Barcelona Walking Tours Modernisme

L’Eixample de Barcelona, extensió de la ciutat projectada per Ildefons Cerdà el 1860, és un dels espais urbans més singulars dins del context europeu i mundial. Precisament al centre de l’Eixample es troba el Quadrat d’Or, un espai privilegiat que a finals del segle XIX –coincidint amb l’aparició del Modernisme– es va convertir en el centre de la burgesia benestant barcelonina i va esdevenir, així, el nucli de la Barcelona modernista. Només cal passejar per aquesta zona per veure la grandesa d’aquest moviment artístic que va des de finals del segle XIX fins a les dues primeres dècades del segle XX. Amb aquesta ruta us oferim una mostra d’edificis d’aquest estil arquitectònic, obra dels principals arquitectes d’aquest moviment.