El Temps

Evolució de la temperatura

La sèrie de dades de temperatura de Barcelona des de 1780 fins a l'actualitat

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha treballat durant els darrers anys en la recuperació d'observacions meteorològiques de la ciutat de Barcelona des de 1780 fins a l'actualitat, aconseguint reconstruir la sèrie completa de dades meteorològiques diàries de més de 230 anys, fet que col·loca aquesta sèrie de Barcelona entre les 10 sèries climàtiques més llargues i contínues d'Europa.

Per a obtenir més informació sobre els inicis de l'observació meteorològica instrumental a Catalunya, podeu consultar aquí, mentre que una detallada explicació de les fases del projecte de recuperació de les dades i reconstrucció de la sèrie climàtica es poden consultar aquí.

Evolució de la temperatura mitjana anual (TMA) de Barcelona, 1780-2012

La gràfica de l'evolució de la temperatura mitjana anual (TMA) de Barcelona per al període 1780-2012 mostra clarament l'augment que hi ha hagut d'aquesta variable al llarg de tot el període, i els anys més càlids apareixen durant els darrers 30 anys. Cal esmentar que tota la sèrie de temperatura de Barcelona s'ha referit a les dades registrades a l'Observatori Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo (410 m d'altitud).

Temperatura mitjana anual (TMA) del període 1780-2012
14,5 °C

Tendència mitjana de TMA per al període 1780-2012
+0,07 °C/dècada

Increment global de TMA per al període 1780-2012
+1,6 °C

La sèrie de dades de temperatura de Barcelona des de 1780 fins a l'actualitat

L'evolució temporal de la TMA també es pot mostrar representant l'anomalia anual respecte de la mitjana del període 1961-1990, és a dir, la diferència entre la temperatura mitjana de cada any i la temperatura mitjana del període de referència 1961-1990. En aquesta gràfica s'hi representa, a més, l'evolució de la mitjana mòbil d'11 anys de període (és la corba negra, i equival a l'evolució de la temperatura mitjana de grups d'11 anys, és a dir, la temperatura mitjana considerant un any, els cinc anys anteriors i els cinc anys posteriors).

5 anys més calids
(anomalia)
2006 16,5 °C (+1,7 ºC)
2003 16,4 °C (+1,6 ºC)
1997 16,2 °C (+1,4 ºC)
2009 16,2 °C (+1,4 ºC)
2011 16,2 °C (+1,4 ºC)
5 anys més freds
(anomalia)
1816 12,5 °C (-2,3 ºC)
1814 12,6 °C (-2,2 ºC)
1887 12,8 °C (-2,0 ºC)
1813 13,0 °C (-1,8 ºC)
1853 13,1 °C (-1,7 ºC)