La comunitat de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB)

Una ràdio comunitària fa referència a un mitjà de comunicació radiofònic articulat per les comunitats natives del territori. Els protocols d’operació de les ràdios comunitàries es basen en la cooperació entre els participants, així com en la defensa del dret a la comunicació pròpia de cada cultura.
 

Sota aquesta influència i dins del marc de xarxes comunitàries de telecomunicacions com guifi.net, la XRCB entén que la xarxa estarà formada per projectes radiofònics de diversa composició social, cultural i econòmica que estiguin interessades a compartir els seus actius (coneixements, continguts, difusió, etc.) amb els altres membres de la xarxa. D’aquesta forma, cada projecte membre farà més robusta la seva estructura i el mateix temps rebrà el suport de tota la xarxa.
 

La XRCB entén que el concepte de comunitat física (territori) s’expandeix avui dia, a la comunitat virtual (internet) i opera allà on hi hagi connectivitat i el desig de fer ràdio.

Aquest projecte busca reconèixer el conjunt de les ràdios comunitàries, independents i diverses que tenen com a objectiu:

- la participació comunitària en la comunicació pública.

- la descentralització de la radiodifusió.

- la creació de comunitats radiodifusores.

- generar un canal que amplifiqui veus minoritàries en canals habituals.

- donar veu al teixit cultural emergent.

- experimentar i investigar en la ràdio del futur.


Les estacions físiques de la comunitat XRCB: Ràdio Fabra i Ràdio Rambles

La XRCB té dos nodes centrals (estudis de ràdio físics) situats a la Fabra i Coats i a La Rambla de Barcelona.

Dos espais que són infraestructura i recurs per a la resta de la XRCB. En ells s’hi fan programes en streaming, s’hi graven podcasts, s’hi fa ràdio! Espais alhora, per investigar les experiències de totes les emissores de la xarxa.

Ràdio Fabra és un estudio de radio (i un mitjà de comunicació) que pretén dinamitzar la difusió de continguts dels residents, els esdeveniments i les comunitats vinculades al recinte de Fabra i Coats, i de projectes culturals, socials i comunitaris de tota la ciutat de Barcelona.

Ràdio Rambles és un estudi de ràdio muntat en un quiosc de flors en desús que conforma un espai radiofònic que té l'objectiu de donar veu als veïns i veïnes, entitats, institucions, esdeveniments i comunitats de Les Rambles, amb la mirada posada en recuperar aquest emblemàtic passeig per a la ciutadania de Barcelona. 

NODES DINAMITZADORS
NODES COL·LABORADORS
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES