Lliurament dels Premis Montserrat Roig 2019 al periodisme i la comunicació social de Barcelona

Presentació

 • Ada Colau Ballano
 • L’Alcaldessa de Barcelona

Em fa molta il·lusió presentar una nova edició dels premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. Uns premis que reivindiquen i celebren el llegat de la Montserrat. Un llegat que és totalment actual.

En una època de bombolles informatives i desinformació, de lluita contra el fenomen de les fake news, els premis Montserrat Roig, que arriben aquest any a la 27a edició, promouen el bon periodisme que es fa a la nostra ciutat. Un periodisme rigorós, responsable i ètic que doni sentit als reptes socials, polítics i econòmics que ens envolten.

Un periodisme valent i compromès que posi les persones en el centre de la seva mirada. Com el periodisme que defensava i practicava la Montserrat, que explicava el món des del reconeixement i el respecte a l’altre.

En aquesta edició, la promoció del periodisme d’investigació tindrà un paper destacat, amb un increment de la dotació econòmica. Els premis volen reconèixer la necessitat d’un periodisme més pausat que aprofundeixi en les notícies complexes. I ho fan promovent la investigació periodística en l’àmbit del benestar social, amb un èmfasi especial a visibilitzar la feminització de la pobresa i la vulnerabilitat de la infància.

Us animo a presentar candidatures a les diferents categories. Celebrem el periodisme que s’apropa a la realitat quotidiana i s'hi compromet. El periodisme que vol conèixer millor la realitat social i vol transformar-la per millorar-la. Perquè així avançarem en la construcció d’una ciutat més justa, més feminista i més participativa. Una ciutat de drets i oportunitats per a tothom.

Categories

1. Periodisme social

Entenem per periodisme social aquell que elabora continguts de caràcter descriptiu i informatiu, abordant les diferents complexitats socials. Treballs que descriuen el fet analitzant la realitat, utilitzant mitjans de comunicació per oferir al consumidor elements d’anàlisi per entendre i formar-se una opinió informada. El periodisme social incideix en els processos socials, incentivant el coneixement i el sentit crític de la persona receptora. Comprèn temàtiques enteses dins de l’àmbit del benestar social (habitatge, educació, salut, gènere, medi ambient...).

Es consideren candidats a aquesta modalitat els articles, sèries d’articles, reportatges, treballs de fotoperiodisme, programes de ràdio i televisió i productes documentals divulgatius.

Els treballs es poden haver presentat a premsa impresa o digital, publicacions periòdiques i regulars, ràdio o televisió i blogs o altres canals digitals, en els terminis que estableix la convocatòria; és a dir, entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Articles, reportatges, fotoperiodisme, ràdio, televisió i documentals
 • Presentats entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019
 • Premi de 8.000€
2. Comunicació social

Entenem per comunicació social aquella eina d’apoderament que té per objectiu aconseguir un impacte per arribar a la transformació social a partir de la comunicació. Aquesta eina ha de permetre als autors o autores difondre missatges que creïn impacte o sensibilització i, al mateix temps, oferir-se com una font d’informació i de comunicació bidireccional entre persones emissores i receptores.

Poden optar a aquesta modalitat les propostes que hagin divulgat campanyes o iniciatives comunicatives de caràcter social.

Els treballs poden ser projectes de comunicació en qualsevol suport, publicats en els terminis que estableix la convocatòria; és a dir, el 16 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Projectes de comunicació en qualsevol suport
 • Publicats entre el 16 desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019
 • Premi de 8.000€
3. Promoció de la investigació en l’àmbit del benestar social a Barcelona

Poden optar a aquesta categoria les propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social, per a qualsevol mitjà, promogudes de manera individual o col·lectiva.

A fi d’acreditar la viabilitat dels treballs, cal presentar una síntesi resum d’un full del projecte que es desenvoluparà, justificació del seu interès en el benestar social, justificació de l’originalitat del projecte, pla de difusió, documentació suficient que n’avali el desenvolupament (programació, fonts documentals previstes, recursos materials i econòmics, etc.) i el currículum dels autors/autores participants

Per a aquesta edició, sota la temàtica general i transversal de “Territori i desigualtats”, es proposa que els treballs d’investigació es desenvolupin dins dels àmbits de:

 • feminització de la pobresa,
 • infància i vulnerabilitat,
 • o d’àmbit obert.

Els projectes s’han de dur a terme durant l’any 2020 i el primer trimestre de 2021, i s’han de lliurar acabats com a màxim el 28 de febrer de 2021. En el procés el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

El resultat de la investigació es farà públic en els canals informatius propis de l’Ajuntament de Barcelona, coincidint amb el lliurament del premi de l’any següent (primer quadrimestre del 2021). En cas que el resultat de la investigació es publiqui també en qualsevol altre mitjà, s’ha de fer constar que ha rebut aquest premi.

La modalitat de projecte d’investigació està retribuïda amb un total de 24.000 euros, cosa que representa 8.000 euros per a cada àmbit temàtic amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social
 • Els projectes s’han de dur a terme durant l’any 2020 i el primer trimestre de 2021, i s’han de lliurar acabats com a màxim el 28 de febrer de 2021
 • Sota la temàtica ‘Territori i desigualtats’, els treballs poden desenvolupar-se dins dels àmbits de feminització de la pobresa, infància i vulnerabilitat o poden ser d’àmbit obert.
 • Tres premis de 8.000 €, un per cada àmbit temàtic.
4. Premi especial del jurat

El jurat atorgarà un reconeixement especial a un projecte o trajectòria professional marcada per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social. Aquest premi no tindrà dotació econòmica.

Requisits de participació


Candidatures

Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés dels autors o autores i els mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi, però només poden ser guardonats en una de les categories.Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.

Data de publicació

Els treballs que es presentin a les categories de periodisme social i comunicació social s’han d’haver publicat, emès o difós entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de desembre de 2019.

Per la seva banda, els projectes que es presentin a la categoria 'Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona' en qualsevol dels àmbits temàtics, s’han de dur a terme durant l’any 2020 i el primer trimestre de 2021, i s’han de lliurar acabats com a màxim el 28 de febrer de 2021. En el procés el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

Formats

 • Publicacions en paperArxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.
 • Arxius sonorsArxiu en format MP3
 • Arxius audiovisualsArxiu en format MP4, AVI o WebM.
 • Internet / plataformes digitalsURL, arxiu autoexecutable o enllaç a format PDF.

Criteris de valoració

 • La qualitat periodística i narrativa dels treballs.
 • L’equilibri de recursos disponibles i el resultat final del treball.
 • L’esforç en la investigació pròpia amb pluralitat i contrast de fons.
 • El tractament contextualitzat i la sensibilització social.
 • L’enfocament original.
 • L’ús d’una terminologia que reflecteixi la realitat incidint en el respecte a la dignitat de les persones.

Podeu obtenir més informació sobre els criteris de valoració, així com els barems i puntuacions, a les bases específiques del premi.


Presidenta

Laura Pérez Castaño, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS).

Membres vocals

Águeda Bañón, directora de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. Òscar Velasco, cap de Comunicació de la Creu Roja a Barcelona. Abel Ubach, cap de Comunicació Digital i Mitjans de Càritas Diocesana de Barcelona. Sylviane Dahan, representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Teresa Crespo, vicepresidenta primera del CMBS.
Maria Josep Recoder Sellarès, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Marçal Sintes, director de l’Institut de Recerca de la Facultat de Ciències de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Carles Pont Sorribes, director del Grau en Periodisme de la Facultat de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sergi Vicente, director de betevé Miquel Garcia Horcajo, cap de Nous Formats de TV3, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. José Sanclemente, president de la societat editora d’eldiario.es. Milagros Pérez Oliva, periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra. Siscu Baiges Planas, professor de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de l’Associació Solidaritat i Comunicació (SICOM).

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos, per a les categories de periodisme social i comunicació social, i 24.000 euros per a la promoció de la investigació periodística, amb tres premis de 8.000 euros. Els premis estan subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedit per altres administracions, ens públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

A l’efecte de cobrament dels premis, es pren com a referència els autors o autores dels treballs guanyadors, amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

Les persones premiades es comprometen a fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonades amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones guanyadores dels premis Montserrat Roig 2019 es donaran a conèixer en un acte públic de lliurament, retransmès en directe (streaming), que tindrà lloc el 26 de novembre de 2020.

Inscripció

La presentació de totes les candidatures s’haurà de formalitzar entre el 9 i el 31 de gener de 2020. Es farà en dues fases:

Primera

S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, amb les dades del treball i adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística, s’ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n’avali la viabilitat.

La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.

Segona

La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest procediment es pot fer per via telemàtica a través del portal de tràmits, o bé presencialment a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona en un sobre o una carpeta que especifiqui el següent: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Departament de Participació Social, "Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona", i cal indicar a quina categoria del premi s’opta.

Per poder fer el registre en línia cal disposar d’un certificat digital.

En el cas de registre presencial, es pot fer a qualsevol OAC de la ciutat.

En el cas de les publicacions en paper, també cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.

Us recomanem que prepareu les vostres candidatures amb el temps suficient per poder fer aquests tràmits. Les candidatures que no estiguin correctament registrades el 31 de gener no seran vàlides.

Omple el formulari d’inscripció