Cultura Viva és un programa de suport a pràctiques culturals comunitàries de valor públic

Cultura Viva és un un programa de suport a pràctiques culturals comunitàries de valor públic.

Cultura Viva és un programa impulsat per l'ICUB per codissenyar i coproduir, amb el teixit local, polítiques públiques en favor dels drets culturals, la participació i l'enfortiment comunitari a la ciutat.

Cultura Viva és un viver on poden néixer, créixer o enfortir-se projectes, xarxes i agents de la ciutat que posen en pràctica la cultura com a bé comú, obert i democràtic i, per tant, amb un alt valor públic.

Cultura Viva es desenvolupa a través de dos àmbits d'acció. Mitjançant un laboratori, en què es busca treballar noves línies d'acció política cultural a través de recerques i prototips, i mitjançant projectes, que es busca implementar per mitjà de les pràctiques culturals, els espais de participació i l’enfortiment comunitari.

ACCIONS

Projectes vius

Laboratori

Xarxes