Guia de recursos

<-- Torna a la pàgina inicial

GUIA DE RECURSOS PER ORGANITZAR ACTES A LA VIA PÚBLICA I ALS EQUIPAMENTS

 

guia_recursos_esdev_495x160.png

 

Depenent de la seva tipologia i de l’espai on es duguin a terme, les activitats culturals hauran d’adoptar mesures específiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19. El pla de xoc ha analitzat les condicions per a la realització d’actes culturals en equipaments o a la via pública i ha elaborat una guia de recursos que unifica criteris i solucions

L’objectiu d’aquesta guia  ha estat la de generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19, fins i tot abans que hi hagi una situació de normalitat i sempre mitjançant un contrast i autorització prèvia per part de Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El document analitza el gruix de les activitats culturals i que es desenvolupen  en diversos espais i equipaments, i les engloba en quatre grups :

  • Activitats en museus, arxius de caire patrimonial i centres d’art
  • Activitats en biblioteques, centres cívics i fàbriques de creació
  • Activitats d’arts escèniques
  • Activitat cultural que es produeix a la via pública 

 

El document,  validat per l’autoritat sanitària, està disponible en aquesta pàgina  web perquè tothom en pugui fer ús a fi d’unificar criteris i solucions. D’altra banda, cal tenir present que aquesta guia neix com a un document viu que s’anirà actualitzant fruit de l’evolució canviant del context actual