Els espais culturals i els de restauració de proximitat podran programar activitats culturals en viu

Els espais culturals i els de restauració de proximitat podran programar activitats culturals en viu

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 2019 la creació de la categoria "Espais Cultura Viva" a l’ordenança municipal que, actualment, permet a petits bars, llibreries, galeries d’art i altres locals i clubs de la ciutat programar activitats culturals.

D’aquesta manera es resol una situació injusta pel circuit d’espais de petit format de la ciutat i s’ofereix seguretat normativa perquè puguin continuar impulsant i donant suport a la cultura en viu de la ciutat.

Què són els “Espais Cultura Viva”?

Es tracta d’establiments de petit format (aforament màxim de 150 persones) i de proximitat, on es duu a terme una programació cultural estable (un mínim de 40 activitats l’any) vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular.

D’altra banda, aquests establiments tenen una funció d’articulació social al territori (col·laborant amb un mínim de dues entitats associatives del municipi de Barcelona), entenent la diversitat (de gènere, origen, generacional i altres similars) com un element fonamental.

Qui es pot acollir a la categoria “Espais Cultura Viva”?

Els establiments que ja disposin d’una llicència de les següents categories: activitats de restauració (2.3), bar musical (2.2.1) i cafè teatre (2.2.5), cinema (1.2.1), teatre (1.2.2), restaurant musical, espai de difusió cultural, galeria d’art i llibreria. Però, tot i tenir llicència, hauran de presentar una comunicació prèvia amb projecte i certificat de l'enginyer redactor del mateix que verificarà que es compleix la normativa vigent.

També s’hi podran incloure els establiments de nova obertura al públic sempre i quan l’activitat principal que desenvolupin estigui inclosa en les categories anteriors.

Requisits i obligacions que han de complir els establiments

Respecte als requisits constructius, els espais amb música amplificada hauran de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic (o sistemes equivalents), aïllament acústic de l'espai segons la normativa, alçada lliure de 2,5m (en els espais habitables subjectes a la nova activitat), aïllament de la façana en funció del tipus d’espai i hauran d’instal·lar un limitador-enregistrador.

Si la nova activitat complementària de l’ “Espai Cultura Viva” suposa un augment de l’aforament de públic respecte l’activitat principal, caldrà recalcular la dotació de banys amb el nou aforament, donar compliment a la normativa d’accessibilitat i evacuació, i verificar la renovació d'aire i ventilació de l'establiment considerant la nova ocupació.

Horari d’activitat i tancament

L’horari de les activitats dels “Espais Cultura Viva” és com a màxim de 12h a 23h amb una hora abans i després d’aquest horari per la transició d’una llicència a l’altra. L’horari de tancament serà el de la llicència de l’activitat principal, però amb els condicionants d’aforament i tipus d’activitat establerts en la seva llicència original.

Per a més informació: culturaviva@bcn.cat