de les vides. Per això un habitatge contemporani té tres premisses fonamentals: la igualtat, la visibilitat i l’accessibilitat. Per a la primera cal promoure els espais sense jerarquia, com ara els dormitoris de la mateixa mida i sense banys privatius. Amb això, no tan sols s’afavoreix que diferents grups de convivència puguin fer d’aquest espai casa seva, sinó que s’evita construir des de l'arquitectura una jerarquia patriarcal de la família. També, pel fet de no tenir un bany privatiu d’un dormitori, es fa un ús més eficient dels recursos i de l’espai. Moltes vegades, els elements separats permetrien usos simultanis sense necessitat de doblar espais.

Respecte a la visibilitat, igual que per a la igualtat, és important revisar les tasques que es fan de manera quotidiana a la llar i projectar, en conseqüència, un espai necessari i de qualitat. Si comencem per la cuina, aquesta hauria de tenir un lloc més central i visible, que permetés la feina compartida. Les cuines mínimes, segons la normativa, acaben sent un passadís llarg i estret, per a una feina solitària i aïllada. En canvi, haurien de projectar-se de manera que es poguessin integrar a l’espai d’estança, la sala menjador. No es tracta de tenir la cuina permanentment present, sinó que, en fer les tasques, aquest espai pugui obrir-se i mantenir contacte amb altres espais, de manera que després pugui tornar a quedar separat, en cas que es vulgui.

Ens hem acostumat que el safareig sigui l’extensió de la cuina i, tanmateix, no hauria de ser així. En primer lloc, pel funcionament mateix de les feines quotidianes: la roba no té relació amb la cuina, sinó amb els dormitoris i els banys. En segon lloc, perquè el safareig entorpeix la ventilació i la il·luminació de la cuina, alhora que els fums impregnen la roba. En l’afany de fer desaparèixer aquests espais, imprescindibles per a un funcionament correcte de l’habitatge, he arribat a sentir persones que en defensen l’eliminació amb l’argument que una rentadora i una assecadora són suficients. I aquest és un gran error que deriva de no haver fet mai aquestes tasques, de no saber que no tots els tipus de peces es poden posar a l’assecadora i que aquesta màquina consumeix molta energia i fa malbé la roba. A més, la gran quantitat d’hores de sol de què gaudim (i que comencem a patir) fa que aquesta despesa no sigui necessària. Disculpeu aquesta anècdota, però això serveix per exemplificar el desconeixement amb què sovint es projecten els habitatges, que encara avui són espais amb gènere, desiguals en prestacions i obligacions per als gèneres femení i masculí[1].

Els espais d’emmagatzematge són una altra necessitat que generalment no està ben resolta als habitatges. Seria recomanable tenir aquests espais oberts als passadissos, ja que, així, l’organització pot ser més equilibrada i l’obertura no afecta la capacitat de distribució dels dormitoris. La llista de les necessitats d’emmagatzematge és immensa, des del menjar fins als residus, organitzats segons les fraccions de reciclatge; roba pròpia de diferents estacions i roba de llit; elements d’ús regular o esporàdic, i elements de neteja i manteniment de la llar. En definitiva, un habitatge amb espais sense jerarquia i com a resposta a les necessitats reals requereix un reconeixement de les diverses etapes de les nostres vides i de les diverses vides que ha d’albergar, així com de les tasques que s’hi fan.

I la tercera condició és l’accessibilitat. Tots els habitatges han de ser adequats per habitar-hi sense restriccions: l’autonomia personal és un dret que s’ha de promoure des de la base, que és l’habitatge. En els darrers anys, tant des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) com des de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), responsables respectivament de la construcció d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana, s’han fet projectes que responen a les idees prèviament exposades i que van ser fomentats per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge a Catalunya. Aquest text establia la innovació en la concepció i el disseny de l’habitatge, i promovia la flexibilitat i l’adaptació a diversos models familiars, la incorporació d’elements que facilitin les tasques domèstiques i l’adequació als nous rols de gènere.

Revisar el disseny dels habitatges

Algunes de les solucions consisteixen a fer propostes per a col·lectius concrets, com els edificis per a gent gran, que resolen la problemàtica d’un parc d’habitatge antiquat i no adequat per a aquest col·lectiu. A Barcelona, els habitatges de dotació per a persones grans són tots de lloguer subvencionat, establert en relació amb la pensió i amb els recursos de cada persona o parella. Es van començar a construir l’any 2002 i el 2021 ja hi havia trenta edificis, que suposen 1.433 unitats residencials. Es troben en programació —és a dir, en diferents fases del procés de projecte, licitació, construcció i assignació— 524 pisos més.

Aquests habitatges estan projectats perquè una o dues persones desenvolupin una vida independent en una superfície d’uns 45 m2. Són accessibles i compten amb una sèrie de serveis de suport, com ara bugaderia, sales i tallers d’usos comunitaris i servei de teleassistència, així com diversos espais exteriors i de relació. Aquest model afavoreix la vida en comunitat, alhora que manté la privacitat.

Els estudis de les maneres d’habitar i utilitzar els espais són imprescindibles per conèixer i reconèixer les necessitats i les formes de convivència. I, a partir d’aquests estudis, es pot avançar en la millora dels projectes i les propostes.

Per tot això que hem dit, formular una revisió dels criteris de disseny de l’habitatge actual implica reflectir, fonamentalment, el canvi social. La composició de les llars no és uniforme, ni en la vida d’un ésser humà en particular, ni en el conjunt de la societat. Les diverses agrupacions de convivència fan que quedi antiquada la concepció de família nuclear com a component majoritari i, per això, l’habitatge s’ha de projectar amb respostes de màxima ambigüitat espacial, de manera que pugui allotjar la gran varietat de formes de vida i permetre la màxima capacitat de transformació, amb els costos mínims, tant econòmics com tècnics.

Les necessitats per habitar evolucionen i canvien. Per això, mantenint la singularitat de la resposta per als habitatges per a gent gran, les altres casuístiques s’haurien de resoldre amb diversitat de tipologies, amb la capacitat de flexibilitzar-les i transformar-les, i amb espais que es puguin adequar als diversos moments de les vides i no a la inversa.

Referències bibliogràfiques

Bilbao, I. i Figuerola, C. Gestar / Habitar. Estratègies per a l’habitatge social a Barcelona. Ajuntament de Barcelona i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2023.

Montaner, J. M. i Muxí, Z. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ministerio de Vivienda, 2006.

Habitatge. Barcelona 2015-2023. Col·lecció “Barcelona en transformació”. Ajuntament de Barcelona, 2023. via.bcn/uTWT50PFks4

Falagan, D. H., Montaner, J. M., i Muxí, Z. Herramientas para habitar el presente. Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.

Notes

[1] Els gèneres són les maneres en què s’han socialitzat homes i dones en una organització binària i excloent. I al gènere femení se li han assignat les tasques de cura, moltes vegades desconegudes i no valorades des de l’experiència del rol de gènere masculí.

Publicacions recomanades

  • Antología de pensamientos feministas para arquitecturaCoordinació. Iniciativa Digital Politècnica. UPC, 2022
  • Política y arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeministaJosep Maria Montaner i Zaida Muxí. Gustavo Gili, 2020
  • Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbralDPR-Barcelona, 2018

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis