Informe Enfortim les Arts Comunitàries

DOCUMENTS
INFORMES
Portada Informe Enfortim les Arts Comunitàries

El grup de treball Enfortim les arts comunitàries, una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts
comunitàries a la ciutat de Barcelona
 sorgeix a partir de la Jornada i del Taller Com enfortim les arts comunitàries, desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 en el marc de les Jornades 2019 del Programa Cultura Viva. Fruit d'aquesta Jornada es va proposar un grup de treball i una exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball en polítiques culturals i arts comunitàries.

 

El treball present pretén assolir tres objectius:

Elaborar un marc conceptual sobre el que ha de ser l’objecte de la futura taula, comissió o altre organisme de treball sobre arts comunitàries a nivell de ciutat, a partir d’un treball de documentació i de l’intercanvi amb expertes sobre pràctiques d’arts comunitàries, polítiques culturals de proximitat, cultura i desigualtats socials.
Realitzar un primer mapatge d’entitats, projectes, equipaments i institucions vinculades a pràctiques artístiques de tipus comunitari d’acord al marc conceptual prèviament establert.
 Oferir una primera radiografia sobre les activitats d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona que ens aproximi a la seva dimensió quant a recursos, persones involucrades i usuaris.
El mapeig i el marc conceptual pretenen ser una primera exploració generalista, unes eines obertes que es treballaran més exhaustivament a la futura comissió o grup de treball.

 

Aquest informe està estructurat en tres parts:

En la primera part s’explica la metodologia de treball, l’abast de la mostra de pràctiques recollides i la tècnica de fitxes per a la recollida de la informació, el buidatge i l’anàlisi. En la segona part es descriu el marc conceptual de les arts comunitàries en comparació a altres marcs, i es defineix un model de criteris. Finalment, en la tercera part s’ofereix una anàlisi detallada de l’ecosistema de les arts comunitàries a partir de dades quantitatives i de l’anàlisi desenvolupada amb tota la informació recopilada. A mode d’inventari de treball obert, adjuntem un mapa online amb la localització de les 36 experiències entrevistades i la fitxa amb la informació de cada una.

Aquest informe és el primer que es fa a la ciutat de Barcelona i és una eina de treball que considerem molt significativa en el mac del Programa Cultura Viva. D’una banda, ens ajuda de ben segur a explorar formes de treball i de relació amb l’administració pública per part d’ecosistemes de professionals i iniciatives de les arts comunitàries, tot contribuint a configurar un grup o espai de treball col·laboratiu sobre cultura i arts comunitàries a la ciutat de Barcelona. D’altra banda, no es pot restar importància a aquesta primera exploració situada a la ciutat de Barcelona, ja que és el primer cop que es fa un reconeixement directe a aquest ecosistema com un camp innovador en política pública cultural que cal consolidar.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES