Una ciutat biografiada

Barcelona. Una biografia
Autor: Enric Calpena
Edicions 62. Col·lecció Llibres a l’Abast
Barcelona, 2015

La història de Barcelona es pot explicar a través dels seus documents o a través dels seus personatges, les seves institucions i les seves pedres. Això és el que se’ns proposa mitjançant una narració de més de vuit-centes pàgines en què el periodista Enric Calpena entrevista Barcelona.

El periodista Enric Calpena s’ha convertit gràcies a la seva tasca de divulgació del passat de Barcelona i Catalunya en un dels noms propis indiscutibles de la literatura històrica actual. Amb obres com aquesta dóna continuïtat a iniciatives destacades del segle XX, com ho va ser la sèrie Barcelona. Divulgación histórica, d’Agustí Duran i Sanpere, que de l’èxit de la ràdio va passar al paper i va esdevenir una obra de referència d’alta divulgació.

A Barcelona, una biografia, l’autor aconsegueix donar veu a una ciutat que
durant més de dos mil anys ha fet de l’ambició el seu principal tret de personalitat urbana. La història de Barcelona es pot explicar a través dels seus documents, com l’Arxiu Municipal va fer possible al llibre Autobiografia de Barcelona (2013), o es pot fer a través dels seus personatges, les seves institucions i les seves pedres. Això és el que se’ns proposa mitjançant una narració de més de vuit-centes pàgines en què el periodista entrevista Barcelona. El resultat és un ambiciós relat literari, ben documentat, de lectura amena, ric en anècdotes i sempre marcat per l’estil personal desacomplexat de Calpena, que té tirada a les comparacions extemporànies per fer entenedors fets històrics a vegades massa llunyans i fins i tot incomprensibles per al lector actual. I, sempre, amorosit per l’estima de l’autor cap a la seva ciutat natal. 

La Barcelona que l’autor perfila és una ciutat amb una posició geogràfica privilegiada a la costa catalana, i especialment entre les dues fites de la Mediterrània antiga occidental d’Empúries i Tàrraco. Un enclavament urbà l’evolució del qual s’il·lustra a través de les diferents denominacions que ha rebut al llarg de la història, des la primitiva Barkeno fins a la Bàrcino romana transformada en la medina Barshaluna musulmana, la Barchinona cristiana i la Barcelona dels segles baixmedievals i moderns, que entra dins de la modernitat marcada pel foc i la destrucció de les guerres de Successió i del Francès. L’aventura de la Barcelona contemporània que ocupa els últims capítols trasllada el lector pràcticament fins als nostres dies. 

L’objectiu, sens dubte, no és oferir una visió exhaustiva, sinó una invitació a gaudir de l’extraordinària complexitat de Barcelona a través dels segles. En molts casos l’autor, que fins ara havia centrat els seus treballs en temàtiques més contemporànies, presta més atenció a episodis llunyans de l’antiga ciutat romana o medieval que no a la del segle XIX i especialment la del XX. Un exemple: s’hi dedica la mateixa atenció a les corts de l’any 1413 que als quaranta anys de dictadura franquista. El resultat és una proposta innovadora amb què, més enllà de centrar-se en la història de la ciutat tal com han fet amb gran èxit altres periodistes historiadors com Lluís Permanyer, Jaume Fabre o l’enyorat Josep M. Huertas Claveria, Calpena amplia els horitzons fins a la història catalana i, també durant els segles més recents, l’espanyola. No és un llibre d’història urbana en sentit estricte, però sí una bona obra de literatura històrica sobre el paper que Barcelona ha exercit en la història catalana i espanyola. 

Barcelona és, efectivament, una ciutat que es fa estimar, tal com afirma el mateix Calpena en el pròleg. El llibre és un acte d’amor cap a la ciutat i el seu passat. Disponible en edicions catalana (Edicions 62) i castellana (Destino), caldria que els editors també consideressin, com a mínim, les edicions en anglès i francès. Barcelona s’ho mereix, i els seus lectors potencials, sens dubte, ho agrairan.

Daniel Venteo

Historiador i museòleg

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *