Una ciutat sense llengua?

Establiment de la Dreta de l’Eixample retolat en anglès i amb una deliberada barreja idiomàtica. ​© Frederic Camallonga

Amb el nou segle, la capital de Catalunya ha començat a perdre aparatosament el tret més definidor de la identitat pròpia: la llengua. Expulsada progressivament de l’espai públic (sovint amb una hostilitat inaudita des del franquisme) i absent de la majoria de manifestacions de l’economia global, s’arrecera cada dia més en les catacumbes de certs àmbits privats, d’alt valor simbòlic però escassa eficàcia comunicativa. El món retorna a l’oralitat, i viure en català a Barcelona ja és una quimera.

A La terra dura, Anna Punsoda construeix el relat de la comarca de la Segarra partint de la constatació que “la gent hi és molt reticent als canvis”, mentalitat atàvica que ha condicionat, per a bé i per a mal, el present d’una de les comarques més rurals del país. A les metròpolis passa el contrari: són motor de canvi, també per a bé i per a mal. Quant al primer, la conversió de Barcelona en polis global segurament ha fet contenta certa gent butxacaplena; quant al segon, els qui pretenem viure la catalanitat amb normalitat no n’estem gota, de contents. Ben al contrari. Estem enrabiats.

L’embranzida olímpica va posar les condicions per congriar la tempesta perfecta: la matraca dels missatges institucionals (“Barcelona en constant transformació”), l’èxit del programa Erasmus, la universalització d’internet, l’aprenentatge “obligatori” d’idiomes (que en realitat vol dir d’anglès)… Terreny adobat per a l’expansió de les llengües hegemòniques.

El “renaixement” de Barcelona després del blanc i negre del franquisme oculta una paradoxa. En paraules del lingüista Rudolf Ortega, “torna amb força el concepte noucentista de la Catalunya ciutat, tot postulant un país amb una macrocefàlia a Barcelona i l’àrea metropolitana que irradia activitat econòmica, iniciativa política i contingut cultural”. A diferència, tanmateix, de l’època de la Mancomunitat, ara el preu a pagar per aquesta gran operació de suposada modernització era molt més alt: renunciar a la identitat secular. La barretina és incompatible amb el big-burger, i la diversitat, un dels grans tòtems de la vida moderna, sempre juga a favor dels més forts. El cèlebre (i cínic) lema “Be local, be global” és senzillament inaplicable a Barcelona, perquè per anostrar la suposada diversitat primer caldria haver anostrat la diversitat anterior (terceres, i fins a quartes!, generacions d’emigració espanyola encara monolingües); seixanta anys de feina que no es va fer i que ara, amb el volum inassimilable de nova immigració, ja no es podrà fer.

Uns nens juguen a empaitar-se. Cada cop més, el català està desapareixent del pati de les escoles. ​© Imatges Barcelona / Martí Petit Uns nens juguen a empaitar-se. Cada cop més, el català està desapareixent del pati de les escoles. © Imatges Barcelona / Martí Petit

Un indicador molt visible que es tracta d’una transformació de fons (equiparable, salvant les distàncies, a la crema de selfactines de la Revolució Industrial) és l’augment espectacular del nombre de queixes per part dels catalanoparlants (tant residents com visitants): el metge m’ha fet parlar en castellà, al restaurant no tenien la carta en català, al repartidor li he hagut de repetir tres vegades el “denaí”, les cuidadores de la residència no entenen la meva mare (recordeu l’últim article de la Carme Junyent?)… El gruix creixent de l’Informe de Discriminacions Lingüístiques que publica la Plataforma per la Llengua fa cada dia més evident la fal·làcia del bilingüisme estratègic: el rei de la “pacífica convivència entre llengües” va despullat. De conflicte lingüístic n’hi ha, i sempre perdem els mateixos. El bilingüisme està mostrant finalment el veritable perill que implica, i que els experts han intentat denunciar durant els darrers trenta anys: que no és una situació estable sinó una etapa de la substitució lingüística. I a Barcelona (a l’espai públic, sí, però també en el privat, en les comunicacions corporatives, en l’etiquetatge, en la cultura de masses, en l’oferta audiovisual…) és on es veu d’una manera més cruel.

Demografia i norma de convergència
L’any 2008 ja sonaven els primers avisos seriosos que alertaven del capgirament demogràfic de la capital, quan l’Enquesta d’usos lingüístics de la població que publica la Generalitat ja recollia la davallada percentual de població catalanoparlant a conseqüència de l’augment de residents comunitaris i extracomunitaris. La traducció d’aquesta capitomba poblacional en el comportament lingüístic s’ha anat fent més evident a cada nova enquesta: “Només un 5% dels joves fan servir el català” (betevé, novembre del 2022), “El català no és la llengua habitual dels joves en cap districte de la ciutat” (Nació Digital, juliol del 2023), “El 53% dels barcelonins fan servir poc o mai el català” (El Punt Avui, novembre del 2023), “L’ús del català entre els joves no passa del 25% a la meitat dels districtes de Barcelona” (Ara, novembre del 2023). Marxen joves neollicenciats, una franja de predomini catalanoparlant, arriba mà d’obra no qualificada.

Als països receptors que compten amb una llengua predominant indiscutida (sigui protegida oficialment —França— o sense necessitat de protecció —Regne Unit—), la renovació demogràfica no sol comportar canvis en aquest aspecte, perquè les dinàmiques d’integració asseguren l’absorció lingüística dels forasters en un màxim de dues generacions, si no en una (penseu en els casos de l’Argentina, primera meitat del segle xx, o d’Alemanya, últim quart); a Barcelona, en canvi, sí. La doble oficialitat descaradament asimètrica i la funesta, suïcida, norma de convergència (concepte sociolingüístic que descriu l’hàbit dels parlants de llengües subordinades d’adreçar-se als desconeguts en la dominant) es tradueix en l’adopció quasi exclusiva del castellà com a llengua de socialització per part dels neoarribats; mentre que en llocs com Solsona o Olot, a pesar que la submissió lingüística és idèntica, es bilingüitzen més de dos terços dels immigrants africans, asiàtics i llatinoamericans, a la Ciutat Comtal amb prou feines arriben al 6%. I, atenció, al castellà com a llengua de socialització amb els autòctons i també entre les diverses comunitats: un punt essencial. Segurament aquesta és la dada que permet intuir més clarament el futur: tenint en compte que la pròxima generació de nascuts a Catalunya ja serà en més d’un 30% filla de la nova immigració (i anirà en augment), no cal ser una fura per veure quina presència li espera a la llengua catalana.

“Hi continuarà havent espais socioculturals i catalanocèntrics (no debades es tracta d’un col·lectiu arrelat i ben organitzat), però inevitablement minoritaris i, ara com ara, amb una escassa capacitat d’atracció fora dels seus cercles habituals.” Són paraules de l’advocat i estudiós Quim Gonter, que ho remata amb aquesta profecia per a mitjans-finals de segle: “En aquest marc, és esperable que es generi un gran espai central, un punt de trobada entre totes les comunitats que viuen a Catalunya, que s’expressarà massivament en castellà i amb marcs referencials, audiovisuals i culturals del món hispà, amb alguns tocs de catalanitat”.

O sigui, traslladat a l’àmbit social, allò que en el cultural ha significat el regató, una màquina de fabricar identitat hispana que ha xuclat centenars de milers de joves de llars catalanes. No en va ha estat promoguda per la indústria a nivells mai vistos: es tracta de crear clientela i assalariats barats alhora. Vulgarització, semianalfabetització, instints primaris, absència de capacitat crítica: l’empleat infrapagat perfecte. Demostració? A l’àrea metropolitana, la gran Barcelona, és on es va detectar primer (gràcies a avisos de pares recollits a l’informe de la Plataforma per la Llengua del 2018) un fenomen que augura un gir radical: infants de llars catalanes comunicant-se entre ells en castellà. Regatonització de la socialització. A diferència del tradicional tall de la transmissió intergeneracional (el sistema de tota la vida: València, Galícia, Sardenya, Sicília…), l’abandó de la llengua materna per part dels fills és un fenomen nou i dramàtic, perquè, a més de l’arraconament social que implica, de la invisibilitat pública, també comporta una pèrdua progressiva, i irrecuperable, de qualitat. Si mai heu estudiat una llengua estrangera que després feu servir poc, entendreu a què em refereixo; allò que en diem “que es rovella”. En termes col·lectius, un fenomen que l’aboca a la minorització i la descomposició.

Les peces del canvi
Quin és el conjunt de factors, doncs, que remen ara mateix en aquesta direcció? Les peces que fan funcionar el “motor de canvi” de la descatalanització accelerada?:

Economia global i mercats mundials. Sense cap mena de dubte, l’agent més poderós i més eficaç. A mesura que els fluxos del comerç van anar desbordant les fronteres estatals, l’antic mercat de carrer (d’origen medieval) va anar esdevenint mercat de planeta. Virtualitat, immaterialitat: la presència física ja no és necessària, cosa que dinamita un dels millors actius de les cultures minoritàries, el tracte personal, el vincle humà. Adquirim béns de consum de tot arreu del món, i fem intercanvis comercials i laborals amb gent de tot el planeta. I de la mateixa manera que els mitjans de comunicació han de reduir el lèxic local a mesura que amplien audiència (la televisió de Vic pot fer servir l’insult malxinat, però quan es converteixi en televisió de tot Catalunya ho haurà de rebaixar a l’estàndard malparit), els intercanvis comercials necessiten una llengua franca.

Expats. Penja directament de l’anterior. Anomenem amb aquest terme (apòcope de expatriats) els treballadors de grans empreses i multinacionals que resideixen a l’estranger. Telefeina a llarga distància. Lingüísticament parlant, els expats són la força de xoc de la globalització, perquè l’escàs contacte que necessiten amb els autòctons els permet viure pràcticament només en anglès. Confirmen el model gravitacional de Calvet: arrogància i ignorància com a garanties del monolingüisme dels poderosos. De fet, la presència d’una llengua minoritzada com el català només els representa una nosa i, llevat de poques excepcions, hi mostren una actitud molt contrària.

Turisme massificat. La “lloretització” de la capital necessita reduir els trets identitaris al mer folklore decoratiu: Barça i Sagrada Família, sí; llengua, no. Pretendre, per exemple, que els treballadors de la restauració siguin capaços d’atendre la població autòctona en l’idioma local va en contra d’un altre principi bàsic de l’era moderna: la mobilitat i la inestabilitat laboral. Què fa Amazon davant de les denúncies?: “No aceptamos comunicaciones en catalán”. Perquè saben que no els passarà res.

Un model econòmic de país tercermundista, amb feines precàries i inseguretat permanent. Salaris baixos, guetització del neoproletariat. Així és impossible cohesionar res.

Els joves incorporen constantment lèxic de cultures dominants, com l’anglesa. ​© Imatges Barcelona / Paola de Grenet Els joves incorporen constantment lèxic de cultures dominants, com l’anglesa. © Imatges Barcelona / Paola de Grenet

Nova immigració i mà d’obra barata. L’agent més fràgil (entès en termes de responsabilitat) i en conseqüència el més delicat d’afrontar. No en va és objecte de discussió (i alguna cosa més) a tot el món occidental. Per cenyir-nos als efectes estrictament lingüístics, en el nostre cas es pot analitzar senzillament atenent les xifres, que es troben entre les més elevades del món (juntament amb Alemanya i Singapur): un 25% a Catalunya, un 40% a la capital. I pujant. La paradoxa (o la virtut) de la nova immigració és que posa al descobert la feblesa induïda dels autòctons: el discurs oficial assegura que els necessitem (dimensió col·lectiva) per a fer funcionar l’economia, però alhora els tractem com a estrangers (dimensió individual) negant-los sistemàticament la llengua. Els enviem a aprendre-la al Consorci de Normalització i després els fem oblidar-la perquè no la volem compartir amb ells. Nosaltres mateixos impedim la catalanització dels futurs catalans.

Nadius digitals. Que seria com dir joves. La generació TikTok viu en pell pròpia un canvi descomunal: de tenir com a interlocutora la pròpia comunitat a tenir-hi tota la humanitat. Quan saps que estàs en condicions d’interactuar amb absolutament tots els habitants del planeta (o, si més no, amb tots els que tenen accés a dispositius electrònics), la idea de llengua no marcada es multiplica fins a l’infinit. Si tants catalans ja es posaven l’abric del castellà tan bon punt sortien de casa “per si de cas”, pots comptar ara quan saben positivament que el de l’altra banda de la pantalla (el jugador de Fortnite, els que comenten la publicació…) segurament deu ser de la quinta forca. No cal ni sortir de casa. L’eslògan “faig contingut en castellà perquè així arribo a més gent” és alhora paradigma i caricatura dels nous temps: les grans llengües hegemòniques s’expandeixen, i simultàniament, anglesa exclosa, lluiten entre elles pel segon lloc del podi. Les petites, simplement, van quedant arraconades, mentre malgasten el pressupost pidolant molles d’intel·ligències artificials i similars per mantenir la il·lusió que encara existeixen.

Anem rematant. El descafeïnament identitari de Barcelona (un altre eslògan cínic del nostre temps: les identitats són múltiples) fa més versemblant la dolorosa hipòtesi de l’exrector de la Universitat de Girona Pep Nadal: “Les formes de vida modernes que es vehiculen a través de les llengües hegemòniques impedeixen, per la seva mateixa natura, que les llengües minoritzades s’hi incorporin, de manera que n’obliguen els parlants a assimilar-se a les dominants si volen viure en el món modern” (si penseu en el Parlament Europeu o les plataformes audiovisuals s’entén millor). Simplificat: incorporar-se a la modernitat sense abandonar la llengua de la tribu comporta unes dificultats i un sobreesforç que gairebé ningú està disposat a assumir.

Un exemple d’aquest sobreesforç esgotador, i tan sovint estèril? Ja que parlàvem de joves: la permanent necessitat d’adaptar el lèxic nou al repertori de la pròpia llengua. Com que tota la innovació prové de les cultures dominants (random, chill, bro, sí o sí, quepasaneng…), seguir-los el ritme a còpia de material propi (existent o creat de nou) acaba esdevenint un miratge. El resistencialisme t’exclou. I si no vols quedar fora de joc, t’acabes rendint.

Ara sí que acabo. La Barcelona catalana encara existeix, sí, però cada dia és menys pública: certs sectors empresarials, el teixit de la cultura popular, part de l’ensenyament… La més visible és la cultural, alhora símbol del naufragi: ni teatre ni literatura, sempre vigorosos, atreuen la gran massa castellanoparlant, de gustos molt més, ehem, populars. I la institucional, és clar, encara resulta menys atractiva: les multes, els tràmits enutjosos, es fan en català. En un món que galopa desbridat cap a la cultura oral i l’entreteniment de masses, el futur més previsible per a la llengua és la llatinització. I no la de les motomamis, precisament.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis