Problemes amb el tràmit telemàtic?

<-- Torna a la pàgina de la subvenció

 

 

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb una identificació digital vàlida:

   -> CD de la FNMT
   -> IDCat
   -> IDCat Mòbil
   -> Cl@ve
   -> DNI Electronic
   -> Altres identificacions vàlides

• Tota la documentació que s’aporti o que es requereixi s’haurà de presentar a través del tràmit telemàtic de la convocatòria. Els documents presentats a través del correu electrònic no es consideren vàlids.

• S’han d’efectuar tots els tràmits amb el mateix certificat.

• Si es vol annexar més de vuit documents s’haurà de repetir el tràmit.

• Per a efectuar qualsevol tràmit sempre és necessari tenir el número de referència del tràmit. Aquest número s’obté amb el justificant de registre que es genera un cop realitzada la presentació de la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

• Utilitzar preferentment els navegadors Explorer i Chrome.

• Utilitzar sempre el mateix navegador.

• Netejar les cookies i reinicieu el navegador.

No utilitzar caràcters especials com guions, accents, apòstrofs, etc.

• El pes de cada document ha de ser inferior a 3MB.