Informe Audiovisuals i Cinema

DOCUMENTS
INFORMES

Informe Audiovisuals i Cinema, per Sonia Abella.

La proliferació dels mitjans de comunicació, el nomadisme d’imatges, les noves tecnologies de transmissió, les noves pràctiques en tota la cadena productiva i de transmissió de la imatge reclamen accions en polítiques públiques amb criteris de sostenibilitat, de perspectiva crítica i emancipadora. La dimensió comunicativa del cinema i l’audiovisual pot operar per fer emergir no un suposat ser comú sinó formes de ser en comú, és aquí on la comunicació audiovisual ha de ser capaç d’estructurar una concepció d’interculturalitat complexa i plena de matisos, radicada en el diàleg, en l’escolta activa i l’empatia, en l’encontre amb l’alteritat.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES