Grup de treball

Grup de treball

Sota el paraigües de Música Viva s’hi emmarquen diferents processos de treball que tenen com a fil conductor el reconeixement del valor públic i la rellevància social de la música, sobretot quan es produeix com a activitat pública i compartida

Així, partint d’una revisió de les condicions en les que es duu a terme l’activitat a la ciutat i perseguint l’enfortiment dels artistes i altres professionals, dels espais, circuits i llocs de trobada, es busquen solucions innovadores per fomentar una consideració cultural i transformadora de la música.  

Tota aquest treball s’inscriu en un context de revisió profunda del marc normatiu vigent, en el qual Cultura Viva hi vol participar per donar suport a canvis estratègics i transversals, que incorporin la protecció laboral dels artistes i professionals i, a la vegada, la promoció de la mateixa activitat i els seus agents articuladors. 

El grup de treball Música Viva té com a objectiu analitzar la producció musical a Barcelona i el desenvolupament d’innovacions normatives que promoguin la música com a fet social, col·lectiu i transversal.

Accions

  • Projecte Música al carrer. Desenvolupament de la normativa.
  • Recerca "Estudi dels espais de música en viu a Barcelona"
  • Informe "Bones pràctiques per a la contractació musical"

Participants

Acadèmia Catalana de la música, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT), Xarxa de Músics al carrer de Barcelona, Associació de músics del Park Güell i Olga Ábalos.