Grup de treball

Grup de treball

El grup de treball Innovacions culturals i econòmiques té com a objectiu realitzar una anàlisi de les innovacions culturals i econòmiques que promouen els models econòmics emergents i les noves modalitats de producció cultural.

Es constitueix per tal de generar recursos útils per al sector cultural i orientacions sobre polítiques públiques que afavoreixin , des de l’administració local, les pràctiques existents i el seu creixement.

Accions

  • Sistematització de coneixement sobre els nous models de sostenibilitat de producció cultural a partir de la revisió de materials previs
  • Caracterització de la "nova cultura" i les transformacions culturals en curs, així com de les innovacions culturals i econòmiques, i  l’estimació de la seva dimensió econòmica a Barcelona.
  • Mapatge de models de sostenibilitat econòmica i de les innovacions econòmiques associades a la "nova cultura” a Barcelona.
  • Autodiagnosi del vincle entre innovació cultural i econòmica, disseny estratègic i d’imaginació de noves solucions en / del sector. Crear recomanacions de polítiques públiques
     

Participants

Mayo Fuster, Elisabet Roselló, Maura Lerga, Ricard Espelt i Enric Senabre

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES