Technovation Girls s’amplia a la franja de 8 a 12 anys

Per cinquè any consecutiu, Biblioteques de Barcelona dinamitza a la ciutat Technovation Girls, un concurs internacional per fomentar les vocacions tecnològiques i l’esperit emprenedor entre nenes i noies. La competició té com a objectiu proveir les noves generacions femenines de coneixements i habilitats per resoldre problemes reals a través de la tecnologia. L’edició d’enguany s’obre a la franja d’edats de 8 a 12 anys amb la nova categoria equip Beginner, que se suma als altres equips Junior (de 13 a 15 anys) i Sènior (de 16 a 18 anys).

Technovation Girls
03/03/2022 - 15:02 h - Feminismes i dona Octavi Planells

Una de les causes de la baixa representació femenina en les carreres i professions tecnològiques rau en una manca de vocacions, que al seu torn respon als clixés i la influència d’una societat tradicionalment masculinitzada. La baixa proporció de dones que decideixen emprendre una carrera tecnològica dificulta vèncer les desigualtats de gènere existents en l’àmbit STEAM (de les sigles angleses de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). Exemples d’aquestes desigualtats són les dificultats d’accedir a càrrecs de responsabilitat, diferències salarials entre dones i homes de càrrecs equivalents, dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar, invisibilitat i pràctiques discriminatòries, entre altres, tal com apunta el recent estudi Dones i ciència a Barcelona, encarregat per Barcelona Ciència i Universitats.

Per contribuir a reduir aquesta bretxa, sorgeixen accions com Technovation Girls, una iniciativa d’Iridescent que a Catalunya està promoguda per Espiral, Educació i Tecnologia amb el suport del Consolat General dels Estats Units i Biblioteques de Barcelona. El concurs internacional s’organitza des del 2010 i des del seu origen ja hi han participat més de 25.000 noies de 100 països diferents. Gràcies al projecte, les joves participants aprenen a programar una aplicació mòbil que resolgui un problema que pot estar alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest procés de cerca de solucions, les noies aprenen continguts relacionats amb la recerca, la innovació, la generació d’idees, la programació, els algoritmes, les bases de dades, la tecnologia de sensors o, fins i tot, la intel·ligència artificial.

Les joves que se sumen a Technovation Girls cerquen solucions tecnològiques per a problemes com l’assetjament a les escoles, la cura de les persones dependents, els reptes ambientals i de sostenibilitat… Això ho fan al llarg d’un procés d’aprenentatge guiat per persones mentores i els projectes desenvolupats tenen la possibilitat de passar a la competició global. En el 2021, a Catalunya van participar en Technovation Girls un total de 404 noies que van crear 118 aplicacions per a dispositius mòbils. Amb l’ampliació d’enguany s’espera arribar a un major nombre de participants i crear un munt de vocacions tecnològiques i solucions innovadores.