Pla Barcelona Ciència

Eix 3 - Cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania
Inici » Pla Barcelona Ciència » Eix 3 - Cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania

Fer que la ciència sigui un valor compartit per tota la ciutadania a través de la ciència ciutadana, els living labs i la recerca-acció, impulsant una educació científica de qualitat per a tothom i l’accés a la divulgació científica.

 

Objectiu 9

Reforçar els programes científics educatius i l’oferta d’activitats científiques en tot el cicle educatiu, prioritzant la perspectiva de gènere, de diversitat funcional i d’equitat territorial i per renda.
 

Accions

 • 9.1. Impulsar els programes STEAM i altres programes de ciència a les escoles de la ciutat, i fer-ne un seguiment entre diferents àrees de l’Ajuntament per compartir bones pràctiques educatives en recerca i ciència, incloent-hi de manera transversal la justícia ambiental i climàtica urbana i la igualtat de gènere.
 • 9.2. Crear nous programes científics per a l’educació formal, en especial per a l’ensenyament postobligatori, com ara el “Científics i científiques en residència” per a l’FP o el programa de democràcia digital.
 • 9.3. Dissenyar eines i recursos educatius en ciència amb els centres de recerca de la ciutat i en ens com el Museu de Ciències Naturals, el Zoo de Barcelona o l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
 • 9.4. Definir el full de ruta de treball sobre l’educació científica al llarg de la vida amb les universitats, l’Ajuntament i els centres educatius i culturals de la ciutat.
 • 9.5. Consolidar la connexió de la xarxa educadora de la ciutat i el sistema educatiu amb el món científic i de recerca, amb l’horitzó de la universalització de l’accés als programes d’educació científica i d’impuls de vocacions científiques, especialment en les nenes i dones adolescents.
   

Contingut relacionat

 

Objectiu 10

Enfortir les activitats de divulgació i comunicació de la ciència, per generar capacitat crítica, de coneixement i vocació científica en totes les edats.
 

Accions

 • 10.1. Celebrar la Biennal de Ciència el 2021 i el 2023.
 • 10.2. Redefinir i fer un nou model de la Festa de la Ciència, descentralitzat en el territori i en col·laboració amb els districtes i els equipaments científics, socials i culturals de la ciutat.
 • 10.3. Promoure la divulgació científica en els equipaments de ciutat: museus, biblioteques, centres cívics, fàbriques i laboratoris d’innovació, el Zoo, les acadèmies científiques, etcètera.
 • 10.4. Donar suport a esdeveniments de caràcter científic en col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament en tres àmbits prioritaris: la capitalitat per a l’alimentació sostenible, l’emergència climàtica i els debats ètics entorn de les ciències.
 • 10.5. Consolidar la línia de subvencions per a la divulgació i la promoció de la cultura científica.
   

Contingut relacionat

 

Objectiu 11

Promoure la reflexió científica amb la ciutadania.
 

Accions

 • 11.1. Ampliar els programes de l’Oficina de Ciència Ciutadana, en especial en el camp de les ciències socials, i amb projectes concrets en connexió amb solucions als reptes de ciutat.
 • 11.2. Incrementar la participació dels equipaments públics i de les entitats i col·lectius socials de la ciutat en els projectes de ciència ciutadana.
 • 11.3. Connectar l’Oficina de Ciència Ciutadana amb projectes europeus en què participi l’Ajuntament per incentivar experiències de ciència ciutadana en el marc d’aquestes col·laboracions.
 • 11.4. Dinamitzar els living labs propis i en col·laboració amb entitats, centres i instituts de recerca.
 • 11.5. Promoure projectes i processos de recerca-acció entre la ciutadania, els actors científics i l’administració per millorar les polítiques de ciutat.
   

Contingut relacionat

 

Objectiu 12

Crear i dinamitzar espais comunitaris i de ciència participativa, tant en el camp de la recerca com en el de la divulgació i comunicació científica.
 

Accions

 • 12.1. Crear i dinamitzar espais de Barcelona Ciència amb l’objectiu d'ampliar el coneixement i l'accés de la ciutadania als centres de recerca i altres espais de la ciutat vinculats al coneixement científic i la ciència ciutadana.
 • 12.2. Impulsar i consolidar els programes que promoguin la interacció de la ciutadania amb la recerca i el coneixement científic, explorant diferents formats (espais de conferències i reunions, cafès científics, esdeveniments de divulgació i comunicació, projectes i exposicions d’art i ciència, etcètera).
 • 12.3. Participar en programes comunitaris en què col·laborin l’Ajuntament, les universitats i els centres de recerca en espais i equipaments de la ciutat.
 • 12.4. Crear espais de promoció de la ciència i la innovació com un dels motors en la recuperació de la ciutat postcovid-19.

 

< Eix 2 | Eix 4 >