Barcelona Cultura

Barcelona dibuixa - Termes i condicions de participació

La participació al Barcelona dibuixa comporta l’acceptació dels següents termes i condicions.

Pot participar al Barcelona dibuixa qualsevol persona. En el cas dels menors de 14 anys la participació requerirà el vist i plau dels representants legals.

La persona participant, amb l’enviament de la seva obra, declara ser-ne l’autora. Declara també no haver cedit drets a altres persones, o no haver-hi arribat a acords prèviament, per la qual cosa pot disposar lliurement de les obres sense perjudicar els drets de ningú.

En el cas que a les obres presentades apareguin persones de forma reconeixible, la participant declara que disposa del consentiment d’aquestes persones, i que els ha informat prèviament de la utilització de la seva imatge.

A fi i efecte de poder destinar els treballs a la finalitat pròpia de Barcelona dibuixa, la participant autoritza als coorganitzadors (Fundació Museu Picasso de Barcelona i Institut de Cultura de Barcelona) a reproduir-los i comunicar-los públicament, inclosa la difusió en obert per mitjà d’Internet i xarxes socials. Aquesta autorització no es limita temporalment i es fa en règim de no exclusivitat, de manera que l’autora podrà utilitzar lliurement la seva obra.

En la utilització de les obres els coorganitzadors respectaran els drets morals de la persona autora, fent constar el seu nom en els termes que haurà indicat en la presentació.

Les dades dels participants seran tractades per l’Institut de Cultura de Barcelona, en qualitat de responsable del tractament, amb finalitats_ legitimades amb el seu consentiment_ de registrar les persones que participen i organització de l’activitat (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals) . El nom de les persones autores es difondrà vinculades a la seva obra. Les persones participants i/o els seus representants legals podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Institut de Cultura de Barcelona. Les persones interessades poden consultar més informació sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.