Tornar

Fotografia de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona d'unes dones durant la temporada de bany de 1934, firmada per Pérez de Rozas

La cultura, en femení

L’ICUB analitza la participació de les dones en les activitats culturals i la seva presència en tasques de direcció, programació i creació.   

Coincidint amb el Dia de la Dona, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha fet públiques les dades de gènere relatives a l’any 2021 en quatre àmbits.

Pel que fa als usos culturals, les dones van representar el 73 % de les 182.835 inscripcions als tallers organitzats als centres cívics de la ciutat. A les biblioteques, les dones van ser el 55 % dels usuaris; un percentatge que ascendeix al 60 % en el cas de l’assistència a les activitats que s’hi van programar i al 79 % en el cas dels clubs de lectura.

Segons l’Enquesta de Serveis Municipals del 2021, el 27 % de les barcelonines participen a les activitats dels centres cívics, el 47 % de les que es fan a les biblioteques i el 52 % de les activitats culturals en general, fora d’aquests equipaments. El 53 % també pren part activa en les festes populars. En general, la seva valoració és positiva. Sobre 10, puntuen amb una nota de 7,7 l’oferta dels centres cívics, amb un 8,1 les biblioteques, amb un 7,2 les activitats culturals en general i amb un 7 les festes populars.

En matèria de creació i programació, dels 81 festivals que van facilitar dades a l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, 14 estaven dirigits per dones i 17 tenien majoria femenina, mentre que 25 tenien una direcció paritària.

Aquest curs 2021-2022, les dones són el 67 % de les creadores que participen en el programa En Residència als instituts de Barcelona; el 72 % de les docents i el 58 % dels integrants dels equips de mediació.

Entrant al detall, les dones van exercir rols de direcció en 54 dels 98 espectacles del Festival Grec 2021, la qual cosa representa la proporció més elevada de totes les edicions. El 60,8 % dels seus espectadors són dones: representen el 59% de l’aforament de les propostes musicals i de teatre, el 61% de les de dansa i el 73% en els espectacles familiars.

Als festivals literaris, la situació és diversa. A Barcelona Poesia, el comissariat del certamen va ser paritari al 50 %, en el mateix percentatge que també ho va ser la proporció participants i ponents. A Barcelona Negra, si bé la participació de les dones s’ha anat incrementant fins al 37 %, el comissariat va tornar a ser totalment masculí.

A la Biennal de pensament Ciutat Oberta, el 54 % de les 167 ponències que es van fer van ser femenines, de la mateixa manera que també ho van ser el 56 % de les 551 persones inscrites i ponents de la Biennal Ciutat i Ciència. D’altra banda, de les 19 persones van portar la direcció artística del Dansa. Quinzena metropolitana, 8 van ser dones. Les dones encara han de guanyar presència en les direccions de les propostes del cicle Barcelona Districte Cultural: el 40 % van ser dones, el 49 % homes i la resta van estar dirigits per un col·lectiu. Per últim, La Mercè va tenir tres dones com a protagonistes: la pregonera, l’autora del cartell i la directora del festival Mercè Arts de Carrer (MAC).

Quant a reconeixement i visibilitat pública, les dones van concentrar el 44 % dels guardons en la darrera edició del Premi Ciutat de Barcelona i van ocupar el 59 % de les places del jurat. Malgrat que són més els homes que demanen les beques Montserrat Roig i Carme Montoriol, els atorgaments es van fer de manera proporcional. En números absoluts, les beques Barcelona Crea assignades a dones o a projectes encapçalats per dones va ser del 37 %, per davant del 32 % que van ser concedides a entitats i del 31 % per a homes o propostes amb titulars masculins. El 2021, les dones van sumar tot just la quarta Medalla d’Or al Mèrit Cultural que es lliura en els darrers 12 anys, en comparació amb les 25 amb què s’han distingit homes durant el mateix període.

A nivell de nomenclàtor, en els últims sis anys el nombre de carrers i espais públics de la ciutat que tenen nom de dona han passat de 310 a 370, però encara hi ha moltíssim camí per recórrer ja que aquesta xifra representa el 8 % del total.

El quart i darrer capítol analitzat per l’ICUB fa referència a la presència de les dones dins de les organitzacions culturals de l’Ajuntament. D’acord amb aquestes dades, les dones ocupen la direcció del 83 % de les biblioteques, el 72 % dels centres cívics, el 55 % de les fàbriques de creació, el 50 % dels arxius i dels centres d’exposicions, el 33 % dels teatres, i el 29 % dels museus i dels espais patrimonials. La plantilla de l’ICUB està formada en un 60 % per personal femení, que alhora ocupa el 55 % dels càrrecs directius.

Per a més informació, cliqueu a l'enllaç.

Imatge de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona firmada per Pérez de Rozas, títol 'temporada de bany' 26/08/1934

Data de publicació: Dilluns, 07 març 2022
  • Comparteix