Innovacions culturals i econòmiques transformadores a la ciutat de Barcelona

PUBLICACIONS
Portada de la publicació Innovacions culturals i econòmiques transformadores a la ciutat de Barcelona

L’anàlisi de models econòmics emergents i de com s’estan relacionant amb noves modalitats de producció cultural obre un camp ampli d’innovació i experimentació. Què pot suposar per a la cultura de la ciutat? Com podem afavorir aquestes relacions i connexions? La recerca “Una nova economia per a una nova cultura” combina l’estudi i la caracterització de la innovació cultural amb un procés creatiu en què han participat persones i entitats de referència de l’àmbit de Barcelona. També, les aportacions d’experts i expertes que aprofundeixen en conceptes clau, com ara blockchain o matchfunding.


Digital Commons

El programa de recerca Digital Commons (Dimmons) cobreix l’economia col·laborativa, les innovacions socioeconòmiques i la producció de domini públic. La línia de recerca central del grup està relacionada amb el domini públic i l’economia col·laborativa, amb la perspectiva de la cocreació de polítiques i la innovació metodològica.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES