Gestió comunitària de la cultura a Barcelona

PUBLICACIONS
Portada de la publicació Gestió comunitària de la cultura a Barcelona

Quan parlem de gestió comunitària de la cultura, ens referim a una manera de fer cultura en què les comunitats locals s’impliquen en la producció i gestió de continguts. Comunitats que, més enllà de “consumir cultura”, participen activament en la governança de les pràctiques i els espais culturals i produeixen principis democràtics. En aquest llibre mostrem una cartografia del present i el futur d’aquest model, en recollim els valors i reptes, i presentem les propostes més rellevants que han anat sorgint en les converses i tallers amb tècnics municipals i amb diversos actors col·lectius que fomenten els béns comuns culturals.


La Hidra

La Hidra Cooperativa és una empresa política que destina el seu treball a la transformació urbana, amb l’objectiu de sumar-se al conjunt de pràctiques professionals i socials que volen garantir el dret a la ciutat.

La seva acció es fonamenta en tres tipus de serveis que ofereixen a entitats públiques, comunitàries o privades: recerca, consultoria i formació, amb la voluntat de produir sabers pràctics, destinats a intervenir en tres àmbits estratègics: economia urbana, béns comuns i perifèries.

Artibarri

La xarxa Artibarri la formen prop d’una vintena d’entitats i individuals a favor del desenvolupament de projectes artístics d’acció comunitària. La junta administrativa de l’entitat la constitueixen components d’Artixoc, Teleduca, Cooperativa La Fàbrica i Cooperativa Etcs.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES