Home / Cessió i lloguer d'espais

Aules

Les aules del Casal

El Casal disposa de 6 aules per cedir amb les següents característiques:

 • Aula 1: aula de 27m2 amb un aforament màxim de 15 persones. Disposa d'una taula gran i cadires.
 • Aula 2: aula de 55,29m2 amb un aforament màxim de  27 persones. Disposa de vàries taules i cadires.
 • Aula 4: 61,27m2 amb un aforament màxim de  27 persones. Disposa de cadires però no de taules. Aula ample ideal per activitats artístiques i esportives (de quòrum reduït) tipus dansa, interpretació, meditacions...
 • Aula 5: 69,94m2 amb un aforament màxim de  27 persones. Disposa de taules i cadires.
 • Aula 6: 41,12m2 amb un aforament màxim de  20 persones. Diposa de taules i cadires.
 • Aula 8 (2n pis): 38,54m2 amb un aforament màxim de 25 persones. Disposa d'una taula gran, diverses taules-pupitres individuals i cadires.

Preu / hora:

 • Entitats sense ànim de lucre:
  • Acte obert i gratuït: gratuït.
  • Acte intern: 2,48€
 • Particulars i empreses:
  • Acte intern: 12€
  • Acte obert i gratuït: 12€

*Aquest preus no inclouen l'IVA.

Material:
En cas de necessitat el Casal disposa d'un seguit de material inclòs dins el preu del lloguer de sala, sempre i quan s'avisi amb anterioritat a la direcció i el material estigui disponible.

 • Smart TV: televisió gran que es pot conectar a portàtils per HDMI i VGA i també té entrada a USB (per mostrar fotos o vídeos). L'USB no llegeix .pdf ni .pptx.
 • Varis reproductors de música: altaveus, minicadenes, lectors de CD...
 • Pissarres blanques.
 • Barcelona Wi-Fi. Recomanem en la mesura del possible, portar el material digital preparat i no dependre excessivament de la xarxa, ja que la intensitat de la senyal varia segons les aules.

*El Casal no disposa de projector portàtil.
*Les aules del Casal no disposen de miralls.
*El Casal no disposa de bar ni màquines de vending.


IMPORTANT: qualsevol material que no estigui especificat a la llista no és d'ús general i no podrà emprar-se sense consentiment explícit. Això inclou: esterilles de ioga, cordes, pintures, material esportiu, etc.

 

 

Informació complementària

-Tots els preus esmentats als corresponents apartats inclouen l'ús dels equips tècnics disponibles al centre.
-Si l'activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic de vigilància o de neteja), l'entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte1.
-En el cas extraordinari d'haver de fer ús d'aquest material fora de l'equipament (amb previ permís), l'entitat haurà de lliurar una quota de dipòsit de 130€.
-La Direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per un tècnic especialitzat. El cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
-Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

LA CONTRAPRESTACIÓ

En el cas d'entitats sense ànim de lucre, grups sense ànim de lucre i diversos colectius artístics i esportius sense ànim de lucre, la cessió podrà estar exempta de pagament en favor d'una contraprestació. Aquesta contraprestació s'inclourà a l'annex del conveni / cessió puntual, prèviament a l'ocupació de la sala, amb el vist-i-plau de la Direcció del centre. Alguns exemples de contraprestació serien;

 • En el cas d'un grup de teatre que demana un aula per assajar ► Una o diverses actuacions / tallers obertes i gratuïtes.
 • En el cas d'un grup de dansa que demana una sala per assajar ► Una o diverses exhibicions / tallers obertes i gratuïtes.
 • En el cas d'un grup de recerca i investigació ► Una o diverses xerrades obertes i gratuïtes.
 • En el cas d'un grup de pintura ► Una o diverses exposicions / xerrades obertes i gratuïtes.

VENDA D'OBJECTES I VENDA D'ENTRADES

Dins del Casal no es poden realitzar transaccions comercials de cap tipus, siguin de venta o de recaudació.

Tots els espectacles i activitats en règim de cessió de sala hauran de ser gratuïts, estant prohibida la venda d'entrades (incloent recaudacions amb finalitats benèfiques). Tampoc es podran recollir donacions. Entitats amb un objectiu de recaudació hauran de demanar permís exprés al Districte de Sant Andreu.

Queda permesa però, la recollida de béns (per exemple, menjar o joguines), sempre i quant l'organització de l'esdeveniment s'encarregui del transport dels béns recollits. En cap cas el Casal emmagatzemarà aquests béns o se'n responsabilitzarà del seu repartiment.

Els grups que desenvolupin una activitat i no un acte (per exemple, Taller de bachata), amb un grup tancat, no podran cobrar quota d'inscripció. En cap cas una persona profesional podrà emprar l'equipament públic per a generar un lucre econòmic, encara que hagi pagat pel lloguer de la sala, i/o que el pagament hagi estat realitzat amb la tarifa de "privats i empreses".

De la mateixa manera, una persona amateur que desenvolupi un taller / activitat com a grup sense ànim de lucre, sigui en règim de contraprestació o de pagament, no podrà rebre cap retribució econòmica del seu taller / activitat, encara que siguin donatius.

1 SERVEIS COMPLEMENTARIS

Preus / hora:

 • Neteja (laborables: dilluns a dissabte)
  • 13,25 € (aplicable a entitats sense ànim de lucre, particulars i empreses).
 • Neteja (Diumenge, festiu, nocturn)
  • 19,87€ (aplicable a entitats sense ànim de lucre, particulars i empreses).
 • Consergeria (laborables: dilluns a dissabte)
  • 10,92€ (aplicable a entitats sense ànim de lucre, particulars i empreses).
 • Consergeria (Diumenge, festiu, nocturn)
  • 13,10€ (aplicable a entitats sense ànim de lucre, particulars i empreses).

*L'ús d'aquests serveis haurà d'ésser aprovat prèviament pel Districte, i no podran ser de contractació externa.

Pista esportiva

Pista esportiva amb graderia, lavabos, vestuaris i dutxes. Hi ha dos vestuaris i dues dutxes, més un lavabo adaptat. A la pista s'hi pot accedir mitjançant ascensor i escales.

Preus/hora*:

 • Activitats culturals:
  • Entitat sense ànim de lucre
  • Acte intern: 6,41 €
  • Acte obert i gratuït: gratuït.
 • Particulars i empreses:
  • Acte intern 45 €
  • Acte obert i gratuït: 45€
 • Activitats esportives infantils:
  • Acte intern: 7,87€
  • Acte obert i gratuit: 7,87€
 • Activitats esportives adultes:
  • Acte intern: 16,60 €
  • Acte obert i gratuit: 16,60 €

*tots els preus es mostren sense l'IVA.

Sala d'actes

La sala d'actes del casal és de 227, 82m2 i té un aforament per a 132 persones. Disposa d'un petit magatzem darrere de l'escenari on poder canviar-se en cas d'espectacles que ho requereixin. No disposem d'espai d'enmagatzematge a llarg termini. Està equipada amb un projector fixe amb entrada VGA i dos altaveus on connectar-hi un portàtil o un dispositiu mòbil (tablet, smartphone...). En quant a il·luminació, la sala pot quedar-se gairebé a les fosques i l'escenari disposa de dos focus al sostre i dos al propi escenari (que no han d'encendre's a la vegada si no es dessitja). També tenim un aparell de música més petit que accepta CD i pendrives. 

La sala d'actes no disposa de miralls de dansa.

Preu/hora:

 • Entitats sense ànim de lucre:
  • Acte intern: 4,92€
  • Acte obert i gratuït: gratuït
 • Particulars i empreses:
  • Acte intern: 45€
  • Acte obert i gratuït: 45€

*Aquest preus no inclouen l'IVA

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri Congrés-Indians

Congrés | Adreça: C/ Manigua, 25 * 35 | Tlf: 933513953