Barcelona Ciència i Universitats impulsa una nova convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent per a l’any 2022

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Ciència i Universitats, ha publicat l’anunci de les bases de la convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent amb un import de convocatòria d’1.000.000 € adreçats a projectes de recerca científica per tal de potenciar el talent jove barceloní. Aquesta convocatòria és una de les accions que desenvolupa l’Ajuntament en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-23 amb l’objectiu de consolidar la ciutat de Barcelona com la capital cultural i científica de l’Estat, i ciutat de ciència a Europa.

..
28/06/2022 - 15:13 h - Cultura i lleure Octavi Planells

Amb l’anunci de les bases s’obre, a partir de demà, el termini d’informació pública, que tindrà una durada de 20 dies hàbils. Quan finalitzi aquest període d’al·legacions, s’obrirà el termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per poder aspirar a subvenció, el qual serà de 40 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Es preveu que això permeti presentar projectes des d’inicis d’agost fins a mitjans de setembre.

Talent jove i emergent

La convocatòria va dirigida a persones físiques i jurídiques, amb seu social o domicili fiscal al municipi de Barcelona o la seva regió metropolitana, i amb una particularitat especial: la persona que assumeix el rol d’Investigadora Principal del projecte ha de ser personal científic emergent, és a dir, que hagi defensat i superat la seva primera tesi doctoral a posterioritat a l’1 de gener de 2015, inclòs. Aquesta mesura vol promocionar les carreres científiques de personal emergent, és a dir, que ha iniciat la seva dedicació a la ciència fa pocs anys. L’objectiu és consolidar trajectòries científiques a la ciutat de Barcelona per tal de donar resposta a la voluntat expressa de la consolidació del teixit.

Àmbits i reptes

Les subvencions que oferirà l’Ajuntament seran d’una quantia de 60.000 € per projecte i aniran destinades a totes aquelles activitats de recerca que s’incloguin dins d’algun dels tres àmbits temàtics que reclama la convocatòria: Salut i benestar a la ciutat, Economia circular i acció climàtica o Organització comunitària, democràcia i participació.

Aquests tres grans àmbits engloben un total de 7 reptes específics. Pel que fa a l’àmbit de Salut i Benestar de la ciutat: densitat de població, habitatge i espai públic; benestar social i millora dels serveis públics; i qualitat de vida en l’envelliment, la infància i/o la joventut. En el cas de l’Economia circular i l’acció climàtica s’hi engloben: l’emergència climàtica i ciutat; la mobilitat sostenible de persones i béns; i els nous espais i models de consum i producció responsables. Finalment, dins camp temàtic d’Organització comunitària, democràcia i participació: la comunitat i participació.

Els projectes

Les propostes han de ser projectes originals d’una durada màxima de 18 mesos i hauran de tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques a la ciutat de Barcelona. Les activitats s’han de desenvolupar a Barcelona i/o dins de la seva àrea metropolitana per tal de valorar la diversitat de la ciutat i abordar els reptes des d’una perspectiva local, interdisciplinària i mediambiental.

Sessió informativa

El dimarts 12 de juliol a les 10:00 h s’ha organitzat una sessió informativa online per tal de resoldre tots els dubtes respecte a la convocatòria. La sessió és oberta a tothom, sense incripció prèvia, i es podrà seguir en directe mitjançant la plataforma Webex a través d’aquest enllaç:

> Sessió informativa <