Quant a Montse Serra

Periodista

La gestió dels paisatges ordinaris, una altra manera de planificar la ciutat

Descobrim algunes accions de millora del paisatge de la ciutat, des d’una nova mirada al patrimoni cultural, a través de propostes nascudes del Màster internacional en intervenció del paisatge i gestió del patrimoni.

Foto: Vicente Zambrano

L’antiga tèrmica de Sant Adrià del Besòs.
Foto: Vicente Zambrano

La manera d’entendre el paisatge, d’estudiar-lo i gestionar-lo ha canviat considerablement en l’última dècada. A partir de l’any 2000, l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge va afavorir que els estats impulsessin polítiques públiques de gestió del paisatge. A Catalunya es van començar a desenvolupar l’any 2005 amb la creació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, un organisme dependent de la Generalitat que, malauradament, només és un organisme consultiu les propostes del qual no són vinculants.

És des de l’Observatori del Paisatge i des d’altres organismes com els departaments de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona que es treballa –a fons i amb nous paradigmes– el paisatge, entès com la interrelació entre natura i cultura.

Un dels canvis de model més interessants en relació amb la gestió del paisatge fa incidència en l’anàlisi i la gestió del paisatge ordinari, aquell que no és considerat excepcional per les administracions i que per aquest motiu no es troba protegit. El paisatge ordinari implica gairebé tots els llocs on vivim la majoria de les persones. Certament, no es pot protegir tot, però sí que es pot gestionar. El preàmbul de l’esmentat conveni europeu ja ho diu, que les persones tenim dret al paisatge i que és determinant per a la nostra qualitat de vida.

La majoria de paisatges no són excepcionals, en el sentit clàssic de contenir un valor universal i únic. Però tots creen sentit del lloc i contenen uns valors. En alguns llocs aquests valors s’han perdut; en altres s’han desdibuixat i cal estudiar- los per tornar-los a identificar. I també fa falta una bona gestió del paisatge per rescatar aquests valors i evitar que el paisatge se simplifiqui, es tematitzi o es museïtzi i perdi identitat pròpia.

És des d’aquesta perspectiva que treballa el geògraf Francesc Muñoz, director del Màster internacional en la intervenció del paisatge i la gestió del patrimoni, impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu d’Història de la Ciutat (MUHBA). Muñoz explica: “En els paisatges ordinaris no hi ha res a catalogar; no es tracta de buscar elements extraordinaris, sinó més aviat de fer xarxa i cercar associacions, de cultura i natura, a partir del rescat dels valors col·lectius que aquests paisatges contenen. És l’empoderament de la població a escala local.”

A través dels seus tallers internacionals, en els quals participen equips multidisciplinaris de diferents universitats europees integrades a la UNISCAPE (Xarxa Europea d’Universitats per a la Implementació del Conveni Europeu del Paisatge), el màster ha fet propostes interessants i innovadores per recuperar els valors patrimonials en diferents llocs de Barcelona, tot plantejant un nou ús de l’espai urbà que afavoreixi els ciutadans que viuen en aquests espais i a la ciutat en el seu conjunt.

Francesc Muñoz explica que, “davant la tendència a l’homogeneïtzació que pateixen les ciutats europees, els tallers intenten reflexionar i contraposar models alternatius, que emfasitzen les diferències urbanes i entenen els valors propis dels llocs pel que fa al seu caràcter i les seves peculiaritats”. Li hem demanat que proposi una selecció de tallers desenvolupats en diferents indrets de la ciutat de Barcelona, com a exemples d’aquestes reflexions sobre la gestió i l’ús de paisatges ordinaris.

Els interiors d’illa de l’Eixample

Foto: Pepe Navarro

Els jardins d’interior d’illa Ermessenda de Carcassona, al carrer del Comte d’Urgell 145.
Foto: Pepe Navarro

Els quaranta-vuit interiors d’illa de l’Eixample, amb prop de cent mil metres quadrats recuperats durant els últims anys, representen una oportunitat de repensar les qualitats de l’espai públic a la ciutat del segle XXI. El taller va plantejar propostes per establir relacions entre les illes amb interior recuperat, fent servir les tecnologies digitals o plantejant nous dissenys de l’espai, en funció de qüestions com el canvi climàtic o la sensibilització ambiental ciutadana.

Els camins escolars a Gràcia

Foto: Vicente Zambrano

Les rutes escolars de Gràcia.
Foto: Vicente Zambrano

El taller va proposar introduir els infants en el procés de diagnosi i de planificació dels espais públics urbans per garantir el seu empoderament com a ciutadans actius i la seva capacitat per suggerir idees i propostes. Es van cartografiar digitalment els itineraris familiars escola-casa en horari de tarda a fi de detectar els llocs on els nens passen més temps i s’estan més vegades durant la setmana. A partir d’aquí, el treball coordinat amb els nens va permetre establir les seves preferències visuals i paisatgístiques i suggerir projectes innovadors pel que fa al disseny dels espais públics. Entre el 2013 i el 2015 es van posar en marxa quatre nous camins escolars a Gràcia i uns altres estan en projecte o s’estan repensant.

Paisatges comuns: l’eix Pere IV

Foto: Vicente Zambrano

La cantonada dels carrers Pere IV i Badajoz, al Poblenou, on s’intenta potenciar el patrimoni urbà ordinari.
Foto: Vicente Zambrano

El taller internacional va plantejar la necessitat i l’oportunitat de treballar amb els patrimonis urbans ordinaris. En el cas del Poblenou, determinats elements del paisatge com ara els passatges, les mitgeres, els elements romanents de l’antiga activitat fabril o fins i tot les escales d’emergència, configuren tota una cartografia, en part latent i en part oculta, de valors d’identitat; un veritable “catàleg de patrimoni ordinari” que la intervenció sobre el paisatge urbà pot activar de manera clara, tot fent així del patrimoni ordinari una eina de planificació urbana nova i prometedora en el context de la ciutat actual.

Els patrimonis de l’aigua

Foto: Pepe Navarro

El Rec Comtal, l’antic canal d’abastiment d’aigua de la ciutat, d’origen medieval.
Foto: Pepe Navarro

El rescat de l’antiga identitat industrial de la ciutat no ha tingut en compte els elements menors, per exemple, al voltant de l’aigua: construccions per emmagatzemar-la i conduir-la, safareigs, fonts urbanes…, que avui representen un patrimoni cultural (tangible o intangible, segons els casos) encara per aprofitar. En el cas dels barris de Trinitat Vella, amb la Casa de l’Aigua, i Sant Andreu, amb el Rec Comtal, el taller va proposar el disseny d’itineraris paisatgístics urbans per tal de relligar la ciutadania amb aquests patrimonis culturals, entesos com a reclam de la identitat i la memòria industrials de Barcelona. En aquesta línia de revalorar el patrimoni ordinari, entitats com el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, entre d’altres, organitzen activitats per difondre el coneixement del Rec Comtal, com ara exposicions i itineraris.

El front marítim

Foto: HEMAV

El front marítim.
Foto: HEMAV

Des de la dècada de 1980, gairebé tots els ports antics de les ciutats europees s’han transformat en nous espais d’oci i entreteniment, i la majoria són molt similars. En el cas del front marítim de Barcelona, a més a més, l’experiència urbana de l’aigua és mínima, tot i comptar amb una important extensió territorial.

El taller va plantejar per al Moll de la Fusta iniciatives concretes i projectes de redisseny de la façana marítima per apropar els ciutadans al paisatge de l’aigua i establir, al mateix temps, relacions noves entre diferents espais del sector portuari, que podrien permetre retornar-los el seu “dret al paisatge” de l’aigua.

Grans espais industrials: la tèrmica del Besòs

Foto: Vicente Zambrano

L’antiga tèrmica de Sant Adrià del Besòs.
Foto: Vicente Zambrano

La central tèrmica de Sant Adrià de Besòs va tancar l’estiu del 2010. Des de llavors s’han organitzat cinc tallers internacionals amb l’objectiu d’elaborar propostes per al seu reciclatge urbà i patrimonial. Un grup de deu universitats europees i americanes, representades per uns dos-cents cinquanta estudiants i professors, hi han treballat per mantenir l’equipament com a fita paisatgística amb un clar caràcter metropolità.

L’estiu vinent s’organitzarà un sisè taller per resumir tot aquest treball previ. El fil conductor de les diferents propostes rau a considerar el valor paisatgístic i patrimonial de la tèrmica, entesa com a catalitzador de tot un nou paisatge al litoral del Besòs, capaç d’integrar diferents tipus d’usos econòmics, socials, culturals i patrimonials. Un clúster actiu de noves activitats i relacions entre territoris, inspirades pel valor estètic i paisatgístic d’una icona metropolitana privilegiada.
FOTOS

Exemples dels paisatges urbans que han centrat les propostes del Màster internacional en intervenció del paisatge i gestió del patrimoni: els jardins d’interior d’illa Ermessenda de Carcassona, al carrer del Comte d’Urgell 145; la cantonada dels carrers Pere IV i Badajoz, al Poblenou, on s’intenta potenciar el patrimoni urbà ordinari; les rutes escolars de Gràcia; l’antiga tèrmica de Sant Adrià del Besòs; el front marítim, i el Rec Comtal, l’antic canal d’abastiment d’aigua de la ciutat, d’origen medieval.

Jaume Plensa: “Les obres d’art són petits Davids davant dels grans Goliats arquitectònics”

Jaume Plensa ha estat distingit amb el premi Ciutat de Barcelona en la categoria de projecció internacional de la ciutat. L’escultor viu una entrada de segle de gran efervescència creativa i de reconeixement acrescut. Des del seu taller reflexiona sobre la humanització de l’art i la funció de les seves obres en l’espai públic.

© Pere Virgili

L’estudi de l’escultor Jaume Plensa ocupa un magatzem d’un polígon industrial de Sant Feliu de Llobregat. Un espai despullat i glaçat, sense cap atribut aparent, que a Plensa al principi li va semblar un desterrament, però que ja s’ha fet seu: “És un no-lloc situat entre una deixalleria, que entenc com el dipòsit de la memòria, i el cementiri, que és el futur. M’agrada perquè és un territori verge. Ja fa vint-i-tres anys que hi sóc.” Jaume Plensa es podria haver instal·lat a Berlín, Brussel·les, París, Nova York, Chicago… perquè és un artista reconegut, internacional, que té obra en desenes de ciutats del món. Però té el taller al costat de Barcelona, un fet que juga a favor de la nostra ciutat, on va néixer l’any 1955.

Tot i que el treball amb ferro colat li va donar el reconeixement internacional, i que és un artista que també ha experimentat amb la llum i el so, des de fa uns quinze anys treballa amb altres materials i, sobretot, amb el cos humà com a eix central. Les seves escultures en espais públics són ben recognoscibles: grans caps de noies adolescents amb els ulls tancats, cossos fets de paraules o lletres d’alfabets, figures amb postures reflexives assegudes a sobre de pals llargs, o abraçant els arbres… Dins del taller, on treballa un equip de set persones, hi reposen algunes d’aquestes peces, unes a punt de marxar cap a Santa Fe; d’altres, petites, són l’estudi d’unes peces que s’han exposat a Augsburg, i, en un racó, dos col·laboradors donen forma a la intervenció que Plensa farà a l’església de San Giorgio Maggiore durant la 56a Biennal de Venècia, el mes de maig.

Plensa defensa la bellesa com un element fonamental en el seu treball. Ha destacat sobretot per les escultures en l’espai públic, un àmbit també molt verge encara (per mal entès i sovint mediocre). És un home reflexiu, conscient del paper que ha de representar la seva obra, de l’efecte positiu que ha de tenir en la comunitat on s’estableix. I es converteix en un home estrany, profund, quan parla de poesia com a motor creatiu revolucionari, i de silenci en un món massa sorollós, on costa trobar-se un mateix.

Aquesta voluntat de transmetre bellesa a través de les obres conté molta bondat. Però no troba que la paraula bellesa és incòmoda, perquè la idea de bellesa es pot entendre de maneres ben diferents?

Crec que la bellesa no és incòmoda; potser és la gent que se sent incòmoda amb la bellesa, perquè és una eina d’una força política extraordinària. Perquè no fa cap concessió. La bellesa no és res que es pugui pactar. És i prou. Això té una gran força en el món artístic, perquè és una de les grans coses que ha d’aportar un artista al llarg de la seva vida de creació. És clar, aleshores em poden preguntar: “Però què és la bellesa?” Jo crec que és el gran lloc on tu, ell i jo, tots, ens podem trobar. Està molt vinculat amb la memòria. Una vegada, fent unes copes amb José Ángel Valente –un poeta extraordinari– a Santiago de Compostel·la, em deia: “Jaume, no oblidis mai que la memòria és més vasta que els nostres records.” La bellesa és una cosa semblant. No em sé imaginar una altra funció més important que la de crear bellesa. Et pots equivocar, la pots encertar en aquesta voluntat, això ja ho diran uns altres, però aquesta voluntat és primordial.

Entén la raó d’aquesta incomoditat?

En aquest canvi de segle hi ha una mena de desdibuixament del sentit de les paraules. Quan parles de moral, ètica, bellesa, poesia… sembla que es malinterpretin, perquè es veuen antigues, anacròniques, romàntiques. No hi estic gens d’acord. Són paraules a les quals hem de tornar a donar el contingut i el sentit originals. La bellesa o la cerca de la bellesa són intrínseques a l’ésser humà. És cert que hi ha moments que ens interessen més els concepte de grotesc o de lleig, però això també està bé, perquè per oposició també parles de bellesa.

Vostè va néixer a Barcelona en el si d’una família que valorava la literatura i la música. Va passar per la Llotja i un parell d’anys per Belles Arts, i ben aviat va marxar cap a Berlín, i després cap a Brussel·les i París, i es va convertir en un home en trànsit. Però la primera exposició la va fer a l’Espai 13 de la Fundació Miró. El va marcar?

Va ser important. Miró i Calder eren els meus herois de la infantesa. Ells em van ensenyar actituds extraordinàries, i estic content de veure que el món comença a entendre Miró una mica més bé. Hi ha una mena de retrobament amb Miró, perquè la gent l’havia malentès. I l’Espai 13 va ser una gran experiència, perquè també em va permetre conèixer Joan Brossa i Antoni Tàpies. Ens vam fer molt amics, amb en Tàpies. Ha estat un home que no només he admirat sinó que també he venerat, perquè per a mi era gairebé com un artista del Renaixement, un home molt complet. En aquella època també vaig conèixer Chillida per casualitat.

© Pere Virgili

Com va anar?

Vaig aconseguir exposar a ARCO unes peces fetes amb forja per mitjà d’una galeria de Vic, La Tralla. Vaig veure Chillida de lluny que caminava cap a l’estand. Es va plantar davant de l’obra i va preguntar: “Qui n’és l’artista?” Quan em va donar la mà, jo tremolava tot. I em va dir: “Jaume, continua amb aquesta puresa.” En tornar a Barcelona em vaig plantejar que si li havia agradat a Chillida havia de canviar radicalment la meva obra, perquè segur que era dolenta. Era una forma d’assassinar el pare, evidentment. I vaig canviar la meva obra.

Parlar de Chillida fa pensar en el Museu d’Art Contemporani, per la peça que hi ha al costat del museu, suposo. El Macba no farà una exposició de la seva obra?

Jo no he buscat mai res a la vida, sempre m’he anat trobant les propostes. Sempre he tingut un camí bastant individual i solitari.

Té obres o ha exposat a Berlín, Chicago, Nova York, París, Tòquio, Bordeus, Venècia, Estocolm, Houston, Singapur, Frankfurt, Dubai, Londres i en desenes de ciutats més. Reconeixem les seves obres allà on siguin, tot i la disparitat de paisatges. I aquesta trajectòria en la creació per a espais públics també l’ha convertit en un expert en ciutats.

Abans de tot, voldria dir que l’art sempre és públic. De manera que quan sento aquest concepte, art públic, no l’entenc. Entenc l’art en l’espai públic. Jo he col·laborat en òperes i sempre he entès el teatre com un espai públic. I un museu també ho és. Una galeria és un espai privat públic. Dit això, la intervenció en un espai públic d’una comunitat (un carrer, una plaça, un parc) és molt interessant perquè és un lloc salvatge, perquè no té context. Quan intervens en aquests espais, no hi ha res que justifiqui que la peça és art. Ha de sobreviure per ella mateixa. En canvi, quan exposo en una galeria o en un museu, la gent que ho visita està predisposada a trobar alguna cosa que en podríem dir art o, com a mínim, una intervenció artística. En aquest sentit, vivim una època molt interessant perquè el que podem anomenar monument (o commemoració) el fan els arquitectes.

La preponderància de l’arquitectura condiciona la intervenció de l’art en l’espai públic?

Avui les icones d’una ciutat són arquitectòniques, són els seus edificis. I això ha donat una oportunitat extraordinària als artistes per parlar d’altres coses en l’espai públic. Ja no cal que commemorem, això ja ho fan els arquitectes. I una de les coses que ens permet això, als artistes, és fixar el perfum d’una comunitat. Tu saps que en el món de la perfumeria hi ha unes plantes que s’incorporen en el perfum per fixar l’olor, perquè l’olor no desaparegui. Jo crec que l’art en l’espai públic és aquesta planta humil que ajuda a fixar el perfum d’una comunitat, a donar-li una identitat i un valor. És penetrar en un món que ja existeix i acabar-lo o ajudar-lo a regenerar-se, donar-li una respiració nova de vida.

Com s’aproxima a una ciutat?

Quan em conviden a intervenir en l’espai públic d’una ciutat miro d’entendre sobretot la manera de viure, el dia a dia de la comunitat. Ho explicaré a partir d’un projecte que vaig fer a Calgary, davant d’un edifici nou de Norman Foster, un edifici corbat que creava una plaça al centre de la ciutat. Un grup d’assessors artístics va creure oportú demanar-me una peça que donés un nou esperit al lloc. Recordo les reunions a Londres en què tothom m’advertia de l’escala, per la grandària de l’edifici de Foster. Però jo no tenia cap interès a posar-me en relació amb l’escala de l’edifici, sinó que em volia relacionar amb la gent. La meva peça, que fa dotze metres davant d’un edifici que en fa cent cinquanta, fa de pont que protegeix, d’alguna manera, les formiguetes en què ens hem tornat les persones davant d’aquests construccions gegants que ens aixafen. Les obres d’art són petits Davids davant dels grans Goliats arquitectònics. L’art crea aquest vincle que humanitza l’espai, perquè dóna l’escala a l’ésser humà. L’art en l’espai públic torna a tenir un protagonisme extraordinari per la necessitat que hi ha de tornar a donar eines a la gent perquè se sentin persones, perquè l’arquitectura ha perdut la seva funció primordial, que és abraçar la gent. S’hauria de tornar a una arquitectura més humana.

Vostè creu fermament en la necessitat de crear un vincle entre l’art i la comunitat. És una de les seves grans aportacions?

La meva obra sempre ha tingut la voluntat de vincular-se amb la comunitat. Adoro la gent, vingui d’on vingui. Per això m’agrada tant viatjar. Jo no tinc records de  cap ciutat que no estiguin vinculats amb la gent que hi he conegut.

La Crown Fountain de Chicago és una intervenció artística que expressa molt bé aquesta voluntat.

Sí, és un gran exemple d’aquesta voluntat que la gent en sigui l’ànima i la protagonista. És la gent anònima la que crea una societat, que és una comunitat en permanència, com un fluid, com l’aigua. Per això és tan important aquesta peça.

L’escultura que ha imaginat per a Barcelona –un projecte que de moment està aturat– també la vincula amb l’aigua.

És una peça que imagino no pas dins l’aigua sinó davant de l’aigua. Quan l’alcalde Trias em va convidar a fer una peça, la vaig dissenyar amb tot l’entusiasme, sabent que potser no es realitzaria mai, com tampoc no es van fer les escultures que imaginava Miró, ni la peça que va imaginar Tàpies… Jo m’hi apunto perquè també sóc de Barcelona, però la nostra és una ciutat complexa. Tant hi fa quants diners et gastis amb un jugador de futbol, però qualsevol quantitat que dediquis a la cultura sembla un balafiament, uns diners que fan falta per a altres coses. No sé si superarem mai aquest problema. Les nostres generacions es mereixerien alguna aportació que deixés un rastre del nostre pas per aquí. I em sorprèn la falta de coratge per crear unes icones que només serveixin com a exemple de bellesa.

Ja sé que és un moment d’una gran crisi econòmica, però també és una gran crisi de valors. Tot va lligat. I crec que donaria molta moral a la ciutat col·locar una peça que tingui simplement la utilitat d’existir, de crear bellesa sense cap component de negoci. Dit això, que sembla tan romàntic, crec que hi ha prou gent a la ciutat per donar suport econòmic al projecte. Jo no he demanat mai res a cap govern; crec molt en la iniciativa privada. Certament, la peça posaria la ciutat al mapa, la qual cosa seria molt interessant per al futur de Barcelona.

Com a expert en ciutats, com veu l’evolució de Barcelona en els darrers anys, tal com s’ha anat ocupant l’espai? Hi ha un sector de la ciutadania crític amb tot el fenomen del turisme, perquè creu que no s’està gestionant bé. Què en pensa?

Vagis on vagis del món sempre despertes una certa gelosia quan dius que ets de Barcelona. És una ciutat que té un equilibri estrany: és prou petita per tenir una escala humana, però prou gran per tenir una certa comunicació amb el món. Evidentment, no és Londres, no és París, no és Madrid, no és Nova York… Però si no perds de vista l’escala, és una ciutat extraordinària, que en aquests moments pateix una mica d’excés, sí, però si vas a Viena, passa el mateix; amb París, cada vegada més; Roma és una bogeria… El defecte que trobo a Barcelona, ja ho he dit, és la manca d’implicació de la societat civil i del món privat en el creixement cultural de la ciutat. Ara el passeig de Gràcia és un gran hipermercat, a la rambla de Catalunya poc n’hi falta, però totes les galeries han desaparegut. La gent no compra art a les nostres galeries. I què voleu, que visquin de l’aire del cel? En comptes d’anar a comprar l’art a altres llocs, compreu-lo aquí. Al mateix temps, la gent d’altres ciutats ve aquí a beure sangria. I aquest és el problema, perquè crec que Barcelona és una mica més que una gerra de sangria. Per tant, la societat d’aquí hauria de fer un gran esforç per tornar a dinamitzar tota l’estructura cultural.

Tancant el cercle: tres sommeliers de referència

Primer els cuiners van aixecar la cuina d’avantguarda catalana al punt més alt del prestigi internacional. Després els viticultors van aportar uns vins de gran qualitat com a expressió del terrer. I ara els sommeliers tanquen el cercle fent que aquesta cuina i aquests vins arribin ben explicats als comensals.

© Enrique Marco
César Cánovas

Ferran Centelles, Roger Viusà i César Cánovas són tres sommeliers amb uns coneixements de vins i també de cuina que impressionen. Han estat i són al capdavant d’alguns dels millors restaurants i bars de vins del país. I són joves. I van començar encara més joves. Coincideixen a destacar que els agrada el tracte amb la gent. Tots tres van arribar al món del vi sense proposar-s’ho. Però aquest territori de sentits i de paisatge els va atrapar, pels seus intangibles, i també per la saviesa que requereix tenir una vinya i el saber fer dins el celler.

Els sommeliers que hem triat són complementaris. Representen procedències diferents i opcions també diferents dins aquest món, i ens ajuden a entendre el ventall de possibilitats que la professió permet: César Cánovas (Monistrol de Montserrat, 1971) és Premi Nacional de Gastronomia 2011, ha estat dues vegades millor sommelier de l’Estat espanyol, dues vegades millor sommelier de Catalunya i dues vegades guanyador del trofeu Ruinart. Va néixer en el si d’una família de restauradors, propietaris del Racó d’en Cesc a Barcelona. Allí, i a contra corrent de la família, va construir el seu primer celler. Anys després es convertiria en el cap de l’equip de sommeliers de Monvínic, a Barcelona, considerat per mitjans com el Financial Times i el Wall Street Journal un dels millors bars de vins del món.

Ferran Centelles (Barcelona, 1981) és premi extraordinari Sommelier 2010 dins els Premis Nacionals de Gastronomia. No tenia cap parent en el sector de la gastronomia, però es va posar a estudiar hostaleria perquè volia ser cuiner i va acabar de sommelier a El Bulli durant dotze anys (2000-2012). Després s’ha dedicat a la docència i a difondre la cultura del vi. Darrerament s’ha convertit en prescriptor internacional, delegat per a Catalunya i Espanya de la britànica Jancis Robinson, referència mundial en la crítica i el periodisme vitivinícola i Master of Wine.

© Enrique Marco
Roger Viusà

Per la seva banda, Roger Viusà (Roses, 1978) va ser el segon millor sommelier del món i el millor d’Europa el 2008, un any després de ser-ho de l’estat espanyol. Va començar de grum en diversos hotels de la Costa Brava. Així va entrar en contacte amb la restauració i el vi. Va descobrir que tenia una extraordinària memòria gustativa i s’hi va bolcar. El vi li va donar una raó de ser professional i una passió personal. Es va formar al costat de Josep Roca, al Celler de Can Roca de Girona, avui considerat el millor restaurant del món. Després va saltar al restaurant Moo de l’hotel Omm de Barcelona, el primer a oferir un menú de maridatges a la ciutat. Ara té el seu propi establiment, el bar de vins Plaça del Vi 7, a Girona.

Del plaer a la professió

Cap d’aquests joves sommeliers no pensava especialitzar-se en el món del vi, ni ser prescriptor de vins. Doncs, què té el món del vi que els va atrapar fins al punt de fer-ne una professió? Quan César Cánovas va començar a treballar en el restaurant familiar recorda que no hi trobava cap al·licient creatiu, fins que no va confeccionar la primera carta de vins. Ferran Centelles volia ser cuiner, no pas sommelier; però, tal com diu, “el vi em va trobar a mi”. Del plaer que li produïa tastar vins en va acabar fent una professió. I Roger Viusà, després de formar-se amb Jaume Subirós, del motel Empordà de Figueres, i amb el sommelier del restaurant, Jaume Portell, va tenir el mestratge de Josep Roca, del Celler de Can Roca, que li va transmetre una mena de filosofia essencial i poètica lligada al bon fer, a la terra i als vins naturals.

De la descoberta d’aquest món, els joves sommeliers van passar al repte de començar a conrear una trajectòria professional. Així, César Cánovas va capgirar la carta de vins del restaurant dels seus pares, eliminant les referències establertes per una dinàmica viciada i poc professional per proposar alternatives més estimulants. “Veníem d’una hostaleria on el vi es comprava per caixes, per preu i per amistat”, recorda. Assumir riscos i guanyar concursos de tast li va donar un nom i va fer que Sergi Ferrer-Salat el cridés per iniciar l’aventura de Monvínic, fa sis anys. Aquest bar de vins té la voluntat de ser un centre de referència mundial, i aquesta ambició converteix la feina del sommelier en una comesa encara més complexa. Monvínic ofereix habitualment de 3.500 a 4.000 referències de 20 països diferents.

Amb els grans restauradors

© Enrique Marco
Ferran Centelles

El cas de Ferran Centelles és oposat, perquè, amb 17 anys, va anar a parar a El Bulli, que ja era una referència mundial de la gastronomia, i d’allí no es va moure fins a l’estiu del 2012, quan el restaurant va tancar. És a El Bulli que Centelles es va decantar pel món del vi, tot i que no era un restaurant de maridatges. Recorda que era una cuina tan extremadament creativa i moderna que deixava en segon pla tota la resta. “Vaig obrir grans ampolles de vi havent dinat, després del cafè, per a molts clients, com una manera de celebrar l’àpat fet”, explica Centelles.

Després de passar pel Celler de Can Roca, Roger Viusà va arribar a Barcelona per entrar de sommelier al restaurant Moo de l’hotel Omm. Va ser el primer restaurant de la ciutat que maridava tots els plats del menú i això volia dir que podien arribar a ser sis vins per a cada menú. En aquell temps Viusà també es va arribar a convertir en un sommelier de renom internacional. Però ell, a diferència d’altres, sempre havia volgut tenir el seu propi negoci, per oferir les apostes vinícoles i gastronòmiques més arriscades i personals. El 2010 es va associar amb Carlos Orta, propietari del restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols, i es van posar d’acord per engegar el bar de vins Plaça del Vi 7 a Girona, que van obrir el 5 de gener de 2012. Aquest és el seu present i n’està molt content. És un establiment de qualitat, on Viusà fa una aposta pels vins naturals, pels vins de vignerons, que se’n diu, marcats pel caràcter del terrer, de la vinya, de la climatologia, per respectar cada anyada; marcats, inevitablement, pel caràcter i la personalitat dels vinyaters que els fan.

El present de Ferran Centelles es troba fora del restaurant i se centra en la docència, la divulgació i la crítica vinícola: en l’últim any i mig ha muntat Wineissocial.com amb dos amics, un club de vins virtual, amb voluntat de fomentar la cultura i el consum del vi d’una manera senzilla i econòmicament possible. També dóna classes a Outlookwine, la filial a Catalunya i Espanya d’aquests estudis britànics sobre el món del vi, que aquí ha engegat el sommelier David Molina. Centelles és responsable del departament de begudes de la Bullipèdia, dins el projecte d’elBullifoundation de Ferran Adrià. I, des de fa uns mesos, és delegat a l’estat espanyol de Jancis Robinson, una de les periodistes vinícoles internacionals més influents en l’actualitat. Aquesta posició, que ell considera una responsabilitat i una font de coneixement més que de prestigi, és important per als vins catalans, perquè Centelles és un prescriptor internacional que coneix bé aquest territori.