POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES QUADERN DE CULTURA

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?


Entitat: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
CIF: P 5890006 I
Dir. Postal: La Rambla 99
CP 08002  Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 933161000
Correu electrònic: infoicub@bcn.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=505

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES?

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:
Tractament les teves dades personals per a la gestió d’activitats culturals organitzades dins el programa QUADERN DE CULTURA amb les següents finalitats:

  • Gestió de reserves d’espectacles i activitats, descàrrega d’entrades, comunicacions informatives relacionades amb les teves gestions (incidències, recordatoris, etc)  (Tractament 0213 gestió esdeveniments culturals)_obligatòria
  • Subscripció al butlletí de l’ICUB: L’enviament de comunicacions informatives relatives a les activitats culturals tant per part de l’ICUB  com dels seus centres  http://www.bcn.cat/cultura/legal/cat.html) (Tractament 0162 informació regular sobre l’activitat municipal)

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER PODER TRACTAR LES TEVES DADES?

Legitimació per consentiment de l’interessat:

La base legal pel tractament de les teves dades i les comunicacions electròniques relacionades amb el QUADERN DE CULTURA és el teu consentiment atorgat quan omples el formulari d’alta d’usuari. (obligatori per prestar el servei)

La base legal per a l’enviament de comunicacions informatives relatives a les activitats de l’ICUB (butlletins) és el teu consentiment addicional que es considera atorgat a l’activar la corresponent casella habilitada a l’efecte. (opcional)

A QUI PODREM COMUNICAR LES TEVES DADES?

Les dades que ens proporcionis no es cediran a tercers excepte per obligació legal.
L’Entitat té subcontractats alguns serveis tècnics i aplicacions informàtiques especialitzades, externalitzats en tercers. Això suposa que les dades necessàries, en algun moment, puguin ser tractats o es transmetin als sistemes d’informació, situats en servidors locals i/o remots, d’aquests proveïdors amb els quals té signats els corresponents contractes d’encarregats de tractament i clàusules de confidencialitat.

QUINS SON ELS TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES?

Terminis o criteris de conservació de dades:

Les dades personals proporcionades per la teva participació en el QUADERN DE CULTURA es conservaran en tot cas mentre duri la temporada del servei i un cop finalitzat, les dades serán eliminades.

Les dades personals proporcionades per la subscripció al butlletí de l’ICUB es conservaran mentre no se’n sol·liciti la seva supressió.

QUIN SON ELS TEUS DRETS EN LA PROTECCIÓ DE DADES?

L’interessat pot exercir, si escau, els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’empresa, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Retirar el consentiment: L’interessat te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (APDCAT- www.apdcat.cat) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

A través del teu espai personal podràs gestionar la majoria dels teus drets.

També pots dirigir.te al delegat de protecció de dades per a qualsevol consulta o gestió:

http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=505

Més informació sobre els seus drets i com exercir-los a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

Els formularis de captació de dades contingudes en aquest lloc web no van dirigits a menors de 14 anys. Hauran de ser els titulars de la pàtria potestat o tutela del menor els qui omplin el formulari amb les seves pròpies dades.

En el supòsit que el pare/mare/o turor faciliti les dades del menor autoritzen el tractament de les dades del nen.

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS FACILITAR LES TEVES DADES PERSONALS EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA Al TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I QUE T’ACLAREIXIN TOT ALLÒ QUE NO ENTENGUIS.

L’ICUB realitzarà els esforços raonables per a verificar que les dades facilitades i el consentiment no corresponguin a cap menor, tenint en compte la tecnologia disponible. L’ICUB podrà en qualsevol moment contactar-te per a comprovar que realment ets el pare/mare o tutor legal del menor. El no lliurament de qualsevol evidència requerida ens permetran bloquejar el teu compte.