Jornades 2016 Cultura Viva
Jornades 2016 Cultura Viva
Del 01/03/2016 al 02/03/2016
prova
prova
prova
ARTISTES

Trobada per una cultura com a bé comú

Trobada per una cultura com a bé comú

Una trobada d'arrels locals i perspectiva internacional que indaga, a partir d'experiències concretes, en la relació entre ciutadania, institucions i espais comuns de la cultura des dels valors democràtics de la transparència, la crítica, la proximitat i la participació.

Valors i economia de la cultura

La cultura comú no és simplement un model econòmic alternatiu, sinó un conjunt de pràctiques que ens obliga a habilitar noves estratègies d'explotació de la cultura: models situats i formes d'explotació participades per les comunitats.

Gestió comunitària de la cultura

Els moments de crisis no són moments per inventar la gestió comunitària, però sí perquè les institucions públiques en garanteixin l'existència i la perdurabilitat. Volem entendre els béns comuns no com una realitat enfrontada al públic, sinó com a processos vius al territori que assenyalen noves formes de fer i ser institució pública.

Institucions de la memòria

Abordarem la cultura popular no com un reflex de formes passades, sinó com la més viva conseqüència de les mateixes, que avui, també es pot reforçar i fer créixer en un nou paradigma: models que fomentin la sostenibilitat cultural a partir de protocols i pràctiques autònomes que garanteixin l'accés, la remescla, la transparència i la participació ciutadana.

Laboratoris de la ciutadania

Una cultura feta, no d'objectes i experiències tancades, sinó de processos dinàmics de construcció o cooperació oberts a múltiples tipus de contribucions. Una forma d'entendre la cultura com un laboratori de la societat, en el qual assajar i prototipar respostes a les crisis sistemàtiques de les nostres comunitats, i habilitar formes noves de participació.

ALTRES EDICIONS
ACCIONS RELACIONADES
XARXES RELACIONADES
PROJECTES RELACIONATS