Marc de relació dels projectes culturals de base comunitària amb l’administració

Marc de relació dels projectes culturals de base comunitària amb l’administració

El grup de treball Gestió Comunitària té per objectiu desenvolupar el marc de relació dels projectes culturals de base comunitària amb l’administració a la ciutat de Barcelona, i plantejar preguntes i reptes tant per a les pròpies comunitats organitzades com per l'administració i les polítiques culturals.

Durant el curs 2017 - 2018 es va realitzar un treball de conceptualització al voltant de la gestió comunitària de la cultura i les seves expressions a la ciutat de Barcelona, per tal d’enfortir aquests processos, repensar els models de governança comunitària dels recursos i consensuar el paper de la institució envers aquesta realitat emergent.

Actualment, mitjançant el grup de treball Gestió Publicocomunitària es dona continuïtat a aquest treball, amb l’objectiu de desenvolupar el marc de relació dels projectes culturals de base comunitària amb l’administració a la ciutat de Barcelona. 

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES