Grup de treball

Grup de treball

El grup de treball Cultura Cooperativa té com a objectiu fomentar dinàmiques d’articulació entre les cooperatives culturals de Barcelona per tal d’incrementar-ne la potència d’impacte social i la viabilitat econòmica.

Durant el curs 2017 - 2018 es va realitzar un treball d'exploració de la realitat del cooperativisme cultural de la Barcelona metropolitana que va donar lloc a la publicació Cultura Cooperativa: una recerca sobre el cooperativisme cultural barceloní.

Actualment, mitjançant el grup de treball Mancomunar la Cultura dóna continuïtat a aquest procés per tal de sistematitzar i donar resposta a les necessitats de les iniciatives de cultura cooperativa i comunitària. 

Accions
- Creació d'un Mercat Social Cultural barceloní a partir de les següents accions:

* La creació del grup de treball Mancomunar la Cultura per a l'articulació i reflexió estratègica entre les iniciatives de cultura cooperativa i comunitària, on es sistematitzin les necessitats dels diferents sectors, les propostes i les accions a desenvolupar de manera conjunta
* La creació d'eines d'intercooperació econòmica, com a plataformes digitals culturals conjuntes; articulades per estructures de segon grau o que mancomunin diferents fases de l'activitat socioeconòmica de les iniciatives.
* La visibilització de la Cultura Cooperativa, amb propostes d'exhibició que serveixin per evidenciar la capacitat de la cultura cooperativa d'articular diferents sectors professionals (per ex: les arts escèniques).
* L'activació de serveis específics de consultoria, formació, acompanyament a la constitució i incubació de cooperatives en l'àmbit de les arts i la cultura.

- Realització de la investigació "Cultura Cooperativa".

Participants
La Ciutat Invisible, Quesoni, Koitton Club, La Tremenda, Metromuster, Nus Teatre, Pol·len, Rocaguinarda, Zumzeig, Ultramarinos, Trama, L'Apòstrof, Tat Lab i La Carbonera.

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES