Home / Objectius

L'objectiu del Casal és fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells al(s) barri(s) del Poblenou.

Així com:

1. Potenciar i fomentar el teixit associatiu del barri.

  • Proposant accions que facilitin l'enfortiment del teixit associatiu i el seu creixement.
  • Organització de sessions informatives per les entitats, de caràcter formatiu i d'assessorament.

2. Oferir un servei de cessió d'espais i infraestructures

  • Cedint a les entitats i col·lectius de ciutadans que els necessitin: espais i materials per al desenvolupament i millora dels seus projectes associatius.

3. Contribuir al desenvolupament del teixit associatiu del Poblenou

  • ​​​​​​​Col·laborant amb les entitats i associacions en les diferents activitats que donen suport a la tasca associativa.
  • Compartint els projectes de les diferents entitats del barri.
  • Creant noves iniciatives i espais de decisió que esdevinguin en accions i projectes de dinamització sociocultural.
  • Afavorir la incorporació del veïnatge a la dinàmica associativa del barri mitjançant el projecte del Casal de Barri així com d'altres espais de participació.

4. Programació adequada i complementària

  • Aportant una programació d'activitats que apropi les entitats o projectes col·lectius existents al barri als seus veïns i veïnes, i que permeti el de la ciutadania.
  • La programació serà una programació complementària, que eviti la competència amb altres agents del territori i que estigui alineada amb la resta dels anteriors objectius descrits.

Segueix-nos a les xarxes

Casal de Barri del Poblenou

Poblenou | Adreça: Rbla Poblenou, 49 | Tlf: 933091960