Tornar

Vil·la Joana, la Casa Verdaguer de la Literatura

Beques Montserrat Roig per a escriptors

El termini de lliurament de les sol·licituds finalitzarà el 10 de febrer de 2017

S’obre la convocatòria per al 2017 de les beques Montserrat Roig en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO. En concret, són vint beques adreçades a escriptors que escriguin sobre Barcelona en qualsevol gènere literari (narrativa, poesia, assaig o teatre) i llengua (català, castellà, anglès, francès, etc).

Barcelona és Ciutat de la Literatura de la UNESCO

El programa Ciutats Creatives de la UNESCO treballa amb l’objectiu que la cultura sigui un motor de desenvolupament i progrés sostenible de les ciutats. Amb les beques Montserrat Roig, l’oficina UNESCO de Barcelona vol ajudar a crear projectes que tinguin relació amb la ciutat i en projectin la imatge literària al món. A la convocatòria de 2017 s’atorgaran un total de vint beques d’escriptura, distribuïdes en un torn de primavera i un de tardor.

Beneficiaris

En podran ser beneficiaris els narradors, assagistes, poetes, dramaturgs, traductors, guionistes o periodistes, de qualsevol nacionalitat, de més de divuit anys, que resideixin a Barcelona almenys durant els dos mesos que dura el premi, i que tinguin una obra publicada amb una tirada mínima de 500 exemplars. Queden exclosos d’aquest procés de selecció els projectes d'investigació, les tesis doctorals i els projectes que condueixin a una titulació.

Presentació de sol·licituds

El termini de lliurament de les sol·licituds finalitzarà el 10 de febrer de 2017.

Per presentar-s’hi cal omplir un formulari de sol·licitud a través del web Barcelona Ciutat de la Literatura i adjuntar-hi la documentació següent:

   - Fotocòpia del DNI/NIE/passaport

   - Currículum de com a màxim dues pàgines

   - Fragment d’una obra original publicada, de deu pàgines com a màxim, en què consti: autor, títol, editorial, any d’edició, tirada i ISBN

   - Motivació i descripció del projecte que es vol dur a terme durant els dos mesos en un màxim de dues pàgines

La documentació es pot presentar en català, castellà o anglès. El fragment de les obres originals publicades en altres idiomes s’ha de traduir a qualsevol d’aquestes tres llengües.

Procés de selecció

Les beques seran atorgades per un jurat independent, format per un llibreter, un editor i un escriptor, que estudiarà les candidatures presentades i en valorarà la qualitat literària i la vinculació amb la ciutat de Barcelona.

Dotació econòmica

Tres mil euros (3.000 €). Les despeses motivades pels desplaçaments i la manutenció durant el programa aniran a càrrec del sol·licitant.

Dates i espais

S’assignarà a cada autor seleccionat un espai de treball durant dos mesos:

   - Fàbrica de Creació Fabra i Coats

   - MUHBA Vil·la Joana, la Casa Verdaguer de la Literatura

   - MUHBA Plaça del Rei

   - Biblioteca de Catalunya

   - Reial Acadèmia de Bones Lletres

   - Fundació Antoni Tàpies

   - Sala Beckett

   - Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

   - Fundació Joan Miró

   - Biblioteca Nou Barris

El sol·licitant haurà d’aportar l’ordinador i disposarà d’un espai de treball equipat amb una taula i una cadira, accés a internet, impressora i paper.

Més informació

Al web barcelona.cat/ciutatdelaliteratura, al telèfon 933 161 000 i al correu ciutatliteratura@bcn.cat

 

Data de publicació: Dijous, 12 Gener 2017
  • Comparteix