El butlletí de l’Arxiu Gitano es presenta al MACBA

PUBLICACIONS
RECERQUES
NOTÍCIES
Presentació Butlletí Arxiu Gitano MACBA

El passat 14 de juny el projecte Memòria Viva, de Cultura Viva, va presentar a les jornades d’Arxius Possibles del MACBA el butlletí de l’Arxiu Gitano. Aquesta publicació és el recull d’una sèrie de textos que tenen com a objectiu posar llum a diferents aspectes d’una primera fase de la temptativa d’explorar altres maneres de fer arxiu col·lectivament. En aquest cas, assajant com podria ser un arxiu gitano (en forma i contingut) al servei de la pròpia comunitat, agafant com a punt de partida el fons documental que té la Unió Romaní a la seva seu de Barcelona. 

 

Aquest fons atresora pragmàtiques antigitanes, enregistraments de programes de ràdio, diaris amb notícies sobre gitanos, llibres d'autors gitanos, informes sobre els primers projectes socials duts a terme al Camp de la Bota, manuals escolars per a l'aprenentatge de la llengua romaní a Romania, cartes escrites a Juan de Dios Ramírez Heredia, llibres d'història gitana... i tota la documentació necessària per a preservar la memòria històrica del poble gitano.

 

Els textos que componen aquest butlletí aprofundeixen en qüestions que han anat aflorant al llarg de les converses mantingudes durant quatre anys de procés de treball: la importància de la llengua romaní com a constructora d’una cosmovisió gitana i, per tant, cabdal a l’hora de pensar en l’organització d’aquest arxiuels relats i les memòries com a formes de resistència gitana, i el recordatori de la constant subalternització del poble gitano. Es tracta d’una primera aproximació a aquest procés estès en el temps i a algunes de les complexitats en tots els sentits a les quals s’enfronta el grup de treball que el sosté. 

 

Els arxius comunitaris, com a elements de memòria, d'identitat viva i de reivindicació social, s'han convertit en una prioritat per a diferents comunitats i barris de Catalunya. Aquests arxius permeten donar sentit a una població concreta, cohesionar-la a través d'una història comuna i denunciar les desigualtats i injustícies socials que es donaven en el passat i que, malauradament, continuen vives en el present.