La trobada, com a origen, és el punt de partida de la meva obra. Una trobada entre la forma i l'observació a través de la imatge. Un dialogo visual.
Reflexió crítica sobre la cerca del costat plàstic de la realitat.

The encounter, as an origin, is the starting point of my photography. An encounter between form and observation through the image. A visual dialogue.

Data de publicació: Dimarts, 08 Octubre 2019
  • Comparteix