Nova planificacio

<-- Torna a la pàgina inicial

NOVA PLANIFICACIÓ DE FESTIVALS I GRANS ESDEVENIMENTS DE BARCELONA

 

nova_planificacio_esdeveniments_495x160.png

 

L'agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix en resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l'evolució canviant del context actual. Quinzenalment,  es revisarà el seu contingut  recollint les modificacions produïdes  per possibles  reajustaments  de les dates en la programació dels esdeveniments.