Procés de recerca per conèixer quines haurien de ser les necessitats que hauria de cobrir una hipotètica plataforma digital pública en quan emmagatzematge, reproducció i retransmissió de contingut audiovisual

Procés de recerca per conèixer quines haurien de ser les necessitats que hauria de cobrir una hipotètica plataforma digital pública en quan emmagatzematge, reproducció i retransmissió de contingut audiovisual

Des del desembre del 2022, des del programa Cultura Viva, s’està duent a terme un procés de recerca per conèixer quines haurien de ser les necessitats que hauria de cobrir una hipotètica plataforma digital pública en quan emmagatzematge, reproducció i retransmissió de contingut audiovisual més enllà de les plataformes disponibles en el mercat actual.

Es tracta d’oferir una alternativa eficient pel teixit cultural de la ciutat i per la pròpia ciutadania, basada en la plataforma descentralitzada de codi obert Peertube, que garanteixi un ús adequat de dades privades i en condicions de servei públic.

En aquesta fase inicial de conceptualització i prototipatge, s’està estudiant la millor manera de posar en relació al conjunt de la ciutadania que gaudeix dels continguts culturals digitals i els creadors/es de la ciutat, a més dels treballadors culturals. A banda també de tot el conjunt de xarxes d’equipaments culturals públics de la ciutat que, en els últims anys han vist com s’han incrementat la seves necessitats tant de distribuir com emmagatzemar contingut digital i, al capdavall, posar-se en contacte amb un públic que s’hi acosta a través de les pantalles.

Des de l’ICUB s’ha observat que aquest trànsit de continguts culturals digitals es concentra molt en molt poques plataformes i per això, es considera oportú saber quines opcions existeixen en el àmbit de l’economia social i solidària per oferir alternatives.


Procés de treball per a la creació de la nova plataforma

La metodologia del projecte pilot s’ha desplegat en dues línies de treball per a la generació d’un ecosistema d’usuàries creadores de continguts:
 

Per una banda, s’ha decidit treballar amb la comunitat Cultura Viva. És a dir tots, aquells projectes que operen sota el paraigües del programa Cultura Viva i que generen contingut digital o arxiu de les seves activitat en format digital. Aquests projectes són l’Arnau Itinerant, la Xarxa de Ràdios Comunitàries, La Veïnal, Arxius Oberts i el Festival Acció Cultura Viva.

Per altra banda, creant un grup de treball que inclogui diferents tipologies d’equipaments culturals de la ciutat com centres cívics, fàbriques de creació, museus i biblioteques (entre dos i tres casos de cada grup). Es tracta de valorar i determinar quines necessitats tenen i com s’hauria de dissenyar una plataforma que els hi donés servei en aquest àmbit.


En la seva primera fase, el projecte contempla els següents objectius:

 • Recerca per a establir un consens de conceptes, i generació de documentació prèvia i posada en valor de coneixement existent.
 • Desplegament d’una instància experimental de la plataforma que doni suport al procés de disseny participatiu
 • Procés de treball i acompanyament amb els agents de l’ecosistema per definir:
   
 • Necessitats tècniques, casos d’ús i funcionalitats de la plataforma
 • Capacitats existents i necessitats formatives
 • Protocols de llicències i drets
 • Costos, oportunitats de generació d’economies no precàries i sostenibilitat
 • Procés d’identificació de continguts existents que es puguin migrar a la plataforma
 • Creació de continguts i materials d’informació, conceptualització i difusió del procés i el resultats obtinguts
   

Seguirem informant! 

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES

No hi ha accions relcionades