Graduada la segona promoció de joves Prometeus

Acte de graduació de la 2a promoció del programa Prometeus
14/11/2022 - 20:58 h - Educació i estudis Ajuntament de Barcelona

El programa Prometeus continua donant els seus fruits. La iniciativa, nascuda al barri del Raval i impulsada pel Pla de Barris amb la col·laboració de Barcelona Ciència i Universitats, fomenta l’entrada de joves a la universitat en aquells barris on els índexs d’accés estan per sota de la mitjana. Avui ha tingut lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte de graduació de la segona promoció de joves que van accedir a la universitat gràcies al programa Prometeus, concretament sis noies i dos nois.

L’acte de lliurament dels diplomes de graduació ha estat presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la qual ha agraït a tota la xarxa de persones i organitzacions que han impulsat i han fet possible el programa Prometeus: entitats locals de barri, diferents àrees de l’Administració, els instituts públics i les universitats. En el seu parlament, l’alcaldessa també ha insistit que el programes com Prometeus tenen l’objectiu de corregir injustícies i desavantatges que es produeixen a la societat i que l’administració pública no pot deixar de banda.

A l’acte també hi ha participat Jordi Martí, tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, que ha reforçat el missatge de l’alcaldessa: “la voluntat principal de Pla de Barris, amb projectes com Prometeus, és que neixis on neixis, tinguis el codi postal que tinguis, visquis on visquis o hagis arribat en el moment que sigui, la ciutat t’ofereixi les mateixes oportunitats, i sabem que encara estem llunyíssim d’aconseguir-ho”. Així mateix, ha destacat els nous problemes que s’obren amb cada pas endavant que es fa per tal d’assolir que més joves arribin a la universitat. En aquest sentit, ha expressat el compromís de tot l’equip per poder vèncer aquests reptes amb l’objectiu que tothom tingui els mateixos drets i oportunitats d’estudiar i construir un projecte vital com el que pot tenir qualsevol jove.

Amb l’acte de graduació d’avui, ja són 23 les persones que han finalitzat els seus estudis universitaris. La majoria d’elles, tant les graduades l’any passat com les d’enguany, ja estan treballant en el seu àmbit del coneixement. Des de la seva experiència, els i les joves que s’han graduat configuren avui el Club Prometeus, que es reuneix regularment, organitza activitats i dona suport a altres joves Prometeus.

Aquest curs 2022-2023, el programa Prometeus ja acompanya 193 joves (l’any passat n’eren 159), dels quals 147 són a la universitat (UB, UAB, UPC, UPF i UOC) o ja s’han graduat. La xifra global inclou també 32 joves que cursen cicles formatius de grau superior (CFGS) com a pont cap a la universitat o joves que es troben en transició, per exemple per presentar-se de nou a les Proves d’Accés a la Universitat.

Creixement del programa Prometeus

L’increment de joves participants en el programa Prometeus coincideix amb una nova extensió, completada a principis d’any, a tres nous instituts (i barris): l’INS Flos i Calcat (La Prosperitat), l’INS Barcelona Congrés (Turó de la Peira i Can Peguera) i l’INS Consell de Cent (Poble Sec). Actualment, doncs, ja són vuit els instituts Prometeus. Alhora, la col·laboració amb universitats s’ha fet extensiva a la UOC atès que diversos joves hi cursen estudis com a pont cap a la universitat presencial.

Aquest creixement de Prometeus també té altres vessants. Així, des del Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb el programa, s’ha fet extensiu el Prometeus a l’INS Salvat Papasseit de la Barceloneta (on no actua Pla de Barris, a diferència de la resta de barris amb instituts Prometeus). Alhora, aquest curs s’ha posat en marxa el Prometeus Manlleu (que es formalitzarà en breu mitjançant conveni entre els municipis), que ja acompanya a la universitat dos joves de Manlleu. En aquesta línia, altres municipis catalans com Granollers o Badalona, i també Pamplona (Navarra) han mostrat interès en la possibilitat de desplegar el programa al seu municipi.

Nous reptes

L’experiència dels primers anys del programa Prometeus i diversos factors socials plantegen tres reptes principals. En els darrers anys, arran de la pandèmia, hi ha hagut un increment en les notes de tall per accedir a la universitat que ha dificultat als i les joves Prometeus accedir a la universitat. Sovint, aquestes persones s’han quedat també sense plaça en CFGS que, en el marc del programa, solen esdevenir ponts capa a la universitat. Per contribuir a posar remei a aquesta situació de desigualtat en l’accés a la universitat, el Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) està elaborant en forma de dictamen una proposta per reservar places a la universitat a alumnat en situació socioeconòmica desafavorida.

La pèrdua del permís de residència legal a Espanya constitueix un altre repte. Diversos joves s’han trobat en aquesta situació en els últims anys, amb la consegüent amenaça d’expulsió i interrupció dels estudis i de denegació de la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), vital tenint en compte la situació socioeconòmica d’aquests joves i llurs famílies. Per abordar aquesta situació, el programa s’ha coordinat amb un grup d’advocades especialitzades per sol·licitar assessorament i suport en la tramitació de recursos o al·legacions. Tot i els primers fruits, la majoria de casos continuen oberts, amb la inestabilitat i dificultats que això comporta en la consecució dels estudis.

En tercer lloc, en el darrer curs s’estan produint casos en què l’AGAUR, a instància del MEFP, ha sol·licitat a diversos joves el retorn de l’import de la beca general rebuda en cursos anteriors, a causa de no haver superat els crèdits mínims exigits quan es va rebre la beca. Aquests casos tenen a veure amb un canvi de grau i/o amb situacions sobrevingudes, que en el marc del programa Prometeus són especialment freqüents, però en cap cas han suposat un abandonament real dels estudis, fins al punt que enguany es gradua una d’aquestes persones a qui s’ha reclamat el retorn de la beca rebuda anys enrere.

La situació econòmica d’aquests joves i les seves famílies és molt fràgil, de manera que el retorn dels diners en els terminis fixats i en un únic pagament, tal i com s’ha estipulat, és inviable en la majoria dels casos. A més, en tant que és una mesura retroactiva, es preveu que en el futur sorgeixin casos similars. Les gestions del programa per trobar una solució raonable a aquests casos i que es pugui alhora reconsiderar la normativa, en el sentit de tenir en compte el conjunt de la trajectòria educativa en lloc de l’any acadèmic aïlladament, no han donat fruit encara. Davant d’aquesta situació, el programa Prometeus ha optat per buscar assessorament sobre les conseqüències econòmiques d’aquests processos i per a la formulació d’al·legacions.