ACTIVITATS

Barraques del Trascementiri. Barcelona, 1983. Foto d’Albert Aymaní. Arxiu Històric del Poblenou