Informe "Cultura i feminismes. Mesures per avançar en la introducció de la perspectiva feminista a l’àmbit de la cultura a Barcelona"

INFORMES
JORNADES
Informe Cultura i Feminismes, imatge de la presentació de la guia de Bones pràctiques

Cultura i feminismes. Mesures per avançar en la introducció de la perspectiva feminista a l’àmbit de la cultura a Barcelona és un informe d'autoria col·lectiva, coordinat per La Tremenda.

L'informe és fruit d’un encàrrec del programa Cultura Viva, que consistia en la creació d’un grup de treball format per dotze dones professionals de l’àmbit de la cultura, amb trajectòries relacionades amb els feminismes i la cultura. La tasca encarregada és la confecció d’un pla d’acció, que begués de les pràctiques quotidianes i les necessitats detectades per aquestes professionals en els seus àmbits respectius, amb el qual l’ICUB pogués desplegar un paquet de mesures per a la consecució de la paritat i l’aprofundiment en la justícia de gènere des de l’ecosistema cultural de la ciutat de Barcelona.

El març de 2019 es publica la guia Compta amb nosaltres! Bones pràctiques per a una programació cultural paritària, de l’autora Patrícia Soley-Beltran, en la qual el Departament de Transversalitat de Gènere i l’ICUB presenten 76 recomanacions encaminades a contribuir a l’eliminació de les desigualtats de gènere a partir de l’impuls d’una programació paritària de les activitats culturals per poder fer efectius els diversos àmbits dels drets culturals: accés, participació i contribució. La guia resulta una eina entenedora, accessible i pedagògica per a la incorporació de mecanismes correctors en termes de paritat. En el context de publicació d'aquesta guia, Cultura Viva obre una finestra per tal d’aprofundir en les possibilitats que suposa la reivindicació de l’equitat i fer un pas més enllà amb la constitució del grup de treball.

L’encàrrec s’alinea amb l’estratègia global de l’Ajuntament de Barcelona al llarg del mandat 2015-2019, que situa els feminismes, la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva com una necessitat de primer ordre.
 

 

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES