L’Ajuntament aprova el projecte de rehabilitació integral del Museu Martorell

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació integral del Museu Martorell. Aquest tràmit permetrà iniciar el procediment de licitació de les primeres obres que es preveuen tirar endavant en aquest històric equipament, amb la perspectiva d’iniciar els treballs aquesta tardor, i amb un import de licitació de gairebé 2.645.000 €.

Museu Martorell - Pla Barcelona Ciència
17/06/2021 - 10:22 h - Cultura i lleure Octavi Planells

Amb aquest tràmit s’inicia l’execució de l’objectiu 8.1 del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 per desenvolupar el projecte urbà i científic de la Ciutadella del Coneixement, objectiu que contempla, entre altres accions, el projecte de rehabilitació de l’edifici Martorell. Si bé l’objectiu és impulsar la Ciutadella del Coneixement, el projecte concret que ara ha passat el tràmit d’aprovació inicial se centra en la transformació del Museu Martorell, durant molts anys Museu de Geologia, per poder obrir-lo de nou a les persones visitants, ja que actualment tot i que està en ús, està tancat al públic.

El Museu Martorell, ubicat al Parc de la Ciutadella, forma part del conjunt d’equipaments museístics que configuren el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Nat, junt amb la seu científica al Castell dels Tres Dragons, el Jardí Botànic i el Jardí Botànic Històric (ambdós, a Montjuïc), i la seu del Museu al Fòrum. El Nat és un consorci format per l’Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat de Catalunya.

El Martorell és el més antic, és el primer museu públic que es va construir i obrir a la ciutat de Barcelona, dins del que va ser també el seu primer parc urbà. Data del 1878 i des d’un primer moment ja va acollir la biblioteca, i les col·leccions que va llegar a la ciutat Francesc Martorell i Peña. Actualment aquest museu encara custodia les col·leccions de geologia, paleontologia i la biblioteca especialitzada en aquestes disciplines.

Rehabilitació integral

La intervenció s’ha dividit en tres fases, la primera de les quals serà la que s’abordarà a partir d’aquesta tardor:

  1. Rehabilitació integral de l’interior de l’edifici.
  2. Rehabilitació de les façanes.
  3. Treballs de reforma als exteriors que inclouen rampes, escales d’accés, entre altres intervencions a les zones exteriors al museu.

Superar l’envelliment de l’edifici sofert pel pas dels seus més de 140 anys d’història és un dels objectius de la intervenció que es durà a terme, però no l’únic, ja que caldrà introduir les modificacions necessàries de caràcter funcional per adaptar-lo a les noves exigències d’ús com a equipament obert al públic.

Així doncs, el projecte preveu l’ordenació dels usos i també la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’edifici, intervencions que es faran sota criteris de conservació dels valors patrimonials i d’adaptació flexible al nou programa funcional. El projecte de rehabilitació inclou l’obertura de noves portes d’entrada al museu, un nou nucli de comunicacions verticals per fer accessibles totes les plantes de l’edifici, una plataforma per acollir les rampes, treballs de reparació i recuperació dels paraments de pedra i estuc de les façanes i de les fusteries, manteniment i millores a la coberta, i actuacions de conservació als elements originals.

Quant al cos central de l’edifici, mantindrà els valors arquitectònics de la seva configuració original cap al parc, tot mantenint el valor del plint amb la integració de l’accessibilitat a l’edifici. Pel que fa a les actuacions per assolir la màxima eficiència energètica, s’integraran elements de generació d’energia a la coberta sud-est i també s’incorporaran criteris mediambientals que responguin als requeriments patrimonials i als diferents graus de confort necessaris per al personal intern, per a les persones visitants, per a actes puntuals i per a l’espai expositiu visitable.

Programa funcional

L’aposta de l’Ajuntament es basa a reafirmar el vessant científic del Parc de la Ciutadella per apropar al públic el seu patrimoni, tant natural com documental, i un dels camins per assolir-la és consolidar les seus del Museu de Ciències Naturals del parc. Així, el Castell dels Tres Dragons es planteja com a seu científica del Museu, amb col·leccions, recerca, espai expositiu, ciència ciutadana i voluntariat, i el Museu Martorell, per a l’exposició oberta al públic general i el Centre de documentació del Museu de Ciències Naturals.

Els nous usos del Museu Martorell posaran en valor la singularitat de cadascun dels espais. La planta baixa oferirà permeabilitat i accessibilitat cap al vestíbul, tant des del Passeig Picasso com des del Parc. El vestíbul donarà accés a la resta de plantes a través del nucli de circulació vertical i també cap a les ales laterals. A la planta primera es localitzaran els espais de treball intern. A la planta segona se situarà la sala polivalent sota la gran lluerna i a la planta del soterrani hi haurà un espai de magatzem i de serveis.

Quant a les ales laterals, a l’orientada a muntanya s’hi ubicarà el Centre de Documentació que albergarà tota la col·lecció documental del Museu de Ciències Naturals de Barcelona procedent dels antics museus de Zoologia i Geologia i estarà obert a tots els públics. A l’ala orientada a mar s’ubicarà un espai expositiu sobre la relació de l’ésser humà i la natura a través de l’evolució dels museus de ciències naturals des dels gabinets de curiositats fins a l’actualitat com a fill conductor. L’exposició, comissariada per especialistes i personal del Museu, ha sigut concebuda per a tots els públics i combinarà recursos museogràfics moderns amb objectes de les col·leccions del Museu i vitrines i mobles històrics.

Actualment s’està treballant en les tasques que permetran buidar l’edifici i reubicar les col·leccions i el mobiliari. Les col·leccions un cop preparades i empaquetades es traslladen al Castell dels Tres Dragons, al mateix parc, on el Museu de Ciències Naturals allotja les seves col·leccions. El trasllat d’aquestes col·leccions ha començat aquesta setmana i acabarà al mes d’octubre.

Més informació