Informe sobre convocatòria de subvencions (procés de revisió)

DOCUMENTS
INFORMES

L’ICUB, en el marc del Pla de cultures 2016, ha engegat un procés de revisió de la convocatòria de subvencions: les línies, les modalitats de finançament, els sistemes d’avaluació (els criteris i les comissions), la tramitació i les formes d’acompanyament dels projectes seleccionats, amb l’objectiu d’actualitzar les polítiques als processos i valors culturals que avui s’integren en la ciutadania.

Si en les darreres dècades les polítiques culturals van consolidar l’ús de la cultura entesa com un recurs instrumental, revertir aquest model implica restituir el seu valor públic. En aquest sentit, és important reconsiderar els models d’avaluació basats en criteris de retorn social de manera equilibrada amb els criteris de productivitat i accés a la cultura a fi de conèixer l’impacte real del programa de subvencions sobre el territori i la ciutadania.

Per M. Romaní. 

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES