Accions i eines​ encaminades cap a la consecució de la ​paritat i la incorporació de la perspectiva de gènere​ en projectes i equipaments culturals

Accions i eines​ encaminades cap a la consecució de la ​paritat i la incorporació de la perspectiva de gènere​ en projectes i equipaments culturals

El ​grup de treball Cultura i Gènere, format per dones professionals de l’àmbit cultural​, té com a objectiu elaborar un​ ​conjunt d’accions i eines​ encaminades cap a la consecució de la ​paritat i la incorporació de la perspectiva de gènere​ en projectes i equipaments de la ciutat de Barcelona. Aquest grup es reunirà durant els mesos d’abril a juny del 2019 fins a l’elaboració d’un Pla d’Acció.

El grup pren com a punt de partida la presentació de la Guia de bones pràctiques per a una programació cultural paritària a Barcelona, on es presenten 76 recomanacions per a l’eliminació de les desigualtats de gènere tant en l’accés, com en la participació i la contribució, a partir de l’impuls d’una programació paritària de les activitats culturals. 

La Guia és fruit de la col·laboració entre la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i l’ICUB.

Acciones
- Elaboración de un plan de acción alrededor de la paridad y la perspectiva de género en proyectos y equipamientos de la ciudad de Barcelona en tres dimensiones: 
- Difusión de las 76 recomendaciones recogidas en la Guía de buenas prácticas para una programación cultural paritaria.
- Formación y acompañamiento en materia de igualdad para proyectos y equipamientos culturales, especialmente de carácter privado.
- Diseño de una herramienta de diagnóstico en materia de igualdad para proyectos culturales, especialmente de carácter privado.              
- Redacción y entrega del Plan de Acción en el Institut de Cultura de Barcelona.    

Participantes
Tania Adam, Carla Alsina, Anna Cabó, Marta Domènech, Elba Mansilla, Mireia Mora, Neus Oriol, Sònia Ruiz, Míriam Sánchez, Marta Selva, Anna Solà, Patrícia Soley-Beltran, Anna Villarroya. 

XARXES DEL PROJECTE

No hi ha xarxes relacionades

ACCIONS RELACIONADES