T'estiu molt

La campanya de vacances d’estiu és un programa municipal que cada any ofereix més d’un miler d’activitats educatives i engrescadores perquè els infants i adolescents de Barcelona d’1 a 17 anys gaudeixin del període de vacances. Més de 314.000 places per triar, en diferents entorns i per a totes les edats.

L’Ajuntament de Barcelona coordina la campanya i fa arribar les iniciatives de les associacions i organitzacions que treballen en el sector del lleure educatiu a la ciutat, tant des del vessant lúdic, com esportiu o sociocultural. Les entitats organitzadores són responsables del desenvolupament de les activitats que s’ofereixen.

Per mitjà d’un procés d’homologació, s’assegura una oferta àmplia d’activitats obertes a tots els infants, i amb una relació adequada entre qualitat i preu.

La campanya de vacances d’estiu, a més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l’Ajuntament a aquelles famílies i infants que, per motius econòmics o personals, necessiten una atenció especial per accedir a les activitats.

Mitjançant les diferents activitats de l’educació en el lleure, socioculturals i esportives, es transmeten els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l’entorn, i es gaudeix del temps de vacances d’una forma divertida i segura. Alhora, s’afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies.

La finalitat del web que presentem és proporcionar a les famílies una primera orientació sobre les activitats d’estiu i la possibilitat de triar l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats. Les entitats atendran les peticions en el lloc i telèfon que s’indica.

  

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS

Pràcticament la totalitat de les instal·lacions són accessibles. Per a més informació, contacteu amb les entitats organitzadores.