Tornar

Convocatòria de subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual

25/05/2023 - 08:00 h

Ajuntament de Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds és del 26 de maig al 16 de juny.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura (ICUB), obre una convocatòria de subvencions dirigida a projectes i activitats de caràcter extraordinari que contribueixin a la millora del teixit cultural de la ciutat mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals). S’hi poden presentar persones físiques i jurídiques, tinguin o no seu social a Barcelona, sempre que el projecte es desenvolupi en aquesta ciutat. El període per a presentar les sol·licituds va del 26 de maig al 16 de juny de 2023.

Els projectes han de complir els següents requisits:

-Que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic.
-Que no tinguin periodicitat anual.
-Que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.
-Que es portin a terme dins el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

La convocatòria preveu tres modalitats: la A fa referència a aniversaris, efemèrides i celebracions (topall:  7.000 €); la B a projectes nous o primeres edicions i amb voluntat de continuïtat (topall: 3.000 €); la C a projectes extraordinaris, fora de l’activitat ordinària de l’entitat i sense voluntat de continuïtat (topall: 3.000 €).

Criteris de valoració

Els projectes poden obtenir una puntuació màxima de 10 punts. Fins a 3 punts s’atorgaran segons criteris de valoració generals, i fins a 7 punts segons criteris de valoració específics. Per rebre subvenció caldrà assolir una puntuació mínima de 5 punts globals.

Es consideren criteris generals: la col·laboració o complementarietat amb l’acció de l’Administració local considerant els valors que conté, projecta i promou; la incorporació de la perspectiva de gènere; la incorporació de la perspectiva intercultural; la incorporació de la perspectiva eco social, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte.

Es consideren criteris específics: la qualitat del projecte i el seu interès cultural i artístic; el retorn social i vinculació cultural amb la ciutat; la solidesa i finançament.

Presentació de sol·licituds

Els formularis de sol·licitud es poden descarregar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament. L’import total de la convocatòria és de 165.000 €.

Més informació, en aquest enllaç.