T'estiu molt

La campanya de vacances d’estiu és un programa municipal que cada any ofereix més d’un miler d’activitats educatives i engrescadores, perquè els infants i adolescents de Barcelona d’1 a 17 anys gaudeixin del període de vacances. Més de 350.000 places per triar, en diferents entorns i per a totes les edats.

L’Ajuntament de Barcelona coordina la campanya i fa arribar les iniciatives de les associacions i organitzacions que treballen en el sector del lleure educatiu a la ciutat, tant des del vessant lúdic, esportiu com sociocultural. Les entitats organitzadores són responsables del desenvolupament de les activitats que s’ofereixen.

Per mitjà d’un procés d’homologació, s’assegura una oferta àmplia d’activitats obertes a tots els infants, i amb una relació adequada entre qualitat i preu. Continuem oferint, com en edicions anteriors, la modalitat «bressol d’estiu», enguany amb un suport econòmic de fins a 14 dies becats . Una aposta per a l’estimulació educativa des dels primers anys de vida.

La campanya de vacances d’estiu, a més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat, gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l’Ajuntament a aquelles famílies i infants que, per motius econòmics o personals, necessiten una atenció especial per accedir a les activitats.

Mitjançant les diferents activitats de l’educació en el lleure, socioculturals i esportives, es transmeten els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l’entorn, i es gaudeix del temps de vacances d’una forma divertida i segura. Alhora, s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies.

La finalitat del web que presentem és proporcionar a les famílies una primera orientació sobre les activitats d’estiu i la possibilitat de triar l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats. Les entitats atendran les peticions en el lloc i telèfon que s’indica.

  

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS

Pràcticament la totalitat de les instal·lacions són accessibles. Per a més informació, consulteu a cada centre o en aquesta mateixa web.