Col·lectiu de músics que formen part del projecte Música al carrer.

La Xarxa de músics al carrer de Barcelona és el col·lectiu de músics que formen part del projecte Música al carrer de Cultura Viva. A dia d'avui és un col·lectiu poc compactat, amb moltes diferències entre ells, tant respecte el motiu pel qual participen al projecte com respecte visió sobre el mateix.

El projecte, alhora, practica la pública concurrència per tal de garantir la seva obertura al conjunt de músics que volen participar i es desenvoluparà mitjançant espais de seguiment i governança compartida, mediació i noves eines digitals que ajudin al correcte funcionament buscant una millor participació i transparència.

NODES DINAMITZADORS
NODES COL·LABORADORS
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES