Barcelona wiki

Abans de l’estat del benestar la gent mantenia llaços de cooperació que prenien formes d’organització diversa. Les cooperatives obreres, les escoles parroquials o anarquistes, les mútues sanitàries o els asils catòlics, els monts de pietat, les associacions corals laiques o confessionals constituïen al segle XIX una xarxa de socialització que gradualment va ser substituïda per l’estat del benestar. La socialdemocràcia procura als ciutadans una sanitat i una escola públiques, i dedica un pressupost a la cultura.

Ens trobem en una cruïlla inquietant. Cada dia que passa l’anomenat estat del benestar va perdent més i més capes. Es va esvaint la vella assumpció que una superestructura provident sufragada amb els nostres impostos vindrà a protegir-nos en cas de necessitat. D’altra banda, emergeixen noves formes de relació i cooperació, en bona part gràcies a l’aguda connectivitat que aporten les noves tecnologies. Amb l’impuls de les xarxes socials, internet desemboca a l’àgora, obre noves vies de cooperació en plataformes wiki.

Internet connecta persones que no es coneixen però que podrien compensar carències complementàries. Es tracta d’eixamplar la mutualitat. Aquest és el propòsit de BarcelonaActua, plataforma impulsada per Laia Serrano, que posa en contacte gent amb necessitats diferents, tant si són assistencials com culturals. La cooperació reforça relacions pre­existents al món físic i en crea de noves, relacions que no queden circumscrites a l’àmbit virtual, sinó que es tradueixen en noves trobades reals, en intercanvis i col·laboracions que fructifiquen i eixamplen la xarxa de les persones. Aquesta és la raó de ser de Lost & Found, un mercat d’objectes inútils de primera necessitat que aposta per l’intercanvi en un món en què cada dia més s’imposarà la reducció del consum irresponsable, la reutilització dels objectes i el reciclatge. L’activitat cultural demanarà cada dia més fórmules imaginatives, com les iniciatives de Wikiartmap, Verkami o Fònics 2.0, que no requereixin estratègies de finançament, sinó la col·laboració desinteressada dels que hi participen.

Trobada d’intercanvi de llibres convocada per BarcelonaActua en un bar de l’Eixample barceloní el mes de maig passat.

© Albert Armengol
Trobada d’intercanvi de llibres convocada per BarcelonaActua en un bar de l’Eixample barceloní el mes de maig passat.

El dossier “Barcelona wiki”, que ha coordinat i escrit Ada Castells, ens presenta un mapa de les noves formes de col·laboració que emergeixen a la ciutat gràcies a internet. Mentre velles estructures s’enfonsen, en neixen de noves, molt més lleugeres i descentralitzades. Segurament n’hi ha moltes d’altres que no hem detectat o que estan aflorant en aquest moment. Però tenim la certesa que el teixit de la ciutat es reconstruirà en aquestes capes invisibles i, en certa manera, inconsútils.

Aquella vella distinció de Josep Pla, que solia dir que en el món tenim amics, coneguts i saludats, es manté plenament vigent al món digital, però és segur que amb el temps serà també molt més dinàmica. Un saludat es pot convertir ràpidament en un conegut, i un conegut en un amic.

Bernat Puigtobella

Director de Barcelona Metròpolis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *